29 Ekim 2020 Perşembe / 12 RebiülEvvel 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Resul TOSUN
rtosun@stargazete.com
Yazarın Sayfası

İmam Hatipler Ilımlı İslam projesi midir?!

11 Kasım 2018 Pazar

Gazetemiz yazarlarından Ardan Zentürk bey 8 Kasım günü ‘Nesil yetiştirmek devletin işi değildir’ başlığıyla bir yazı yayınladı. 

Andımız meselesinden demokrasiye, oradan nesil yetiştirmeye kadar verdiği mesajlara ben de katılıyorum. 

Ancak İmam Hatipler’in başlangıçta bir Ilımlı İslam projesi olduğunu Erbakan sayesinde millileştiğini belirttiği yazısındaki “İmam-Hatip Liseleri”nin kuruluşu 1949 tarihlidir ama esas olarak Menderes döneminde hız kazanan bir başka uygulamadır, esas olarak ABD’nin Sovyetler Birliği’ne karşı Türkiye’den başlayıp Kazakistan üzerinden Çin’in Uygur bölgesine kadar uzanan “Yeşil Kuşak” stratejisinin ana zemini olarak planlandı” paragrafı üzerine bir değerlendirme yapmak istiyorum. 

Amacım bir polemik başlatmak değil. Amacım sadece yanlış anlaşılmayı izale edecek bir hatırlatma yapmaktır.   

*** 

İmam Hatipler Osmanlı döneminde 1913 yılında Medresetü-l Eimmeti vel Hutaba adı altında kurulmuş, 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla kapatılmış ancak 4. maddesi gereğince aynı yıl (1924) İmam Hatip Mektepleri adı altında yeniden açılmış ve 1933 yılında yine CHP eliyle kapatılmıştır.

CHP’nin takip ettiği batılılaşma politikası sebebiyle köylerde cenazeleri kaldıracak imam bile bulunamayınca gelen tepkiler üzerine CHP bu sefer mecburen 1949 yılında 10 aylık İmam Hatip kursları açmıştır ki Ardan beyin bahsettiği okullar bunlardır. Okul değil kurstur!

1949 sonuna kadar da sadece 50 kişi mezun olmuştur.   

*** 

Demokrat Parti dönemindeki kuruluşunun da ‘Yeşil Kuşak’ projesiyle ilgisi bulunmamaktadır. 

Çünkü kuruluşu için bizzat çalışan Celaleddin Ökten beyin gayretleri ehli tarafından bilinmektedir. 

“Celâleddin Hoca, 1949 yılında açılan İmam-Hatip kursuna müdür ve öğretmen olarak tayin edilmiş, bu tip kursların yeterli olmadığını görmüş ve bunların orta dereceli okullar haline getirilmesi kanaatine varıp, başta dönemin Maarif Vekili Tevfik İleri olmak üzere birçok yetkiliyle görüşmeler yaparak İmam-Hatip okullarının açılmasına öncülük etmiştir. 17 Ekim 1951 tarihinde öğretime başlayan İstanbul İmam-Hatip Okulu’nun ilk müdürü de Celâl Hoca olmuştur. İmam Hatip okullarının kurulması fikrinin ilk sahibi ve ilk program yapımcılarından biridir.” 

Bu sebeple de çok sayıda İmam Hatip lisesine ismi verilmiştir!   

***

Evet, İmam Hatipler ABD’nin Ilımlı İslam projesi olmadığı gibi bir DP projesi de değildir! 

Eksiğiyle fazlasıyla yerli ve milli bir Celal Hoca projesidir.

Ardan beyin hatırlattığırahmetli Erbakan hoca da bu okulların ihyası için mücadele etmiş emeği asla unutulamayacak ve inkar edilemeyecek bir siyasi önderdir. 

ABD’nin bu okulların ne kuruluşunda ne de yaşatılmasında bir payı vardır. 

Tam tersine ABD’nin etkin olduğu dönemlerde bu okullar budanmış ve önü kesilmiştir. ABD kaynaklı darbeler (12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat) sürecinde bu okulların orta kısmı kapatılarak önü kesilmiş, üniversite yolları da kapatılmıştır.   

*** 

Müfredatı belki istediğimiz düzeyde değildir ama İmam Hatip ismiyle teşekkül eden şahs-ı manevi, İslam inancını, ahlakını, amelini ve düşüncesini esas alan bir istikametin adıdır!

Bu çizgi ne ABD emperyalizmini benimsemiştir ne de Rus komünizmini! Ne de sosyalizmi! 

Milletimizin binlerce yıllık ve medeniyetimizin bin yıllık bilgi, birikim ve tecrübesiyle yerli ve milli bir politika izleyen cumhurbaşkanının ilk fikir kaynaklarından biri de Celal hocanın kurduğu İmam Hatiplerdir. 

İmam Hatiplerin eksiğini fazlasını tartışabiliriz ama kuruluşuna ABD damgasının vurulmasını asla kabul edemeyiz.