21 Ekim 2020 Çarşamba / 4 RebiülEvvel 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Ekrem PAKDEMİRLİ
epakdemirli@staragazete.com
Yazarın Sayfası

Hayırlı olsun

10 Ağustos 2014 Pazar

BUGÜN ilk defa doğrudan bir Cumhurbaşkanı seçiyoruz.  İlk defa seçme işlemi yaptığımızdan birçok hataları işlemişizdir. Mevcut seçim kampanyası yürürlükte olan kanunlara uygundur. Ana tenkit,  adaylarından biri devletin bütün imkânlarını kullandığı yolunda. Bu doğrudur, ancak seçilmek iki defa mümkün üçüncü defa seçimde ne olacak devlet imkanı kullanamayacak adaylar yarışacak. O günkü başbakan partisinin adayı olarak çıkarsa aynı tenkitler yine yapılacak. Buradaki temel aksaklıklardan  biri Anayasamızdaki düzenlemede Cumhurbaşkanını Meclisin  seçmesinin  ön görülmüş olması dır. Mecliste çoğunluk sağlayan parti veya partiler arası mutabakat ile ortaya çıkarılan kişi Cumhurbaşkanı seçilirdi. Şimdi ise halk seçsin diyoruz. Bu noktaya gelişimizde hukuk camiamızın içine düşmüş olduğu kaos önemli bir etken oldu. Bu kaos hala devam ediyor. Hukuk sistemimiz temelden değişmeli ve hakimlikte ihtisas aranmalı. Hakimin verdiği karar lafta değil özde Türk milleti adına olmalı.

Parlamenter demokrasilerde cumhurbaşkanı temsili bir makamdır. Bizim anayasamızda da cumhurbaşkanının sorumluluğu olmamasına rağmen icrai gücünün ve yetkisinin olması temel bir ayrıcalık. Bu yetkiler bu güne kadar  anayasada olmasına rağmen geniş çapta kullanılmadı. Şimdi de bir adayımız ben bu yetkileri kullanırım diyor. Bu yetkiler kullanılırken muhalefet anayasamız ihlal ediliyor diyemez. Ama oturmuş teamüller böyle değil diyecekler ve anayasayı yeniden yazalım tartışmaları başlayacak. Diğer adayın kazanması halinde eski uygulamanın devam edeceği anlaşılıyor.

Bugün için Yarı başkanlık veya başkanlık sistemi isteyen bir iktidar, onun karşısında kenetlenmiş ve parlamenter sistemin devamını isteyen bir muhalefet cephesi var.

Bu gece elde edilecek seçim sonuçlarından halkın tercihinin hangi yönde olduğu açıklığa kavuşacak. Bir bakıma mevcut düzen için tamamı devamı denilecek.

Biz bir Akdeniz ülkesiyiz. Çabuk kızar sık sık kavga ederiz. Bizim siyaset sisteminde bizi kavga ettikten sonra barıştıracak bir kurumun bulunması gereğine inancım çok eskiye dayanır.

Seçim sonuçları hayırlı olsun