06 Temmuz 2020 Pazartesi / 15 Zilkade 1441
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

İhsan KABİL
ikabil@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Çanakkale Temalı Kısa Film Yarışması

11 Kasım 2015 Çarşamba

İçinde bulunduğumuz 2015 yılının Çanakkale Zaferinin 100. Yılı olması hasebiyle özellikle Çanakkale Valiliği ve Belediyesi tarafından düzenlenen faaliyetlerin yanısıra Zeytinburnu Belediyesi de bir kısa film yarışması tertip ediyor. Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün gözetiminde yapılacak olan yarışma için hazırlanan broşürde yarışmanın amacı şu şekilde belirtiliyor: “Ecdadımız Çanakkale’de geri dönmeyi düşünmeden, vatanı ve milleti uğruna; din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmadan, bir ve beraber olup aynı idealler uğruna bu büyük destanı birlikte yazmışlardır. Çanakkale’ye bu açıdan bakıldığında, bu milletin evlatlarının Çanakkale’de siperlerde hep birlikte saf tutması, aynı hedefe koşması; bugün de aramıza sokulmak istenen fitne ve ayrılık tohumlarına karşı nasıl bir kardeşlik sergilediğini göstermesi açısından en güzel örnektir. Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmanın amacı; milli tarih şuuru oluşturmak ve Türkiye genelinde, Çanakkale’yi ve Çanakkale ruhunu merkeze alan herşeyi anlatabilecek genç yetenekleri ortaya çıkarıp sinema üzerine çalışmaları için teşvik etmek, toplumsal farkındalık oluşturmak.”

Ortaya konan amaca matuf, süresi 20 dakikaya kadar olabilecek filmlerle katılanabilecek yarışmanın son başvuru tarihi 01.02.2016 olarak duyuruluyor. Kurmaca tarzda yapılacak kısa filmlerin yer alacağı yarışmanın jürisi akademisyen ve TRT Istanbul Müdürü Doç. Dr. Abdülhamit Avşar, sinema yazarı Coşkun Çokyiğit ve benden oluşuyor. Ön jüriden geçerek finale kalan eserlerin değerlendirme sonunda, Çanakkale savaşlarının kazanıldığı tarih olan 18 Mart’ta ilan edilecek olan ödülleri şöyle sıralanıyor: Birincilik ödülü 15 bin TL, ikincilik ödülü 1o bin TL, üçüncülük ödülü 5 bin TL, Jüri özel ödülü 5 bin TL, Zeytinburnu Belediyesi özel ödülü 2 bin TL, mansiyon (10 adet) bin TL.

Uzun metraj filme göre daha çok süreyle sınırlandırılabilecek kısa film, gençlerin sinema dilini anlamasında ve zihinlerindeki tasavvuru görsel olarak tasvir etmelerinde en büyük imkanlardan biri olarak görülüyor. Çanakkale gibi ruhumuzun bir yanında namütenahi ulvi yerini koruyan çok değerli hatırayı, mektuplarla, hatıralarla, çağrıştırdıklarıyla, uzantılarıyla, geriye dönüş ve izdüşümleriyle, belge-filmlerin silik görüntüleriyle kısa film olarak anlatmak gençler için yeni bir dil kurma olarak görülebilir. Fotograf, çizim, resim ve farklı görsel kayıtlara göre sinema, hareketli resmin ortaya koyduğu avantajla insanlar arasında güçlü bir iletişim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır.Uzun metraj olarak gösterime sunulan bir dizi filmden sonra kısa olarak çekilecek filmlerin öncelikle gençleri yakalayıp, geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor. Çağın son teknolojik ileti dili olan sinemanın geniş seyirci kitlesiyle irtibatta, görsel dilin gördüğü işlev herkesin malumudur. Bu minvalde, sinemanın estetik kıstaslarına da riayet edildiği takdirde ulaşabileceği muhataplarda bir kalite meydana getirme gibi bir işlev görmesi birçoğumuzun farkında olduğu birolgudur.Bu anlamda, belediyelerin böylesi yapıcı kültürel faaliyetler düzenlemesi veya destek olması herkesin takdirini hak eden icraatlerzinciri olarak değerlendirilmektedir.

Not: Geçen haftaki yazıya bir düzeltme: “...AndreyTarkovski’nin bilimkurgu sinemasının başyapıtlarından, StanislasLem’in aynı adlı romanından Solaris’i, StanleyKubrick’in Batı dünyasından 1968 yapımı 2001: Uzay Yolu Macerası’na, Sovyet sisteminden ama metafizik donanımlı bir nazire olarak yükselmektedir.”