28 Ocak 2021 Perşembe / 14 CemaziyelAhir 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Çeyiz hesabında devlet katkısına dikkat

26 Mart 2019 Salı

Evli olmayan çalışanlar için 2015 yılında getirilen düzenleme ile gençlerin evlilik hazırlıkları için oluşturdukları birikimlerinin değerlendirilmesi için çeyiz hesabı açarak devlet katkısı almaları sağlandı.

Özellikle bir yandan tasarrufları artırmak ve öte yandan da kaynak yaratmak amacıyla önem taşıyan çeyiz hesabı ve konut hesabı uygulamasında katılımcılara sağlanan faydaların artırılması amacıyla bazı değişiklikler yapıldı.

Çeyiz hesabı devlet katkısından yararlanmak için bireylerin;

• Türk vatandaşı olması veya Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmiş olması (3. dereceye kadar olan altsoyları dahil)

• Yurtiçi mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açması (18 yaşından küçükler adına veli veya yasal vasi tarafından çeyiz hesabı açılabilir.)

• Evlilik tarihinden önce asgari 3 yıl boyunca hesaba düzenli ödeme yapması,

• 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapması gerekir.

 

Değişiklikler var…

Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısında bazı değişiklikler yapılmış olup 15 Mart 2019 tarihli Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Bu değişiklikler şöyledir;

• Katılımcıların bankalar arasında çeyiz hesabını taşımasına imkân sağlanmıştır.

Yine de genel kural olarak katılımcıların aynı anda birden fazla aktif çeyiz hesabı olmayacaktır. Çeyiz hesabı, katılımcıyı hak kaybına uğratmayacak şekilde bankalar arasında taşınabilecektir. Hesabın taşınmasına ilişkin olarak gerekli olan her türlü bilgi ve belgenin eksiksiz bir şekilde hesabın taşındığı bankaya iletilmesi ile bu işlemlerden doğacak her türlü hak kaybı ve zararın karşılanmasından hesabın hali hazırda bulunduğu banka sorumludur. Hesap taşıma işlemi dönem sonlarında ve katılımcının en az 1 ay öncesinden taşıma talebini bankaya bildirmesi şartıyla gerçekleştirilir. Bankalarca, hesabın taşınması sebebiyle katılımcıların hesap getirilerinden kesinti yapılamaz ve ücret, komisyon ve benzeri çeşitli adlar altında tahsilat yapılamaz.

• Çeyiz hesabından çekim hakkı

Evlilik amacıyla çekim hakkının evlilik tarihinden önce kullanılması ve herhangi bir sebeple evliliğin gerçekleşmemesi durumunda, çekim tarihinden en geç üç ay içerisinde Evlendirme Dairelerine başvuru yapıldığını tevsik eden evrakın bir örneği ile birlikte çekim hakkının kullanıldığı bankaya başvurularak çeyiz hesabı statüsünün devamı talep edilebilir. Hesabın statüsünün devam edebilmesi için çeyiz hesabının açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamının hesaba yatırılması gereklidir. Katılımcı, azami olarak evlilik amacıyla çektiği tutarı ile başvuru tarihine kadar düzenli ödeme için gerekli asgari tutarlar toplamını hesaba yatırabilir.

• Devlet katkısı

Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 36 ila 47 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde %20’sidir. Ancak, ödenecek tutar 6500 Türk Lirasını geçemez.

Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 48 ila 59 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 22’sidir. Ancak, ödenecek tutar 7.500 Türk Lirasını geçemez.

Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 60 ay ve üzeri olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 25’idir. Ancak, ödenecek tutar 9.000 Türk Lirasını geçemez.

Düzenli ödemenin çekim hakkının kullanıldığı ya da evliliğin gerçekleştiği ayda yapılmaması hak kaybı oluşturmaz.