02 Aralık 2020 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Aziz ÜSTEL
austel@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Amerikan basınında Türk Kurtuluş Savaşı

16 Temmuz 2018 Pazartesi

Batı uygarlığı tarihi dediniz mi mutlaka sömürüdüzeninden söz etmek zorundasınız. Çünküsömürüyüarttırdıkça ve mazlum milletlerin kanları oluk oluk aktıkça Batı iyice semirmiş ve bunu uygarlık olarak pazarlamıştır.

Batılının Osmanlı ve Türk düşmanlığı tarihsel aşağılık duygusundan kaynaklanır. . Yüzyıllar boyu Müslüman Osmanlı Türklerin tehdidi altında yaşamış olmanın ezikliğini, bu tehditinden çekinmeyecek kadar güçlendikten sonra bile içinden atamayan Batı, Türkleri Hıristiyan Batı Uygarlığı'nın baş düşmanı olarak görmeye alışmış. Osmanlıyı tümüyle parçalamak için verdikleri olağanüstüçabanın temelinde işte bu aşağılık duygusu yatar. Amerikan basınınında 1922 yılının ikinci yarısına kadar ABD'nin manda yönetimini desteklediğini açıkca görürüz. ABD'nin asli görevi "vahşi Türkleri" uygarlaştırmaktır.

Ancak 1922 sonbaharında iş çevreleri devreye girer ve mandacıların yaygaraları bıçak vurulmuş gibi kesilir. Ne var ki, yeni kurulan Türk devletinin kapitülasyonları kaldırma kararı, iş çevrelerinin eteklerini tutuşturmuş, bu kez onlar ABD'nin Türkiye'de varlığını duyurması ve zorlayıcı önlemler alması gereğinden söz etmeye başlamıştır. Amerikan basını hem ülkesinin hem de genel olarak batının Türkiye'yle ilgili düşüncelerini yansıtmak açısından çok önemli bir kaynaktır.

1 Kasım 1918- Türkiye kayıtsız şartsız teslim oluyor:

Türklerin üçgünlük görüşmeler sonunda imzaladığı anlaşma bizlere  (itilaf devletleri ve şakşakcıları) tam bir askeri hakimiyet sağlıyor. Boğazlardaki bütün silahlar ve müstahkem mevkiler geçici olarak emrimizde kalacak, Türklere ait her türlühaberleşme ve demiryolları araçlarının denetimi bize terk edilecek. (NY Times)

2 Kasım 1918-Ermeniler Korunacak:

Ermenilere ait altı vilayette herhangi bir asayişizlik görüldüğünde İtilaf Devletleri bu vilayetleri derhal işgal edecektir. Türkler'e yeni düzen, gerekirse silah zoruyla kabul ettirilecektir. (NY Times)

27 Kasım 1918İstanbul Basını ABD Denetimi istiyor

İstanbul'da yayınlanan yedisi Tükçe ikisi Fransızca yayın yapan dokuz gazete ortak bir bildiri yayınlayarak Türkiye'nin mali ve askeri denetimini ABD'nin üstlenmesini istedi. Bildirinin devamında eğitim düzenini ABD'nin yeniden kurması ve dinle devlet işlerinin ayrılması öneriliyor. Bu arada İstanbul Robert Kolej MüdürüDr. C.F. Gates, Türkiye'de Ermeni ve Yahudiler kendi devletlerini kuruncaya kadar ABD'nin ülkeden ayrılmaması gerektiğini savundu. (NY Times)

(Yarın: Enver'in 100 bin kişilik Ordusu! ( 1.3.1919)