Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Medaim YANIK
myanik@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Eş kavgalarında üç tip

26 Mart 2018 Pazartesi

Eşlerin aralarındaki uyuşmazlıkları nasıl ele aldığı evliliğin seyrini etkileyen faktörlerden biri. Eşler aralarındaki uyuşmazlığı yıkıcı bir tarzda kavga etmek evliliği olumsuz etkilerken, ılımlı bir tartışma düzeyinde sınırlamak evliliğe zarar vermez. Eş kavgaları oluş nedenleri açısından sınıflamak kolay bir iş değilse de kanaatimce üç ana sebep üzerinden sınıflama yapılabilir. Bunlar; “büyük sorunlara bağlı kavgalar, “yerleşik psikolojilere bağlı kavgalar” ve “küçük şeylere bağlı kavgalar” şeklindedir. 

Büyük sorunlara bağlı kavgalar

Eşler arası tekrarlayan kavgaların bir bölümü aralarındaki aldatma, şiddete dönmüş olaylar, adaletsizliğe uğradığına inanılan olay, eşin kendisine sahip çıkmadığına inandığı yaşantılar vb. büyük meselelerden olur. Bu durumlar eşlerin arasında büyük bir psikolojik yarılmaya neden olmuş, duygusal yaralar açmıştır. Çeşitli nedenlerle tartışma bu meselelere taşınır. Eşler halledilmemiş, kapanmamış bu yarlardan dolayı tekrar tekrar kavga ederler. Eşler bu durumu her sorunda gündeme getirilen meseleler olarak anlatırlar. 

Yerleşik psikolojilere bağlı kavgalar

Eşlerin kavgalarının bir kısmı da aralarındaki karşılanmamış duygusal ihtiyaçlardan kaynaklanır. İlgi, yakınlık ve sevgi ihtiyacı olan ve bunun karşılanmadığını hisseden bir eş, diğer eşin üzerine üzerine gider. Diğer eş baskı yapılmış, kontrol edilmiş gibi hisseder. Kendini koruma ve özgürlüğünü elde tutma psikolojisi ile karşı saldırıya geçer. Bu yerleşik ve güçlü psikolojilerden gelişen kısırdöngü üzerinden tekrarlayan bir şekilde kavga edip dururlar. 

Küçük şeylere bağlı kavgalar

Eşlerin bir kısmı da aralarında önemli bir mesele olmaksızın küçük şeyler üzerinden kavga ederler. Örneğin keyifle planladıkları bir tatile giderken, yolda arabayı hızlı sürme üzerinden çıkan bir tartışma, arkasında özel bir mesele yokken kavgaya döner. Bu kavga türü de diğerleri kadar yıkıcı olabilir. Çünkü her an ve her şeyden çıkabilir. Aynı zamanda küçük şeylerden sık sık kavga eden eşler evliliklerinin gelecekleri konusunda karamsar olma eğilimindedirler. 

Kavga nedenleri iç içe girer

Gerçek hayatta eş kavgalarının bu üç nedenin değişik orandaki karışımları üzerinden gerçekleşir. Küçük şeylerden başlayan bir kavga, orada kalmayıp yerleşik psikolojileri harekete geçirir, sonunda da daha önce yaşanmış yara bırakan acılı olaylara ulaşılır. 

Üç farklı nedene üç farklı yaklaşım

Eş terapilerinde bu üç durumu ayırt etmek önemlidir. Birinci durumda, geçmişte yaşanan yara açmış olayın duygusal olarak işlenmesi ve yeniden çerçevelendirilmesi gerekir. İkinci durumda, yerleşik psikolojilerin farkına varılarak, bu psikolojik ihtiyaçların nasıl giderileceği ve bundan kaynaklanan etkileşim örüntüsünün dışına çıkma çalışılmalıdır. Üçüncü durumda ise kavgayı sınırlama ve hızla tamir etme üzerine çalışılmalıdır.