05 Mart 2021 Cuma / 21 Recep 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Selahaddin E. ÇAKIRGİL
scakirgil@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Bir ‘Çatlak’ ve kurdu çobanlığa soyunduran bir ‘çatlak plan..’

13 Mayıs 2019 Pazartesi

İç siyasî konulara bugünlerde ister istemez, daha bir yoğunlaştığımız bir sırada dış dünyadaki ilginç gelişmelerden de gaafil olmamak gerekiyor.

***

Kendisi her ne kadar,  ‘Sadece zeki değil, dengeli bir dâhiyim..’ dese de, Amerikan siyasetçilerden meşhur birisi,  ’Çatlak bir Başkanımız var..’ demiş, siyaset sahnesine (Make America Great Again../ Amerika’yı yeniden harika yap!) diyerek çıkan Trump için.. 

Adam, hiçbir kural tanımıyor ve, ‘Dünyada kuralları biz koyarız. Kuralları dünlerde de biz koymuştuk, yine biz koyarız!’’ diyor. Önceki Başkanlar kendi koydukları kurallara, en azından farklı yorumlar getirerek, yine de bağlılık görüntüsü vermeye çalışıyorlardı. Trump  ise, önceki uluslararası kural, anlaşma ve andlaşmaları, ‘Bizim aleyhimize sonuçlar veriyor’ diyerek ibtal ediyor, yeni kuralları koyuyor. 

Wisconsin’de 2-3 hafta önce yaptığı konuşmada, Suûd Kralı Selman’dan, ‘Sizi korumak için yırtınıyoruz.. Bunun bedelini ödemelisiniz..’ diye açıkça haraç istediğinde, Selman’ın, ‘Önceki Amerikan başkanlarının hiç böyle konuşmadıklarını’ demesi üzerine, Onlar ahmak idi..’ diye niteleyecek kadar pervâsız.. 

Trump sözünü gizlemiyor, ‘Onların elinde muazzam paralar var, onları almayalım mı?’ diyor açıkça ve özellikle petro-dolar zengini arab rejimleri de nasıl kullanacaklarını bilmedikleri ve kullanabilecek insan gücüne bile sahib olmadıkları halde, en gelişmiş silahları satın alıyorlar. 

***

Trump’ın, Müslüman halklara bakışı yeni bir şey değil.. Taa baştan küstahça idi. Müslüman halkların ekseriyette olduğu coğrafyaları kendi cirit alanı sayıyor. 

Son olarak, sionist güç merkezlerin kontrolündeki medya organlarında, Trump tarafından hazırlatıldığı söylenen ve dünya kamuoyuna, ‘100 Yılın Büyük Barış Planı’ diye duyurulan Filistin Devleti Planı, gündemde.. 

Şu kadar belirtelim ki, bir düşman kutbun başkanı herhalde ancak bu kadar alçalabilirdi. Ama, bu plan, Filistin halkına ve bütün Müslümanlara, bu firavunvarî anlayışa karşı her meşru yolla direnmekte daha bir kesin kararlı olmalarını da öğretiyor, öğretmeli...  

***

Sözü edilen plana göre, bir Filistin Devleti kurulması öngörülüyormuş bu planda.. Ama, bu devletin herhangi bir savunma gücü olmayıp, İsrail rejiminin muhasara ve himayesinde.. Ve, Filistin Devleti bir saldırıya karşı İsrail rejimi kurtaracakmış ve ama buna karşılık Filistin Devleti de İsrail’e vergi ödeyecekmiş.. Yani, kurt, çobanlık yapacak.. 

***

Trump’ın bakış açısına göre, 100 yıl öncelerdeki Osmanlı Devleti’nin çökertiliş günlerinde, 1. Dünya Savaşı’nda milyonlarca Müslümanın öldürülmesi, savaşın kaçınılmaz sonucu ve önemsiz.. Ama, aynı hengamede ermeniler de hayatlarını kaybettiği için, 100 yıl sonra, sadece o insanların acısını devamlı hatırlatıyor, 24 Nisan’larda.. 

***

Şimdi de bu Trump efendi, Meksika sınırından Amerika’ya geçmeye çalışan onbinlerce perişan insan’ı durdurmak için çareler düşündüğünü söylerken, hitap ettiği kitleden birileri, ‘İzin verin, onları halk olarak biz öldürelim!’ deyince, o vatandaşına, ‘Hayır!’ demek yerine tebessümle geçiştirebiliyor. 

Bu kişi, 150- 200 yıl öncelerde, yakalanıp zincirlenerek köklerinden koparılan ve köle tacirlerince Amerika’daki çiftlik sahiplerine satılan milyonlarca Afrikalılar sâyesinde, onların ter, gözyaşı ve kanları üzerinde güçlenen ülkesinde, şimdi böylesine firavunvarî tavır ve düşüncelerle bütün dünyaya şekil vermeye çalışıyor. 

Haydi biz, Amerikalı bir siyasetçi gibi, ona ‘Çatlak’ demiyelim, ama, bu kişi materyalist gücetaparlık anlayışının en barbar ve vandal bir örneğini teşkil ediyor. 

***

Bu vesileyle, 1800’lerin başında, köle olarak kaçırılıp Amerika’ya götürülen milyonlardan Senegalli Ömer ibni Said isimli eski muallimin hâtıratını ve Amerika’da köleleştirilmiş Müslümanlarla ilgili olarak Michael Gomez isimli araştırmacının ilginç çalışmasını da içeren ve Ekin Yayınevi’nce yeni yayınlanan ‘Hayatım’ isimli ilginç kitabı tavsiye ederim.