23 Kasım 2020 Pazartesi / 7 RebiülAhir 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Prof. Dr. Erdem YEŞİLADA
eyesilada@yeditepe.edu.tr
Yazarın Sayfası

Badem kalp ve damar hastalarında kan ürik asit seviyesini düşürüyor

16 Nisan 2017 Pazar

Yapılan kan analizinde serum ürik asit seviyesinin yüksek olması koroner arter hastalıkları gelişimine bağlı kalp krizi ve inme gibi hayati riskleri artırmaktadır.  Serum ürik asit seviyesinde 1 mg/dL artışın kronik arter hastalıklarına bağlı ölüm riskini yüzde 12 artırdığı bildiriliyor. Son çalışmada bademin bu riskin azaltılmasında etkinliği değerlendirilmiş. Bademin kan lipitlerini azaltıcı etkisine bağlı olarak kalp-damar hastalıklarını riskini azaltabileceği biliniyor.  Pakistan’da yürütülen çalışmada kalp damar hastası 150 kişide bademin ürik asit seviyesini düşürücü etkisi incelenmiş. 

Çalışmaya düzenli badem tüketen ya da badem alerjisi olan kişiler alınmamış. Hastalar ellişerli üç gruba ayrılmış. Birinci gruba badem veya diğer yemişleri kullanmalarına izin verilmemiş. Diğer iki gruptan birine Pakistan bademi, üçüncüsüne ise Amerikan bademi verilmiş. Hastaların günde 10 gram bademi önce suda bir gece beklettikten sonra kabuğunu soyup sabah aç karnına yemeleri istenmiş. Oniki hafta süren uygulamanın başlangıcında, 6’ıncı haftası ve sonunda kan basıncı, vücut ağırlığı ölçümlerinin yanı sıra kan testleri yapılmış. Ürik asit seviyelerinde badem verilmeyen gruba göre Pakistan bademi ile erkeklerde yüzde 17, kadınlarda yüzde 16; Amerikan bademi ile ise erkeklerde yüzde 20, kadınlarda yüzde 21 azalma sağlandığı bildiriliyor. Üç grupta da kan basıncı seviyelerinde belirgin bir değişim gözlemlenmemiş. Amerikan ve Pakistan bademlerinin kaynağı aynı bitki olmasına rağmen sonuçlarda gözlenen farklılık ilginç. Bizim yürüttüğümüz bir çalışmada benzer işlemlerle ceviz ile kan basıncının düşürülmesinde yüzde 13-15 civarında başarı sağlamıştık. Bu çalışmada bademin kabuğunu soyup vermişler. Bence bademin kabuğunu soymadan ve içerisinde bekletilen suyun da içilmesi daha yararlı olacaktır.

Serum ürik asit seviyesinde yükselme oksidatif hasar ve iltihaplanmayı tetikleyerek damar işlevlerinin bozulmasına yol açabilen bir risk faktörü. Badem L-arjinin taşır. Bu madde damar genişletici etkiye sahip olan nitrik oksit oluşumuna yol açarak kan basıncını düşürür. Çalışmada hastalar araştırma süresince tansiyon düşürücü ilaçlarını da kullandıkları için kan basıncı üzerinde bademin belirgin bir etkisi gözlenememiştir.