Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Sevil NURİYEVA İSMAYILOV
snuriyeva@stargazete.com
Yazarın Sayfası

İran’a karşı ambargo ve bölgenin geleceği

10 Kasım 2018 Cumartesi

İran’a karşı Amerikan baskısı, bölgesel fay hatlarını yok etmeye yöneliktir. Sadece İsrail’in güvenliği meselesi söz konusu değil! Burada İsrail’in bu coğrafyada kalıcı vazgeçilmez aktöre dönüştürme çabasını da göz ardı etmememiz lazım. 

Rusya’nın güney hattını kontrole almak için de, İran üzerine baskı ve operasyon gereklidir, Amerika için. 

Ambargolarla hedeflenen olayın, halkı ayaklanmaya iteklemek olduğu da söz konusudur. Amerika’nın baskısı sonucu; ekonomik durumun kötüye gitmesi, fiyatların artışı, halkın devrim öncesi ayaklanmalardan benzer ayaklanmalara yönlendirilmesi, rejim üzerinde Amerika’nın arzu ettiği dizaynı gerçekleştirmek için olduğunu da unutmamakta fayda vardır! 

Suudi Arabistan ile İran’ı karşı karşıya getirmek, savaş ortamını tetiklemek, kendisinin bilakis müdahil olmadığı, lakin onun adına birilerinin devreye gireceği bir savaş ortamından en fazla yararlı çıkan tarafın ABD ve İsrail olacağını bilmekteyiz. 

İran’a komşu olan tüm noktaları köşeye sıkıştıran Amerika’nın, herkesten çabuk karar almasını beklemesi, şimdilik sonuç verecek gibi durmuyor. Lakin bu fay hattının oynatılması bile, ileride büyük felaketlere yol açacak içeriktedir. 

İran’ın istikrarsızlığı, coğrafyayı Suriye’deki durumdan daha beter duruma itecektir ve İpek Yolu üzerindeki tüm duraklar kanayan yaraya dönüştürülmek için tasarlanmaktadır. 

Evet, İran’ın coğrafyadaki sadece kendi milli çıkarları odaklı politikalarının İran’ı da, ortamı da zor noktaya evirdiği bir gerçektir. Lakin İsrail ve Amerika ittifakının coğrafya özelindeki kurguları, İran’ın politikalarından daha derin ve kan gölü karakterli zemin inşa ettiğini de görmekteyiz! 

Amerika’nın, İran’daki etnik ve milli konulu meseleleri, sadece dağıtma planı için vasıta olarak gördüğünü, günün sonunda faydanın sadece Amerika-İsrail ittifakı için geçerli olacağını şimdiden görmemizde yarar vardır. 

İran’ın içi karıştırılırsa, bu sadece İran sınırları içerisi için geçerli bir karışıklık olmayacaktır. Orta Doğu, Kafkasya, Rusya, Orta Asya bu karışıklıktan ciddi olumsuz payını alacaktır. 

İran’a sıçrayan herhangi bir alev, coğrafyanın topyekûnu için dehşet senaryosunun devreye girmesi anlamını taşımaktadır. 

İsrail’in güvenliği ve kalıcı masaya söz sahibi olarak geçen aktörü olması için, İran’ın mevcut rejimi engel olarak yorumlanmakta. Dolayısı ile İran odaklı senaryoların hepsine “İsrail ve Amerika bunu neden arzu ediyor” sorusuna, cevap bularak bakmak zorundayız. Amerika-İsrail yönetimi tarafınca yazılan senaryonun konularının hepsine, “buradaki zararımız nedir” sorusu ile yorumlamamız, hayati anlam taşımaktadır.