02 Aralık 2020 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Selahaddin E. ÇAKIRGİL
scakirgil@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Darbecilik zorbalık ve zorbacılıktır

30 Haziran 2018 Cumartesi

Önce, Devlet Bahçeli Bey’e NOT: Geçen ay, ‘vatan evlâdı’ diye cezaevinde ziyaret ettiğiniz bir kişinin, bu günlerde, kamuoyuna açık tehdit mektuplarından ikincisini de yayınlaması ve bazı kalem erbabının ismini vererek bunların cezalandırılmasına dair, fedaîlerine yaptığı çağrıyı, medyada yayınlanan ‘Açık Mektub’unu görmüşsünüzdür, mutlaka..

Tehdit edilen kişilere Hükûmet’in ‘koruma’ vermesi tabiîdir; ama, bu konuya âcilen kesin bir tavır koyması gereken, sizsiniz!  

***

Bu hatırlatmadan sonra gelelim, asıl konumuza:

‘Lacivert’ isimli dergi geçenlerde bir takım sorular sormuştu, 15 Temmuz’un ikinci yıldönümü eşiğinde... Bunlara verilen cevapları burada kısaca tekrarlamakta fayda olsa gerek.. 

1- Türkiye’deki darbe geleneğinin tarihî kökleri nasıl oluştu?

* Konuyu sadece Türkiye olarak ele alırsak, mesele tam olarak anlaşılamaz sanıyorum. 

Onun için meseleye biraz daha geniş bir pencereden bakmaya çalışalım.

***

İnsan, cemiyet / toplum halinde yaşamaya mecbur bir varlık.. Ama, burada karşımıza, toplum yönetiminin nasıl olacağından önce niçin ve hangi hakka dayanarak olduğu sorusunun cevabının verilmesi gereği çıkıyor.

***

Biz Müslümanlar, İslam dinini kendi hür irademizle seçtiğimiz için, yönetim meselesinde de Hz. Peygamber (S)’i, aynı zamanda İslam Milleti’nin ilk ve en mükemmel örneği olarak kabul ettik. 

Ve idarenin nasıl olacağını İslam bize öğretti.. Şûrâ Sûresi’nde, ‘Müslümanların işlerini şûrâ / istişare/ meşveret yoluyla görecekleri, halledecekleri’ bildirilir. Nitekim, Hz. Peygamber’in rıhletinden/ dünyadan ayrılmasından hemen sonra, Hz. Peygamber’in yerine onun halifesi olarak, ümmet’in başına kimin getirileceği konusu, Şûrâ Sûresi’ndeki emre uygun olarak gerçekleştirildi. 

Ama unutmayalım ki, o kadar kolay geçmedi bu dönem.. Nitekim, Hz. Ebubekr hariç,Hz. Ömer, Hz. Osman veHz. Ali, bu üç Halife de öldürülerek, hilafetlerine, başkanlıklarına son verildi ve ondan sonra, Ümmet’in işleri, Şûrâ / meşveret  yerine, kılıç/silah ve servet gücüyle, bir diğer deyimle, zer/altın ve zor’ ile belirlenmeye başladı. 

Darbeciliğin temelini taa buradan görmezsek, gerisini izah zor olur. 

(Bu konuya  yarın da devam edelim inşaallah..)