23 Ekim 2020 Cuma / 6 RebiülEvvel 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Cem Küçük
cemkucuk@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Belgelerle FETÖ kanallarının nasıl korunduğunun örnekleri!

30 Aralık 2015 Çarşamba

7 Haziran seçimlerinden sonra RTÜK Üst Kurulu’nun AK Partili üyelerinin önüne gelen FETÖ kanalları ile alakalı raporlara ilişkin seri halde “cezaya gerek yok” kararları çok dikkat çekici.

1- Samanyolu Haber’deki 18.05.2015 tarihli “Günün Özeti” adlı haber yayını. Haberlerde Yasin Aktay’ın sözünü çarpıtan, silahların DAEŞ’e gittiği iftirasını atan FETÖ kanallarına yazılan raporlar 17.06.2015 tarihinde Üst Kurul’da görüşülüyor. Tarihe dikkat. 7 Haziran seçimleri geçmiş, ‘AK Parti gidiyor’ lafları havada uçuşuyor. Birçok kişi gerçek yüzünü göstermiş.

Uzman, Samanyolu Yayıncılık Hizmetleri A.Ş. ünvanlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşun bu yayını ile 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun “Yayın hizmeti ilkeleri” başlıklı 8. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendinde yer alan yayın hizmetleri “Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz...” ilkesini ihlal ettiği değerlendirilmektedir” diyor ve ceza istiyor.

Sözde AK Partili üyelerin de oylarıyla tam 7 rapor sümenaltı ediliyor, cezaya gerek yok deniliyor. O raporların tarih ve sayıları:

17.06.2015 toplantı tarihi, 28 no’lu toplantı ilgili kararlar; 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 no’lu kararlar. Ve kararlarda hala görevde olan Nurullah Öztürk, Taha Yücel ve Hamit Ersoy’un da oyu var, ‘ceza verilmemeli’ diye.

2- Haziran seçimleri öncesi makam arabası iftiraları üzerinden yayın yapan FETÖ kanallarına Gümrük Bakanlığı’nın kiraladığı makam araçları ile yaptıkları yalan haberlerle alakalı 2 rapor yazılıyor ve Nurullah Öztürk, Taha Yücel ile Hamit Ersoy’un da oyu var, ‘ceza verilmemeli’ diye. Tarih yine Haziran seçimleri sonrası.

Gerekçe olarak “Her ne kadar İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından, söz konusu yayında 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinin ihlal edildiği belirtilmiş ise de yayına ait deşifre kayıtlarının ve video görüntülerinin tetkiki sonucunda; habere konu olayın güncel ve haber değerinin bulunduğu ve yayınlanmasında kamu yararı olduğu değerlendirilmekle, anılan yayının 6112 sayılı Kanun hükümlerinin ihlal edilmediği değerlendirilmiştir” denilerek kamu yararı olduğu saçmalığı ile iftira atmalarına müsaade edilmektedir.

O raporların tarih ve sayıları: 17.06.2015 toplantı tarihi, 28 no’lu toplantı ilgili kararlar, 53 ve 54 no’lu kararlar. Ve kararlarda tüm AK Parti’nin atadığı üyelerin oyu var, ‘ceza verilmemeli’ diye.

3- Bu defa da FETÖ medyası, TÜRGEV üzerinden karalamalarına, yalanlarına başvuruyor. Uzman, ‘kamuoyu yanlış bilgilendirilmeye çalışıyor’ diyor ve ceza istiyor. Peki Kurul ne diyor işte şunu diyor:

“Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar Daire Başkanlığı’nca, söz konusu yayın ile 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendindeki; “Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz; ...” hükmünün ihlal edildiği belirtilmiş ise de anılan yayına ait deşifre kayıtlarının ve video görüntülerinin tetkikinde;

İhlale konu haberin veriliş şekli ve kullanılan ifadeler genel olarak değerlendirildiğinde, söz konusu yayının “haber verme” ve “kamuoyunun haber alma” hakkı kapsamında olduğu düşünülmekle, mezkur yayında, 6112 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ihlalinin bulunmadığı  kanaatine varılmıştır.”

