29 Ekim 2020 Perşembe / 12 RebiülEvvel 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Yakup KÖSE
ykose@stargazete.com
Yazarın Sayfası

‘Allah muvaffak kılsın’ 

20 Haziran 2018 Çarşamba

Kritikten öte tarihî bir seçimin arifesindeyiz. Tıpkı 15 Temmuz gecesi gibi… 

Basit politik söylemlerle veyahut “kaba softa ham yobaz” misâli parçalarla uğraşacak vaktimiz yok. Bütün’e giderken parçalardan her dem arıza çıkacaktır, nitekim çıkıyor da; mühim olan arazlara takılmadan hedefe doğru yürüyüşe devam etmektir. Tabiî ki hedefiniz toprak seviyeli değil de ulvî bir gaye ise!.. 

Şehid Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu, 2017’deki Cumhurbaşkanlığı sistemiyle alâkalı referandum öncesi yaptığı açıklamada “Tavrımız, doğrudan Evet’tir” derken şunu da sözlerine ekliyordu: “Elhamdülillah nice olmazlar oldu gördüğünüz gibi!” 

Basîret ehli nice olmazların olduğunu görüyor da bizlerin süflî körlüğü devam ediyor. 

Dün gazetemizde, şehid Mirzabeyoğlu’nun eşi Hayran Hanımefendi’nin 24 Haziran seçimlerine dair açıklaması yayımlandı. Açıklamada, şehid Mirzabeyoğlu’nun Recep Tayyip Erdoğan hakkında, ülkemiz için bir zorunluluk olduğunu dair görüşüne yer verilmiş. 

Evet, Recep Tayyip Erdoğan niçin bir zorunluluktur? 

Veyahut şöyle soralım: Recep Tayyip Erdoğan emperyalist güçlerin neden hedefindedir? 

Şeytanın üflemesi vesveselerde debelenmeyi bırakıp bu azim suallere vicdanımızda cevap aramalıyız. 

Daha önce iki kere yazmıştım, “Mihrak şahsiyet” davası etrafında hâdiseleri değerlendirmek gerekiyor. 

Bu mânâdan olmak üzere, Kökler Derneği olarak bizler de 24 Haziran seçimlerine dair görüşlerimizi bir beyannâmeyle açıkladık. Kalbi karışık olanlara, aklı parçalarda takılanlara kılavuz olabilecek mahiyetteki beyannâmeyi sizlerle de paylaşıyorum: 

“- 24 Haziran 2018; büyük çöküşün milâdı. 

- İki yönlü çöküş. Bir, kendini hâlâ devletin sahibi zanneden Laik/Kemalist/Sol yobazların çöküşü. 

- İki, kendini hakkın safında gizlediğini zanneden ikiyüzlülerin çöküşü. 

- Birinciler, miadları dolduğundan kısa bir müddet daha debelenip tarihin çöplüğünde yerlerini alacaklar. 

- İkinciler, ikiyüzlülüklerinden dolayı devamına sebep olduklarıyla birlikte lâyık olduklarına ulaşacaklar. 

- İkincilerin ikiyüzlülükleri, seçim sonrası hamleleriyle fâşolacak, gerçek niyetleri halk tarafından ayan beyan görünecek. İşleyecekleri hatalar ifşa olmalarına vesile olacak. 

- Kökler Derneği olarak diyoruz ki: Her seçim mühimdir ama bu seçim sistem değişikliğine vesile olması bakımından “Seçimlerin anası” hüviyetindedir. 

- Kurtuluş Savaşı’yla kurtardıklarımızın, düşmanlarımızla birlik olup ülkemizin maddi ve mânevi değerlerini sömürmekten el çektirilmesi adına tarafımız DOĞRUDAN Recep Tayyip Erdoğan’dır. 

- Acizâne tavsiyemiz de (Ricâl istikametinde): “Seyühzemül-cem’u ve yüvellüned-dübür.” (Kamer sûresi, 45) âyeti kerimesini seçimlere kadar çokça okunmasıdır. 

- Seçim sonrası karışıklık çıkaracaklara karşı da tedbirli ve dikkatli olunmalıdır!.. 

Bekleyin, görecektir, duranlar yürüyeni! 

Sabredin, gelecektir, solmaz, pörsümez yeni. (NFK)” 

Bu saatten sonra söylenecek söz, edilecek dua şehid Salih Mirzabeyoğlu’nun duasıdır: “Allah muvaffak kılsın”!