26 Şubat 2021 Cuma / 14 Recep 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Medaim YANIK
myanik@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Doğru anne babalıkta iki temel ilke

18 Mayıs 2019 Cumartesi

Toplumumuzun ruhsal iyilik halini korumak ve geliştirmek için yapmamız gereken işlerden biri de “Anne babalık eğitimlerini” toplumsal düzeyde yaygınlaştırmak. Bunun içinde elimizde bilimsel bir çalışmaya dayalı, verilecek mesajlar üzerine iyi derecede çalışılmış, yapılandırılmış eğitim materyalleri olan, beceri geliştiren atölye tarzındaki eğitim formatlarına ihtiyacımız var. Bu aralar böyle bir anne babalık yapma eğitimi geliştirmek için çabalıyorum. 

Kanaatimce doğru anne babalık yapmanın iki temel ilkesi var: Birincisi çocuğu travmatik yaşantılardan korumak, ikincisi ise çocukta pozitif anılar oluşturacak yaşantılar oluşturmak. Çocukluktaki travmatik yaşantılar ya güçlü olumsuz psikolojiler ya da zihin bölünmesine sebep olduğu için çocuk için ruhsal gelişimi bozucu etki yapabiliyor. Pozitif anılar oluşturan yaşantılar da çocuğun psikolojik olarak serpilip gelişmesine sebep oluyor. 

 

Doğru anne babalık eğitimi

Bu sebeple içeriğini büyük oranda tamamladığım eğitimimi yukarıda belirttiğim iki ilke üzerine dayandırdım. Anne babalara çocuklarını travmatik yaşantılardan nasıl koruyacaklarını ve çocuklarında pozitif anılar oluşturacak yaşantıların oluşacağı sosyal ortamı nasıl oluşturabileceklerini öğretmeye çalışacağım. 

Bu yaklaşım “internet anneciliği” diyebileceğimiz çocukların ruhsal gelişimine az etkili faktörlere fazlaca odaklanan ama temel meseleleri ıskalayan yaklaşımların dışına çıkmış olmak anlamına geliyor. Ayrıca teorik bir temele dayanan, metodolojik bir yöntemle geliştirilmiş, iç mantık ve tutarlılığı olan bir program oluşmuş oluyor. 

Programı geliştirirken ilk olarak terapi ortamında şahit olduğumuz travmatik anlatıları toparlayıp sınıfladık. İkinci olarak da 750 civarında çocuklukla ilgili olumlu anılarını sınıflandırdık. Hem travmatik anıları hem de olumlu anıları eş zamanlı ortaya koymak, anne babalara “şunları yapmayın bunları yapın” deme imkanını sağlıyor. 

 

Çocukları travmadan koruma becerisi kazanmak

Programı oldukça pratik bir şekilde, “rehber metin” şeklinde oluşturmaya çalışıyorum. Sorun tanımlayıp çözüm önerisi sunma formatını kullanacağım. Amacım özellikle beceri geliştirmek. Örneğin anne babalarda neyin travmatik yaşantı olduğunun farkındalığını oluşturmaya çalışacağım. Travma kavramını profesyonellerin teknik tanımlamaları dışına çıkararak anne babaların anlayabileceği bir tarzda anlatmaya çalışacağım. Egzersizler yoluyla çocuklarını travmatik yaşantılardan korumaya yarayacak beceriler kazanmalarını sağlamaya çalışacağım. 

Anne babalık üzerine olan bu çalışmanın kitabı Erdem Yayınları tarafından baskıya hazırlanıyor. Kitap sezonu olan Eylül gibi çıkması planlanıyor. Ben şimdi atölye kitapçığı ve eğitim setleri üzerine çalışıyorum. Bir aksilik olmazsa Eylül gibi hazırlıklar tamamlanmış olur. Muhtemelen Ekim veya Kasım aylarında da ilk atölyeyi yapar oluruz.