27 Eylül 2020 Pazar / 9 Safer 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Lütfü OFLAZ
loflaz@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Emperyalizmle evli, kapitalizmle sevgili solculuk!

07 Mayıs 2017 Pazar

PKK solcu bir örgüt olarak kuruldu.

Kapitalizme karşı çıkıyor, sosyalizmi savunuyordu.

Başta toprak ağaları olmak üzere, insan emeğini sömürenlere saldırıyordu.

Tarlalar, fabrikalar emekçinin olacak” diyordu.

Toprak işleyenin, su kullananın olacak” diyordu.

Adı Türkiye’deki solcu örgütler arasında yer alıyordu.

O dönemin solcuları kapitalizme, emperyalizme karşı çıkıyorlardı.

Solcu gençler emperyalizmin, kapitalizmin baba ülkesi ABD’nin, Türkiye’ye gelen 6. Filosu’nun askerlerini Dolmabahçe’de denize döküyorlardı.

O zamanlar emperyalizme, kapitalizme karşı olmak denilince solcular hatırlanırdı.

Solcular emperyalist, kapitalist ABD’nin baş düşmanıydı.

ABD’yle birlikte hareket eden Avrupa ülkelerine ve elbette ki ABD’nin kan kardeşi Siyonist İsrail’e düşmanca bakarlardı.

Filistin’e gidip İsrail’e karşı Filistinlilerle birlikte çarpışırlardı.

Şimdi böyle solcular var mı ki?

Günümüzün solcuları emperyalizmle evli, kapitalizmle sevgili!

Günümüzde solcu denilenler ABD’ci, AB’ci olmadılar mı?

Solcu denilenler ABD’yle, AB’yle birlik olup Türkiye’ye saydırmıyorlar mı?

Mandacılık yapmıyorlar mı?

Türkiye’yi ABD’nin, AB’nin denetlemesini, yönlendirmesini ve hatta yönetmesini isteyen mandacılar olarak karşımıza çıkmıyorlar mı?

Nitekim HDP’nin sözüm ona solcu milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü ile Filiz Kerestecioğlu, kısa süre önce AB’nin Türkiye’yi denetim altına alması gerektiğini savundular.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde Türkiye’nin siyasi denetime alınması için oy kullandılar.

Malumunuz solcu örgütlerin bir kısmı HDP kurulurken ona katıldılar.    

Bir kısmı da HDP’yle işbirliği yapıp ona dışarıdan destek oldular.

HDP özünde nedir?

PKK’nın siyasi örgütlenmesidir.

Peki bu HDP’liler ABD Başkanı’na “Yaşa Başkan” diye tezahürat yapmadılar mı? 

Bunlar ABD’yi kurtarıcı gibi görüp ondan medet ummuyorlar mı?

PKK’nın Suriye’deki örgütlenmesi YPG’liler ise gömleklerinin, montlarının kolunda ABD bayraklı amblemler taşımıyorlar mı?

Kendi siperlerinde ABD bayrağı dalgalandırmıyorlar mı?

Nitekim YPG’liler son olarak ne yaptı?

ABD zırhlılarını, ABD tanklarını sevgi gösterileriyle karşılayıp ABD askerlerini coşkuyla kucakladı.

YPG militanları ABD zırhlılarıyla, ABD tanklarıyla, ABD askerleriyle birlikte Türkiye’ye karşı gövde gösterisi yaptı.

Böyle yaparak ABD bayrağı altında Türkiye’ye karşı savaşacaklarını resmen açıkladı.

Kurulduğunda emperyalizme, kapitalizme karşı olduğunu, sosyalist olduğunu söyleyen PKK’nın ve onun legal siyasi örgütlenmesi HDP’nin bugün içinde bulunduğu durum içler acısı değil mi?

Emperyalizme, kapitalizme karşı olduğunu, sosyalist olduğunu söyleyip de HDP’ye katılan ya da ona dışarıdan destek olan sol örgütlerin durumu da aynı şekilde içler acısı değil mi?

Arkalarına Amerikan zırhlılarını, Amerikan tanklarını almışlar.

Bütün umutlarını ABD’ye, AB’ye bağlamışlar.

Solculuk bu mu?

Solculuğa bulaştırdıkları ne büyük derttir bu?

Gerçek bir solcu için, Amerikan tanklarının zırhı bu dert kadar sert değil!

Gerçek bir solcu için, Amerika’nın askeri gücü bu dert kadar dert değil!