30 Ekim 2020 Cuma / 13 RebiülEvvel 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Gençler dikkat! Çeyiz yardımı başlıyor

24 Aralık 2015 Perşembe

AK Parti seçim beyannamesinde ve hükümet programında yer alan önemli konulardan biri de çeyiz yardımı yapılmasıydı. İşte Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun “Gençlerde evliliği teşvik etmek için yeni modeller geliştiriyoruz, çeyiz hesabı. Ebeveynleri teşvik için çeyiz hesabı düşünüyoruz. 18 yaşına kadar çocuklar için kullanılacak bir tasarruf hesabı açacağız. Ebeveyn bu hesaba ne kadar yatırdıysa bu rakama ortalama olarak yüzde 15 oranında bir de devlet katkı yapacak” diyerek duyurduğu çeyiz hesabında detaylar netleşti.

Çeyiz hesabının ödeme planları, devlet katkısının hak ediş sürelerinin tespiti ve birikim yapılan sürelerle ilgili ödeme planları Devlet katkısı oranının ve azami tutarının farklılaştırılması, hesapların denetimi ve uygulamaya yönelik diğer hususlar ise 16.12.2015 tarih ve 29564 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik ile açıklığa kavuşturulmuştur. Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik 16.04.2016 yürürlüğe girecek.

Çeyiz hesabının açılması ve işletilmesi

Türk vatandaşları ve çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler bankalarda çeyiz hesabı açabilirler. 18 yaşından küçükler için veli ve vasisi tarafından çeyiz hesabı açılabilir. Katılımcı birden fazla çeyiz hesabı açamayacaktır. Çeyiz hesabı bankalar arasında taşınamayacak. Çeyiz hesabı, banların yurtiçi şubelerinde Türk Lirası cinsinden mevduat hesabı veya katılım fonu olarak açılabilir. Çeyiz hesabı olarak ortak hesap açılması mümkün değildir. Katılımcı, çeyiz hesabının açılış tarihinde, bir defaya mahsus olmak üzere, hesabına 1.000 TL’lik üst sınırı aşan bir tutar yatırabilir. Bu tutar, 15.000 TL’yi geçemeyecek.

Ödeme planı

Çeyiz hesabında ödemeler düzenli ödeme şeklinde yapılır. Düzenli aylık ödemelere ilişkin alt sınır 100 TL, üst sınır 1000 TL’dir. Ödemelerin üç aylık ödeme planına göre yapılması durumunda aylık ve üst sınırların üç katı geçerli olacak. 

Aşağıda sayılan hususların herhangi birinin ihlal edilmesi durumunda banka hesabı çeyiz hesabı statüsünden çıkarılacaktır ve hesaba Devlet Katkısı ödenmeyecek.

a) Aylık ödeme planı seçilmesi halinde bir dönem içinde üç defadan fazla düzenli ödemei aksatılamayacak.

b) Katılımcı üç aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içerisinde bir defadan fazla düzenli ödemeyi aksatamayacak.

c) Bir dönem içerisinde çeyiz hesabından en fazla iki defa çekim hakkı tanınır. Çekim hakkının kullanılması halinde çeyiz hesabında kalan bakiyenin, çeyiz hesabını açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekecek.

Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır ve hak sahibine çeyiz hesabının bulunduğu banka aracılığıyla ödenecek.

Devlet katkısına ilişkin esaslar

Katılımcının devlet katkısında hak kazanabilmesi için;

- Evlilik tarihinden önce asgari üç yıl boyunca hesaba düzenli ödeme yapması,

- 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapması,

- Çeyiz Hesabına İlişkin Ödeme Planı başlığı altında düzenlenen şartların ihlal edilmemesi gerekmektedir.

Devlet katkısının hesaplanmasında, evlilik tarihindeki birikim esas alınır. Devlet katkısı ödemesi evlilik tarihindeki birikim tutarının yüzde 20 sini ve azami 5.000 TL Türk Lirasını geçemeyecek.

Devlet katkısı katılımcı tarafından çeyiz hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre aşağıdaki şekilde hesaplanacak;

- Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 36 ile 47 ay olanlar için hesaptaki birikim tutarının yüzde 10’udur. Ancak ödenecek tutar 4.000 TL’yi geçemeyecek.

- Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 48 ile 59 ay olanlar için hesaptaki birikim tutarının yüzde 15’idir. Ancak ödenecek tutar 4.500 TL’yi geçemeyecek.

- Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 60 ile üzeri olanlar için hesaptaki birikim tutarının yüzde 20’sidir. Ancak ödenecek tutar 5.000 TL’yi geçemeyecek.