14 Nisan 2021 Çarşamba / 2 Ramazan 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Aziz ÜSTEL
austel@stargazete.com
Yazarın Sayfası

''Bölgeyi kurtarabilecek tek güç Türkiye'dir'' (2)

17 Şubat 2020 Pazartesi

Bu dünyada, mazlum milletlerin başına sarılmış bir beladır İngiliz. Gözünü herkesin doğal kaynaklarına dikmiş kendinden daha güçsüz milletleri soyup soğana çevirmek için gece gündüz çabalamış. İngiliz derin devleti işgal ettiği ülkelere kan, şiddet, esaret ve akıllara ziyan boyutta yoksulluk getirmiştir. Dahası bu mazlum ülkelerin insanları, kendilerini hiç ilgilendirmeyen onlarca savaşta Britanya İmparatorluğu adına ölmüş, öldürmüş. İngiliz tarihçi Stuart Laycock, İngiltere'nin 22 ülkeyi kısmen ya da tümüyle işgal ettiğini saptamış. İngiltere'nin işgalinden hiç bir yarar sağlayamayacağını düşündüğü Andora, Çad, Özbekistan ve Moğolistan gibi ülkelerle ilgilenmediğini belirtmiş.

Petrol bulunmasıyla birlikte bölgenin jeopolitik ve jeostratejik önemi çok artmıştı. İngiliz derin devleti Ermeniler, Süryaniler, Kürtler, Arablar ve Türkler üzerinde kurdukları tezgahları çeşitlendirip hızlandırdılar. Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Tezel, Rusya'yla Osmanlı'nın arasını açmak için, iNGİLİZ'İN BÖLGE HALKLARINI, HELE DE KÜRTLERİ NASIL KULLANDIĞINI pek güzel anlatır:

"İngiltere'nin Kürdistan projesi Kürt ileri gelenlerinin arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle uyugulanamamıştır. İngiltere, Küçük Asya'da Hint yolunun güvenliğini sağlayacak dost bir devlet kurmak istiyordu. "

İngiltere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya Binbaşı Noel gibi Kürtçülüğü "sanata" dönüştürmüş casuslarını göndermiştir. Dahası Şeyh Abdülkadir gibi ayrılıkçı Kürtçü aydınları da bağımsız bir Kürt devleti kurmaları doğrultusunda sürekli kışkırtıyordu.

İngiiz derin devleti parçalamak istediği ülkeleri işgal etmek ya da ettirmek yerine önce kendi içlerinde bölünmeye yönelir. Bu çok daha az masraflı bir yöntemdir. Değişik etnik unsurlar arasında mezhepleri, azınlıkları hatta kardeşleri birbirine düşürerek parçalanmayı sağlamak en geçerli yöntemdir. Toplumları inançsız, ülküsüz, ilkesiz, sevgisiz, niteliksiz ve ruhsuz kalabalıklara dönüştürmekte usta olan İngiliz, bütün dünyaya yayılmış dev bir medya, siyasetçi, sözde aydın ve akademisyenlerden oluşan dev bir ağı kullanır.

Kahire Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof Dr Nadye Mustafa bölgede büyük devlet kalmayacağını , hjepsinin küçük emirliklere bölüneceğini söylüyor. "Neredeyse her petrol kuyusunun başına bir devletçik kurulacak. Toplumların çok uyanık ve dikkatli olmaları gerekir. Kuşkusuz, bölgeyi bölünüp paramparça olmaktan kurtarabilecek tek ülke Türkiye'dir:

"Orta Doğu ve Ön Asya'da ne kadar ülke varsa hepsi Türkiye'nin ay-yıldızı altında birleşirse yutulup yok olmaktan kurtulabilir. Ancak kendilerini dev aynasında gören birçok cüce, Türkiye'nin kanatları altına sığınmayacak ve bıu gafletin bedelini de tarihin tozlu sayfalarına gömülerek ödeyecektir!..."