31 Ekim 2020 Cumartesi / 14 RebiülEvvel 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Annelere müjde

27 Haziran 2015 Cumartesi

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) AB destekli, 0-24 aylık çocuk sahibi annelere 36 aya kadar aylık 300 Euro hibe destek sağlayacağı ‘Evde Çocuk Bakımı Projesi’ne başvurular, 25 Haziran’da başladı. Proje üç pilot ilde uygulanacak. Başvurular ise 25 Haziran itibari ile yapılmaya başlayacak. 

Proje 0-24 ay aralığında çocuk sahibi ve sigortalı çalışan, iş hayatına geri dönecek veya yeni girecek anneleri kapsıyor. 24 aylıktan küçük çocuğu olanın yararlanabileceği bu destek çocuklar 36’ncı ayı doldurana kadar verilecek.

İlk kez iş hayatına girecek ya da iş hayatına geri dönecek küçük çocuk sahibi annelere ve hizmet akdiyle çalışan annelere (SSK sigortalısı annelere) çocuklarının bakımı için çocuk bakıcısı istihdam edebilmelerini temin etmek üzere bir mali destek sağlanması ve kayıt dışı çalışan çocuk bakıcılarının kayıtlı istihdamının artırılması, çalışan annelerin doğum sonrasında işlerine geri dönme süreçlerinin kolaylaştırılarak işgücü piyasasından kopmalarının önlenmesi ve genel olarak kadınların işgücüne katılımlarının artırılması amaçlanıyor.

Çocuk bakıcısı en az ilkokul mezunu olması, anne ve çocuk bakıcısı arasında birinci derece akrabalık ilişkisi olmaması, annenin proje kapsamında başka birinin çocuğu için çocuk bakıcısı olarak beyan edilmemiş olması gerekiyor.

Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu kapsamında sağlanan hibeden sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları faydalanabiliyor. Yabancı uyruklu anneler bu projeden yararlanamıyor.

Yine çalışan annenin brüt ücretinin, asgari ücretin brüt tutarının iki katını aşmaması gerekmekte olup, bunu aşması halinde projeden yararlanamayacaktır.

Mevcut durumda sigorta tescili olan bir çocuk bakıcısı istihdam edenler de bu haktan yararlanabilecek olup, projeden yararlanmak için çocuk bakıcısını 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Ek-9 maddesi kapsamında tescil ettirmeleri gerekmektedir.

DESTEK TUTARI:

Toplam 5.000 anne doğrudan ve 5.000 çocuk bakıcısı dolaylı olarak bu projeden faydalanacak. Ayrıca;

- Gerekli şartları yerine getiren her bir anne için 300 Euro

- Anne tek ebeveyn ise, sağlık raporuyla tespit edilmiş en az yüzde 40 engelli bir çocuğu varsa ya da yetkili mercilerce onaylanmış sertifikası olan çocuk bakıcısı istihdam ediyorsa, ödeme tutarı 300 Euro yerine 390 Euro.

- Bu şartların çakışması halinde, 390 Euro ücret ödenecek.

3 PİLOT İL:

Proje, İzmir, Bursa ve Antalya illerinde gerçekleştirilecek. 2015 yılının ilk çeyreğinde başlayarak 2017 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanacak.

Bursa ve İzmir için 1.750 asıl ve 1.750 yedek başvuru sahibine ve Antalya için ise 1.500 asıl ve 1.500 yedek başvuru sahibine ulaşılıncaya kadar devam edecektir.

PROJE SÜRESİ:

2015 yılının ilk çeyreğinde başlayarak 2017 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanacak. Toplam uygulama süresi 30 ay, hibe destek süresi 24 ay olacak.  Yani çalışan anneler bu kapsamda 24 ay süreyle hibe desteğinden yararlanabilecek.

BAŞLANGIÇ:

Kadınların kayıtlı istihdamına katkı sağlamayı hedefleyen, “Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyon” u kapsamında, çalışan ve çocuk sahibi annelere verilecek hibe için ön başvurular, 25 Haziran 2015 itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumunun web sayfası www.sgk.gov.tr ile proje web sayfası www.evdecocukbakimi.net üzerinden başladı.

Kesin kayıtlar, 6 Temmuz 2015 Pazartesi gününden itibaren, ön kayıt işlemi sonrası verilecek randevu zamanında gerçekleştirilecek. Alınacak randevu ile kesin kayıt için ikamet yeri Sosyal güvenlik il müdürlüklerine müracaat edilecek. Anneler Türkiye Halk Bankası nezdinde biri TL ve diğeri avro olmak üzere 2 hesap açtıracak. Çocuk bakıcısı da aynı banka nezdinde bir TL hesabı açtıracak. 

Annelerin başvuru şartları 

- T.C. vatandaşı olmak,

- İlgili illerin birinde çocuğuyla birlikte ikamet etmek,

- Analık izin süresini geçirmiş olmak,

- Hizmet akdine tabi tam zamanlı sigortalı çalışan olmak,

- Başvuru tarihi itibariyle 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğu olmak,

Brüt ücreti, asgari ücretin brüt tutarının iki katını aşmamak,

- Sigortalı olarak çocuk bakıcısı istihdam etmek,

- Proje kapsamında çocuk bakıcısı olarak çalışmamak.

Çocuk bakıcılarının başvuru şartları 

- T.C. vatandaşı ve kadın olmak,

- İlgili illerin birinde ikamet ediyor olmak,

- Anne veya baba ile birinci derece akrabalık ilişkisi bulunmamak (Aynı evde oturuyorsa 3. derece dâhil),

En az ilkokul mezunu ve 18 yaşında olmak,

- Hizmet akdine tabi tam zamanlı sigortalı çalışan olmak,

Ayrıca emekli kadınlar yani çocuk bakım hizmetlerinde çalışıpta adlarına Sosyal Güvenlik Destek Primi yatırılanlar bu haktan yararlanamayacak.