Yani ‘yalan haber serbest’ diyor FETÖ kanallarına RTÜK: O raporların tarih ve sayıları:

11.06.2015 toplantı tarihi, 27 no’lu toplantı ilgili kararlar; 62 no’lu karar. Ve kararlarda tüm AK Parti’nin atadığı üyelerin oyu var, ‘ceza verilmemeli’ diye.

Örnekleri uzatmak mümkün. Bu kararlar RTÜK’te nasıl bir yapılanmanın mevcut olduğunun belgelerle kanıtıdır.  

İŞTE O BELGELER

Toplantı No        :  2015/28

Toplantı Tarihi    :  17.06.2015

Karar No              :  53

Konusu                :  SAMANYOLU HABER logolu yayın kuruluşunda 18.05.2015 tarihinde saat 17.00’de yayınlanan “Haber Bülteni”

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 21.05.2015 tarihli ve 764 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

"Samanyolu Haber logosuyla yayın yapmakta olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 18.05.2015 tarihli 17:00haber bülteni yayını içerisinde saat 17:19'da "MAKAM SALTANATI TAM GAZ" başlığıyla bir haber ekrana getirilmiştir.

Söz konusu haber şu şekilde izleyicilere aktarılmıştır:

"Sunucu: Sayın seyirciler kamuda araç saltanatı devam ediyor. İddiaya göre Gümrük Bakanlığı 3 yıllığına 57 adet araç kiraladı. Araçların kira ücreti de 9 milyon lira. (Haber boyunca ekranda büyük puntolarla "MAKAM SALTANATI TAM GAZ" ifadesi de yer almaktadır.)

Ahmet Davutoğlu: Kamuda taşıt edinim ve kullanımında yerindelik ve etkinliğin sağlanmasına yönelik tedbirler alacağız. Bu konuda oluşabilecek israfı ortadan kaldıracak yeni bir yaklaşım ayrıca sergileyeceğiz.

Dış Ses: Başbakan Davutoğlu'nun israf açıklamaları bir yana kamudaki araç salatanatı tam gaz sürüyor. Sözcü gazetesinin verdiği habere göre Gümrük Bakanlığı 46'sı makama tahsisli olmak üzere 57 araç kiraladı. Araçların kira fiyatı dudak uçuklatıyor. 57 araca 3 yıllığına verilecek para tam 9 milyon TL. Habere göre herbiri lüks olan araçların giderleri bakanlık, yakıtıysa TOBB tarafından karşılanacak."

18.05.2015 tarihli Sözcü gazetesinin 1. ve 10. sayfalarında "Makam saltanı tam gaz, Devlet 28'i şöfölü 57 makam aracı kiraladı" başlığıyla bir haber yayınlanmıştır. Bu gazete haberini müteakiben Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılmıştır. (EK-1) Açıklamada, kiralama süresi Nisan ayında dolan bir taşıt kiralama olayının süresinin yenilendiğini, söz konusu gazete tarafından sanki ilk defa kiralama yapıldığı algısının oluşturulmaya çalışılarak bir aldatmaca yoluna gidildiği bilgisine yer verilmiştir. Kiralama işleminin belirli görevlerde olanların araç ihtiyacını gidermek amacıyla yapıldığını, ifadelerin tamamen asılsız olduğunu, söz konusu mevzuat çerçevesinde yapıldığını yapılan haberlerin maksatlı olduğuna dair açıklamalarla konuyu aydınlatmışlardır. Bu açıklamaya rağmen, Samanyolu Haber logosuyla yayın yapmakta olan medya hizmet sağlayıcı kuruluş "MAKAM SALTANATI TAM GAZ" başlığı ile kamuoyunda farklı anlaşılmasına, yanlış bir kanaate sahip olunmasına yönelik bir dil kullanarak konu muhatapları tarafından açıklığa kavuşturulmasına rağmen bu konu ile ilgili haber yayınına yer vermiştir. Bu somut bilgi, belge, açıklamalara rağmen söz konusu medya hizmet sağlayıcının bu yayınlarını iyi niyetle bağdaştırmak mümkün görünmemektedir. Kamuoyununu konu ile alakalı özgürce kanaat oluşumuna engel olmasının yanı sıra, doğruluk ve gerçeklik ilkeleri ile de bağdaşmamaktadır.

