03 Aralık 2020 Perşembe / 17 RebiülAhir 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Sevil NURİYEVA İSMAYILOV
snuriyeva@stargazete.com
Yazarın Sayfası

İngiltere’nin ‘Maşa ve Koca Ayı’ tedirginliği

20 Kasım 2018 Salı

Uzun zamandan beri, İngiltere-Rusya arasındaki gerilimin sahaya da yansımasına şahitlik ediyoruz. Rusya’nın; Suriye savaşı ile birlikte yeniden küresel masaya geriye dönüşü, ABD’den daha ziyade İngiltere’yi kızdırdı. 

Ajan zehirlenmesi iddiası üzerinden zirve yapan ilişkilerin seyrini, durmadan artan ithamlar süsledi. 

Rusya’nın ürünü olan “Maşa ve Koca Ayı” çizgi filmine kadar uzanan iddialar, İngiltere’nin Rusya faktörüne duyduğu kalıcı ve hassas düşmanlığının göstergesi olarak yorumlanmakta. 

Uzun zamandır Amerikan ve İngiliz medyasında “Maşa ve Koca Ayı” çizgi filminin zararlarından bahseden yazılar yazılmakta. Giderek artan seyirci kitlesi ise ABD ve İngiltere’deki bazı medya kuruluşları üzerinden anti-Rusya kampanyalarının içeriğini oluşturdu. 

İngiliz Times Gazetesi, Maşa’yı Putin’e benzeterek bu karakterin çizgi filmindeki tavırlarının Putin gibi tüm her şeyi kendi kontrolüne alması ile kıyaslamış. Evet, bu kadar da ileriye gidilmişse İngiltere’nin Rusya tedirginliğinin içeriğine odaklanmada yarar vardır galiba! 

Çizgi filmi seyredenler biliyor. Gerçekten güzel bir çizgi film. Ayrıca gerçekten agresif ve dağıtıcı değil. Tam aksine, ayının yırtıcı karakteri yerine yardımsever ve naif bir Koca Ayı var karşımızda. Ayının, Rusya’nın simgesi olarak algılanması, galiba İngiltere’yi bu kadar sevimli ayı karakterinin siyaseten karşılık bulabileceğinden rahatsız. Biraz abartı, biraz da komik değil mi bu bakış açısı! 

Oysa Rus masallarına bakarsanız, Ayı genelde sevimli bir hayvan olarak sunulmakta. Bu ayı karakterinin bu kadar sevimli sunulmasını, Putin’in siyasi hamlesi olarak yorumlamak, Rus karakterini ve asırlardır Rus masallarındaki Ayı karakterine özel sempatiyi anlamamaktan kaynaklı! Maşa’yı Putin’e, Ayıyı Rusya’ya benzetmek başka bir olağanüstü aklın göstergesi olmalı. 

Oysa çizgi filmin içindeki tüm olaylara baktığınızda herhangi siyasi içeriğin olmadığını açıktan görebiliyoruz. Çocukların rahatlıkla seyredebileceği, içinde şiddetin olmadığı nadir ürünlerdendir, bu çizgi film. 

Tabii ki ülkelerin ve halklarınsimgeleri vardır. Bu bayraklara da, forslara da yansır. Ayı da bir simgedir ve Rusya mitolojisinde önemli anlamı vardır. Kartal, kurt, aslan gibi bazı simgelerin, bizim de dâhil olduğumuz birçok milletin ve ülkenin mitolojik simgeleri olması bir gerçekliktir. Ve Rusya toplumu kendi simgesini çok sever ve yazar kitabında. Senarist senaryosunda bunu kullanır. Bunun için Putin’in talimatına gerek duymaz! Simge olduğu için, onu Rusya Devleti’nin siyasi mesajı olarak görmek, maalesef içinde bulunduğumuz dünyanın siyasi ahvalindeki psikolojik sorunun derinliğinden haber vermekte!