25 Ocak 2021 Pazartesi / 11 CemaziyelAhir 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Aziz ÜSTEL
austel@stargazete.com
Yazarın Sayfası

BİLDERBERG GİZLİ ÖRGÜTÜ -2 İlluminati ve Tapınak Şövalyeleri

11 Aralık 2019 Çarşamba

Sözü edilen Bilderberg Grubu, illuminati'nin bir parçasıdır. Ancak İlluminati 18. yüz yılın son çeyreğinde ortaya çıkarken, Bilderberg 1954 yılında kurulmuş. Yani arada 177 yıllık bir zaman farkı var. 

Temelinde aydınlanma, ruşenilik, vahdet-i vücut düşüncesi" gibi düşünsel (felsefi) akımların etkisi olduğu öne sürülen İlluminati, 1 Mayıs 1776'da Adam Weishaupt tarafından Almanya'nın Bavyera Eyaletinde kurulmuş. Daha doğrusu bu tarihte (01/05/1776) Illuminati örgütlenmesi ortaya çıkmış. Weishaupt, Ingolstadt Üniversitesi'nde hukuk profesörüyken, ‘masonik öğretilere’ merak sarmış ve bu gizli örgütü kurmuş. Illumninati'nin, 1779 yılında üye sayısı 54'ü bulmuş ve Bavyera'nın dört kentinde örgütlenmişti. Örgüt üyeleri daha çok masonik kimlikleriyle öne çıkıyorlardı.

Almanya'daki din adamlarının tamamına yakını Illluminati Örgütü’nden nefret ediyordu. Bunun nedeniyse, Hıristiyan inanç ve değerleriyle alay etmesi ve Tapınak Şövalyelerinin devamı olmasıydı. Ayrıca Illuminati zaman zaman siyasi yönetimi hedef alan yayınlar da yapıyordu. Bu nedenle 1784 yılında bir polis baskını gerçekleştirildi. Üyelerin birçoğu gözaltına alındı. Bunun ardından Bavyera Eyalet Hükümeti bir karar yayınlayarak Illuminati Örgütü’nü kapattı. Üyelerin birçoğu tutuklandı.

Başta örgütün kurucusu Weishaupt, birçok üye de ülkeyi terk etti. Karar 1785 Ağustos'unda tekrarlandı, Illuminati'ye ek olarak Masonluk da yasaklar kapsamına alındı. Masonluk ve Illuminati'nin yasaklanması Avrupa ve Amerika'da çok büyük yankı buldu. Korkuya kapılan masonlar kendilerine de yasak getirilmemesi için ortalığı velveleye verdiler. Öyle ki dönemin ABD Başkanı George Washington Amerikalı masonlara güvence vermek zorunda kaldı... 

Illuminati kelime olarak aydınlıkçılar ya da aydınlar anlamına gelir. Kök olarak İtalyancadır. Araştırmacılara göre fikir alt yapısı ve temeli Tapınak Şövalyeleri’ne dayanır. Kuruluş amacı Avrupa masonluğunu bir çatı altında toplamaktı. Tapınak Şövalyeleri, Haçlı Savaşları sonrası Kudüs'te kuruldu. 

Salt masonluğun değil Siyonizmin de geliştirilmesinde büyük katkıları olan Tapınak Şövalyeleri, kısa zamanda büyük servet sahibi oldu. Sadece Batı'nın şövalyeleri arasında değil, tüccarları arasında da ön sıraya yerleştiler. 

Illuminati'yi oluşturanlar hem mason hem de Tapınak Şövalyeleri’yle içli dışlıydılar. Tapınakçılarla Mason Biraderlerin ve Illuminati tayfasının söylemlerini, tören biçimlerini, beyin yıkama yöntemlerini ve simgelerini önyargısız inceleyenler, tamamının bir kaynaktan beslendiğini ve aynı amaca hizmet ettiklerini söylerler...