Bunun yanı sıra basın meslek ilkeleri çerçevesinde soruşturulması mümkün olan bir olay olmasına rağmen bu yapılmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın bir yayın politikası ile özellikle yürütme erki ile ilgili yanlış bir kanaat oluşturulması çabası güdüldüğü, yukarıda ayrıntısıyla izah edilidği üzere konu ile alakalı oldukça somut bilgi, belge, açıklama olmasına rağme gerçeğe aykırı bir yayın politikasının yayın ilkelerimiz açısından uygun olmadığı açıktır. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, soruşturulması mümkün olan bu türlü haberleri ekranlarına taşırken daha dikkatli davranmak ve haberleştirdikleri konuda kamuoyunun yanlış kanaat oluşmasına neden olmamak zorundadırlar.

Sonuç olarak; Samanyolu Haber logosuyla yayın yapmakta olan medya hizmet sağlayıcının bu yayınları ile 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun "Yayın hizmeti ilkeleri" başlıklı 8. maddesinin (ı) bendinde yer alan; "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır...soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz;" ilkelerini ihlal ettiği düşünülmektedir.” Şeklinde değerlendirmelere yer verilmiş olduğu

Söz konusu yayın ile 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (ı) bendi hükümlerinin ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği anlaşılmaktadır.

Gerekçe: Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından, söz konusu yayında  6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (ı) bendinin ihlal edildiği belirtilmiş ise de, yayına ait deşifre kayıtlarının ve video görüntülerinin tetkiki sonucunda;  habere konu olayın güncel ve  haber değerinin bulunduğu ve yayınlanmasında kamu yararı olduğu değerlendirilmekle, anılan yayının 6112 sayılı Kanun hükümlerinin ihlal edilmediği değerlendirilmiştir.

Karar: Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; SAMANYOLU HABER logosuyla yayın yapan SAMANYOLU HABER YAYINCILIK HİZMETLERİ A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında, bahse konu yayını nedeniyle, 6112 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir İDARİ YAPTIRIM UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA oy birliği ile karar verildi.

***

Toplantı No        :  2015/28

Toplantı Tarihi   :  17.06.2015

Karar No             :  54

Konusu               :  SAMANYOLU HABER logolu yayın kuruluşunda 19.05.2015 tarihinde yayınlanan “Merhaba Yenigün” adlı program

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 21.05.2015 tarihli ve 763 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

“Samanyolu Haber logosuyla yayın yapmakta olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 19.05.2015 tarihli 06:00Merhaba Yenigün adlı program yayını içerisinde saat 06:22'de "MAKAM SALTANATI TAM GAZ" başlığıyla bir haber ekrana getirilmiştir

Söz konusu haber şu şekilde izleyicilere aktarılmıştır:

"Sunucu: Sayın seyirciler kamuda araç saltanatı devam ediyor. İddiaya göre Gümrük Bakanlığı 3 yıllığına 57 adet araç kiraladı. Araçların kira ücreti de 9 milyon lira. (Haber boyunca ekranda büyük puntolarla "MAKAM SALTANATI TAM GAZ" ifadesi de yer almaktadır.)

Ahmet Davutoğlu: Kamuda taşıt edinim ve kullanımında yerindelik ve etkinliğin sağlanmasına yönelik tedbirler alacağız. Bu konuda oluşabilecek israfı ortadan kaldıracak yeni bir yaklaşım ayrıca sergileyeceğiz.

Dış Ses: Başbakan Davutoğlu'nun israf açıklamaları bir yana kamudaki araç salatanatı tam gaz sürüyor. Sözcü gazetesinin verdiği habere göre Gümrük Bakanlığı 46'sı makama tahsisli olmak üzere 57 araç kiraladı. Araçların kira fiyatı dudak uçuklatıyor. 57 araca 3 yıllığına verilecek para tam 9 milyon TL. Habere göre herbiri lüks olan araçların giderleri bakanlık, yakıtıysa TOBB tarafından karşılanacak."

