24 Ekim 2020 Cumartesi / 7 RebiülEvvel 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Sevil NURİYEVA
snuriyeva@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Bölgenin geleceği, Türkiye’nin devlet aklına ve refleksine bağlı

19 Ağustos 2017 Cumartesi

İran Genelkurmay Başkanı’nın Ankara ziyareti ardından, Rusya Genelkurmay Başkanı Ankara ile istişarede!

Anlamı çok büyük!

Amerika’nın, ısrarla bölgeyi mezhep çatışmasına sürükleme planı karşısında, Ankara tam tersi yol izlemekte. Katar operasyonunda ABD ve ortaklarının başarıya ulaşamamasının tek nedeni Türkiye. Katar; Türkiye’yi dinledi ve günün sonunda menfaati çatırdamadan başaracak. İran; her ne kadar Türkiye’nin ayağının altını kazısa da, Türkiye’yi parçalayamayacağının farkında! PKK devletçiği kurma çabasının esas ayağının, İran olduğunun farkında. İran; Suriye’de kurulmak istenen terör koridorunun, nihayetinde İran’a ciddi faturaya neden olacağının şimdi daha net görmesi, Türkiye ile ortak çalışmanın ne kadar hayati olduğunu gösterdi. Rusya; Türkiye olmazsa Pasifik’te oluşturulmaya çalışılan yeni savaş ortamına itilerek, Orta Doğu denkleminden çıkarılmak istendiğinin farkında. Türkiye; Rusya ve İran ile konuşarak ve anlaşarak, bu kuşatmayı minimize edeceğinin hesabını yapmakta.

Bu arada, Netanyahu’nun “Kürt devleti kurulmalıdır” beyanı, ne bir tesadüf ne de birden bire ortaya atılan beyan olmadığının da altını çizmiş oldu. Mesele çok net!

İsrail’in; Kürt kozu üzerinden terör devleti kurgusunu, “büyük İsrail” hedefi için ülkü edindiği aşikârdır. PKK-YPG-PYD desteğinin altında bu yatmakta! ABD’nin; Kuzey Irak'taki referanduma “şimdi olmaz” demesinin altındaki neden de budur. Planı bozuluyor! Bu durumda “bağımsızlık”, İsrail ve ABD için faydalı değildir. İran; Türkiye parçalanmadan, Kuzey Irak'taki oluşum “büyük plan içerisinde değerlendirilmeli” diye düşünmektedir.

Rusya; Orta Doğu denkleminde var olmak için Türkiye ile hareket edecek. Bu karşılıklı çıkar prensibi ile oluşmakta.

Akdeniz kıyılarına, PKK kontrolünde bir koridor, İsrail’in kontrolünde enerji hattı anlamına gelmektedir. Katar operasyonuna, bu anlamda Türkiye’nin karşı koyması, bölgedeki yeni Amerikan İsrail hamlesini sekteye uğrattı. Böyle bir durumda, Türkiye merkezi çekim gücü olarak yeni formasyon kurgulayıcısı olmakta. Zaten bölgenin selameti, Türkiye’nin devlet aklında ve refleksinde saklı!

Erdoğan’ın; bu tarihi dönemde Türkiye Başkanı olmasının ne kadar hayati ehemmiyeti olduğunu, yıllar sonra daha net anlayacağız. Tam da bu planı ve programı için Erdoğan gibi bir liderin görev başında olması, Amerikan İsrail çıkarlarına uygun değildir. Tam da bu noktada, Erdoğan’ın Türkiye’nin başında olması, Türkiye’nin bu projelerden zarar almadan çıkmasını sağlayacak çok önemli mihenk taşıdır. Tam da bu dönemde, olup bitenlere milli menfaatle bakmak zorundayız... Güçlerimizi bir yere toplamanın idraki, hayatidir.