06 Ağustos 2020 Perşembe / 16 ZilHicce 1441
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Aziz ÜSTEL
austel@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Dünyanın Derin Devleti: İlluminati (1)

03 Eylül 2018 Pazartesi

İlluminati, Aydınlanma/Aydınlatma anlamına gelirse de pençesine düştünüz mü sizi zifiri karanlıklara boğar; ananızdan doğduğunuza pişman eder.  İlluminati üyelerine gönderilen bir mektup, "Örgütümüzün gücü gizliliğinde yatar" diye başlar ve devam eder: "Hiçbir yerde adıyla anılmamalıdır. Başka bir uğraş ve başka bir isimle gizlenmelidir. Gücümüz sadece üyelerinin çıkarları doğrultusunda kullanılmalıdır. Yardım eli salt üyelerimize uzatılmalı...Ortak çıkar söz konusu değilse, bir üye her konuda başkalarına tercih edilecektir..."

Illuminati'yi 1 Mayıs 1776'da Ingolstadt Üniversitesinde Hukuk Profesörü olan Adam Weishaupt; Almanya'nın Bavyera bölgesinde kurmuş.  Önceleri gizli değilmiş. Ancak hükümete karşı bazı bildiriler yayınlamaya başlayınca 1786'ta polis örgütü basmış, ondan sonra da hepten yeraltına inmiş. lluminati'nin sonradan çok güçlendiği,  hatta Vatikan 'da, bir çok Kardinalin örgüte üye olduğu söylenir. 

Illuminati bugün hemen her ülkede vardır. Söylentilere kulak kabartılırsa ABD Başkanlarının pek çoğu örgütten onay almadan adaylığını bile açıklayamaz. Örgütte Gizlillik, Boyun Eğme (İtaat) ve konulan kuralları sorgusuz sualsiz kabul etmek, üç temel ilkedir. Bu üç temel ilkeden ödün vermeksizin yürütülen işlerde  kelimeler yerine simgeler kullanılır. Bunların anlamınıysa ancak en üst düzeye ya da dereceye ulaşanlar bilebilir. 

DÜNYANIN PARA BİRİMİ DOLARI'IN SIRLARI: 

Dünya para birim Dolar'daki Piramidin üzerinde "Annoit Koektist" sözü vardır. Bu söz "zafere ulaşıldı"  anlamına gelir.  Pirtamidin üstünde  "Novus Ordo Seclorium" yazar ki, bunun anlamı Yeni Dünya Düzenidir. Piramit'in altına gelince 1776 tarihi ABD'nin bağımsızlığını kazandığı değil, Adam Weishaupt'ın 1 Mayıs 1776'da kurduğu ilk locaya gönderme yapmaktadır. Piramitin en altındaki birinci , "Humanismus" vurgulamaktadır. Yani bu piramit insanlığın nasıl denetim altında tutulduğunu somut olarak sergiler! Eğer bütün bu söylentileri ciddiye alırsak; Piramidin en alttaki insanlığın kademelerini 3 gurupta toplayabiliriz. 

1. Halkın içine giren ve üsttekilerin emirlerini uygulayan saçaklar:

 -Rotary, Lion, Diner ve Propeller

-Mavi Önlüklüler

-Önlüksüzler

2. Ucu görünen ama büyük bölümü gizli olan kademeler 5 basamaktır. 

-B'nai B'rith gibi kuruluşlar görünen en yüksk yönetim aşamalarıdır:

-Büyük Şark Locası (Fransız mason locası)

-Rusya Mason locası

-İskoç Locası (İngiliz)

-York Locası (Alman)

3. Hiç görünmeyen gizli kademeler: Bunlar 4 basamaktır. 

-En Gizli Basamak 3 Kabala üstadından oluşan en üst komuta kademesi.

-13'ler Meclisi

-33'ler Meclisi

-300'ler Kulübü Sanhedrin (En üst yönetim  meclisi)

En alttaki "İnsanlıkla "birlikte bu basamaklar 13 kademeyi oluşturur. Hıristiyanlığı aksine 13 sayısı Siyonizm'de uğurlu sayılır. 

(Yarın: İlluminati'yi yöneten 13 Aile)