18.05.2015 tarihli Sözcü gazetesinin 1. ve 10. sayfalarında "Makam saltanı tam gaz, Devlet 28'i şöfölü 57 makam aracı kiraladı" başlığıyla bir haber yayınlanmıştır. Bu gazete haberini müteakiben Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılmıştır. (EK-1) Açıklamada, kiralama süresi Nisan ayında dolan bir taşıt kiralama olayının süresinin yenilendiğini, söz konusu gazete tarafından sanki ilk defa kiralama yapıldığı algısının oluşturulmaya çalışılarak bir aldatmaca yoluna gidildiği bilgisine yer verilmiştir. Kiralama işleminin belirli görevlerde olanların araç ihtiyacını gidermek amacıyla yapıldığını, ifadelerin tamamen asılsız olduğunu, söz konusu mevzuat çerçevesinde yapıldığını yapılan haberlerin maksatlı olduğuna dair açıklamalarla konuyu aydınlatmışlardır. Bu açıklamaya rağmen, Samanyolu Haber logosuyla yayın yapmakta olan medya hizmet sağlayıcı kuruluş "MAKAM SALTANATI TAM GAZ" başlığı ile kamuoyunda farklı anlaşılmasına, yanlış bir kanaate sahip olunmasına yönelik bir dil kullanarak konu muhatapları tarafından açıklığa kavuşturulmasına rağmen bu konu ile ilgili haber yayınına yer vermiştir. Bu somut bilgi, belge, açıklamalara rağmen söz konusu medya hizmet sağlayıcının bu yayınlarını iyi niyetle bağdaştırmak mümkün görünmemektedir. Kamuoyununu konu ile alakalı özgürce kanaat oluşumuna engel olmasının yanı sıra, doğruluk ve gerçeklik ilkeleri ile de bağdaşmamaktadır.

Bunun yanı sıra basın meslek ilkeleri çerçevesinde soruşturulması mümkün olan bir olay olmasına rağmen bu yapılmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın bir yayın politikası ile özellikle yürütme erki ile ilgili yanlış bir kanaat oluşturulması çabası güdüldüğü, yukarıda ayrıntısıyla izah edilidği üzere konu ile alakalı oldukça somut bilgi, belge, açıklama olmasına rağme gerçeğe aykırı bir yayın politikasının yayın ilkelerimiz açısından uygun olmadığı açıktır. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, soruşturulması mümkün olan bu türlü haberleri ekranlarına taşırken daha dikkatli davranmak ve haberleştirdikleri konuda kamuoyunun yanlış kanaat oluşmasına neden olmamak zorundadırlar.

Sonuç olarak; Samanyolu Haber logosuyla yayın yapmakta olan medya hizmet sağlayıcının bu yayınları ile 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun "Yayın hizmeti ilkeleri" başlıklı 8. maddesinin (ı) bendinde yer alan; "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır...soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz;" ilkelerini ihal ettiği düşünülmektedir.” Şeklinde değerlendirmelere yer verilmiş olduğu

Söz konusu yayın ile 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (ı) bendi hükümlerinin ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği anlaşılmaktadır.

Gerekçe: Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından, söz konusu yayında  6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (ı) bendinin ihlal edildiği belirtilmiş ise de, yayına ait deşifre kayıtlarının ve video görüntülerinin tetkiki sonucunda;  habere konu olayın güncel ve  haber değerinin bulunduğu ve yayınlanmasında kamu yararı olduğu değerlendirilmekle, anılan yayının 6112 sayılı Kanun hükümlerinin ihlal edilmediği değerlendirilmiştir.

Karar: Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; SAMANYOLU HABER logosuyla yayın yapan SAMANYOLU HABER YAYINCILIK HİZMETLERİ A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında, bahse konu yayını nedeniyle, 6112 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir İDARİ YAPTIRIM UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA oy birliği ile karar verildi.