23 Kasım 2020 Pazartesi / 7 RebiülAhir 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Zeliha Saraç
zsarac@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Ekonomik Dönüşüm Programı Ne Diyor?

07 Kasım 2014 Cuma

Ekonomik Dönüşüm Programının 9 Başlığı 62’nci Hükümet Programı'nda ve orta vadeli planda yer alan  25 öncelikli dönüşüm programı kamuoyuna reel ekonomi,  makro ekonomi ve insan odaklı konular olmak üzere 3 kısım  halinde duyurulacak. İlki açıklandı .Diğer ikisi ise şöyle 8 maddelik makroekonomik adımlar ve  8 maddelik insan odaklı yapısal dönüşüm ..Başbakan Ahmet Davutoğlu bunun ilk kısımı olan reel ekonomi,   dönüşüm programı Perşembe günü açıkladı …Göze çarpan başlıkları sizinle paylaşağım…

Önce 2018 yılına ait hedeflere bakalım..4 yıl içinde, GSYH'yi 1,3 trilyon dolara, cari açığı yüzde 5,2'ye çekmek, işsizlik oranını da yüzde 7 civarına indirmek.  ihracatın ithalatı karşılama oranını  yüzde 70'in üzerine çıkarmak . enerji üretiminde yerli kaynak payını yüzde 35'e çıkarılacak. 2018 sonunda tıbbi cihaz ihtiyacının yüzde 20'sini, ilaç ihtiyacının ise yüzde 60'ını yerli üretimle karşılanması sağlanacak.Sağlık turizmde ki gelirler 9 milyar dolara çıkarılması için gerekenler yapılacak .

Başbakan Davutoğlu öncelikle ilk açıklamış olduğu reel ekonomi de yapısal dönüşüm programında ve açıklanacak diğer yapısal dönüşüm paketlerinde 5 ana temel unsuru açıkladı…Kelimeleri bire bir aktarıyorum.

1-siyasi istikrar ile ekonomik öngörülebilirlik arasındaki ilişkinin sürdürülmesi

2- İnsan kaynağımızın nitelikli hale gelmesi ve güçlenmesi

3- üretim teknolojisindeki değişime uyum sağlamak ( sektörel değişimde Ar-Ge'ye ağırlık veren reformlara öncelik verilecek)

4- finans sektörüyle reel sektörün birbirini desteklemesi

5- ekonominin dünya ekonomisiyle tam entegrasyonla hareket etmesi

ŞİMDİ GELELİM AÇIKLANAN REFORM PROGRAMININ 9 TEMEL MADDELERİNE; (9 sektör ve 417 eylem planı reel sektöre ait ) 

1- İthalata olan bağımlılığın azaltılması

2- Teknoloji alanlarında ticarileşme programı 
3- Kamu alımları yolu yerli üretime destek
4- Yerli kaynaklara dayalı enerji üretim programı
5- Enerji verimliliğinin geliştirilmesi
6- Tarımda su kullanımının etkin hale getirilmesi
7- Sağlık endüstrilerinde yapısal gelişim
8- Sağlık turizminin geliştirilmesi
9- Taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm programı

Ve 25 öncelikli  dönüşüm programı;

1-Üretimde verimliliğin artırılması programı

2- İthalata olan bağımlılığın azaltılması programı

3 -Yurtiçi tasarrufların artırılması ve israfın önlenmesi programı

4 -İstanbul uluslararası finans merkezi programı

5 -Kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi programı

6 -Kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması programı

7 -İs ve yatırım ortamının geliştirilmesi programı

8 - İşgücü piyasasının etkinleştirilmesi programı

9- Kayıt dışı ekonominin azaltılması programı

10 -İstatistiki bilgi altyapısını geliştirme programı

11 -Öncelikli teknoloji alanlarında ticarileştirme programı

12- Kamu alımları yoluyla teknoloji geliştrme ve yerli üretim programı

13- Yerli kaynaklara dayalı enerji üretim programı

14 -enerji verimliliğinin geliştirilmesi programı

15 -Tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi programı

16- Sağlık endüstrilerinde yapısal dönüşüm programı

17 -Sağlık turizminin geliştirilmesi programı

18 -Taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm  programı

19 -Temel ve mesleki becerileri geliştirme programı

20 -Nitelikli insan gücü için çekim merkezi programı

21 -Sağlıklı yasam ve hareketlilik programı

22 -Ailenin ve dinamik nufus yapısının korunması programı

23 -Yerelde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi programı

24- Rekabetçiliği ve sosyal uyumu geliştiren kentsel dönüşüm programı

25 -Kalkınma için uluslararası işbirliği altyapısının geliştirilmesi programı

Burada aslında kritik olan konu yapılabilir olması ,denetlenmesi ve uygulama takvimi ..Bu konuyla ilgili olarak Başbakan Ahmet Davutoğlu , "Eylem planları ve sektörel dönüşüm programları bir temenni değildir. Bizim söz verip de yapmadığımız temenni düzeyinde bıraktığımız hiç bir taahhüdümüz olmamıştır" dedi

Peki temek hedef ne bu dönüşüm programının …Sayın Davutoğlu bu konuya da şöyle bir açıklık getirdi., "Bütün bu 9 sektörel dönüşüm programı ve 417 eylem planının temel hedefi, aslında ülkedeki verimliliği artırmak, öngörülebilirliliği ve sürekli kalkınmayı teminat altına almak ve hesap verilebilirliliği güçlendirmektir". 

Yazdıklarım haber dilinde olmuş olabilir ama açıklanan eylem planının ana hatlarını toparlamaya çalıştım..

Eylem ve dönüşüm programının detaylarını incelediğimde programı beğendiğimi söyleyebilirim.

Önümüzde ki sene itibari ile Dünya bir bilinmezlik okyanusuna yelken açacak..Gerek ABD merkez bankası FED’in faizleri artırma olasılığı, gerekse dünyanın ISID ile mücadelesi ve Ortadoğu denklemi ve uslu durmayan Rusya..

Görünen o ki;Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekonomi yönetimi bu olasılıkları göz önünde bulunarak, iş dünyası , yabancı yatırımcılar, reel sektör temsilcilerinin istekleri ,önerileri, çekincelerini de dinleyerek çok yerinde tesbitler yapıp bu eylem planını oluşturmuşlar..

Bu program uygulabildiği takdirde önümüzde yepyeni bir Türkiye’nin olacağı kesin..

Son noktada diyeceğim izleyeceğiz , göreceğiz ve yorumlayacağız …

*Daha sonraki yazılarımda programı detaylandıracağım

Kalın sağlıcakla…

Twitter.com/zelihasrc