26 Ekim 2020 Pazartesi / 9 RebiülEvvel 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Emeklilik bekleyen kıdem tazminatı alır mı?

14 Eylül 2017 Perşembe

Özellikle son yılların en çok yazılan ve konuşulan sorunlarından birisi kıdem tazminatıdır. Okurlarımızdan emeklilik yaşını bekleyenler tarafından, kıdem tazminatı ödenmesi konusu çok soruluyor. Biz de bugün okurlarımız için emeklilik yaşını bekleyenlerin kıdem tazminatı alabilme şartlarını yazalım istedik.

Normal şartlarda, emekli olunduğunda kıdem tazminatı ödenmekle birlikte, 1999 yılında yapılan değişiklikle getirilen emeklilikte kademeli geçiş nedeniyle emeklilik yaşının doldurulması gerekliliği kıdem tazminatını da alabilme imkanı sağlanacak bir düzenleme şartı getirilmiştir. Buna göre detaylar aşağıda etraflıca açıklanmıştır.

Sosyal güvenlik sistemimize göre emekli olabilmek için, prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartının doldurulması gerekir.

Çoğunlukla prim gün sayısı ve sigortalılık süresi, önceden tamamlanmakta ve son şart olarak yaşın dolması beklenmektedir.

İş mevzuatımıza göre, sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılanlara, işyerinde kıdem süresi de 1 yıl olmuşsa, kıdem tazminatı alınabiliyor.

İşte burada, genel olarak 15 yıl 3600 gün yazısı olarak bilinen bu yazıyı alabilmek ve kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilmek için;

1-    8.9.1999 tarihi öncesi sigortalı olunması,

2-    15 yıllık sigortalılık süresinin beklenmesi,

3-    3600 prim gün sayısının dolması gerekiyor.

Yaşı bekleyenler nasıl emekli olacak?

4447 Sayılı Kanun ile 08.09.1981'den önce işe başlamış kadınlar ile 8.9.1976'dan önce işe başlamış olan erkekler 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün sayısını tamamlamak şartıyla kadınlar 50 ve erkekler 55 yaşında emekli olabilmektedir.

4759 Sayılı Kanun’a göre ise; 23.05.2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş ve 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunan sigortalılar da diledikleri zaman emekli olabileceklerdir.

23.5.2002 tarihinde bu şartların üçünü de aynı anda yerine getirmeyen sigortalılar aşağıdaki esaslara göre yaşlılık (emeklilik) aylığına hak kazanacaklardır.

En az 15 yıldan beri sigortalı olan ve en az 3600 gün sayısı ile kadın ise 50 erkek ise 55 yaşlarını;

1- 24.5.2002 ile 23.5.2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,

2- 24.5.2005 ile 23.5.2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,

3- 24.5.2008 ile 23.5.2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları,

4- 24.5.2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24.5.2011 ile 23.5.2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları,

5- 24.5.2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları şartı ile yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

08.09.1999-30.04.2008 tarihi arasında sigortalı olanlar

İlk defa 08.09.1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihi arasında çalışmaya başlayan SSK sigortalılarına kadın ise 58 yaşını doldurmuş olması, Erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün emeklilik primi ödemiş olmaları şartı ile emekli aylığına hak kazanacaklardır.