27 Ekim 2020 Salı / 10 RebiülEvvel 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

İş arama izni nasıl kullanılır?

08 Ağustos 2019 Perşembe

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirim üzerine aşağıdaki sürelerin geçmesi üzerine iş sözleşmesi feshedilmiş olur; 

- İşi 6 aydan az süren işçi için                  2 hafta, 

- 6 ay-1,5 yıl arası olan işçi için               4 hafta, 

- 1,5-3 yıl arası olan işçi için                   6 hafta, 

- 3 yıldan fazla olan işçi için                    8 hafta, 

İş sözleşmesi bu sürelerin sonunda sona erer. 

İhbar süresi işgünü değil takvim günü üzerinden belirlenir. 

Hafta tatili, resmi ve dini bayramlar ihbar süresini etkilemez. Dolayısıyla çalışılmayan bu günler de ihbar süresinde dikkate alınır, ihbar süresinden düşülür. 

Ulusal bayram ve genel tatil günleri iş sözleşmesini kesintiye uğratmadığından ihbar süresine denk gelen ulusal bayram ve genel tatil günleri ihbar süresini uzatmayacaktır. Aynı zamanda bu günler için iş arama izni söz konusu olmayacaktır. 

İhbar süresini etkileyecek durumlar ücretsiz izin kullanımı, rapor alınması gibi durumlardır. 

*** 

 

İş Arama İzninin Süresi

İşçi veya işveren ihbar öneli kullandırmak zorundadır. İhbar süresine uymayan taraf, diğer tarafa ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür. Taraflar anlaşarak ihbar süresinin kullanılmamasına karar verebilir. İşçi istifa ettiğinde ihbar süresinde çalışmak zorunda olmakla beraber işçi ve işveren ihbar süresini çalışmadan sonlandırabilir. 

İşçinin istifa, başka bir iş bulma, çalışmaya ara verme gibi çeşitli nedenlerle işten ayrılması durumunda ihbar sürelerine uygun olarak işverenin yeni işçi bulabilmesine fırsat tanıyacak şekilde süre vermesi gerekmektedir. Öte yandan işveren işçisini işten çıkarırken, yeni iş bulabilmesini sağlamak amacıyla ihbar süresine uygun olarak fesih kararını önceden haber vermelidir. Aynı zamanda ihbar süresi içerisinde yeni iş arama izni de verilmesi gerekir. İş arama izninin süresi günde iki saat olarak kullandırılacak olup işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. 

Özellikle ihbar tazminatının bir kısmının ihbar önelinde (süresinde) çalışılarak ve diğer bir kısmının da ihbar tazminatı ödenerek bölünmesi mümkün değildir. Diğer bir deyişle işçiye ya ihbar tazminatı ödenir, ya da ihbar önelinde çalıştırılarak günlük 2 saat iş arama izni kullandırılır. 

***

 

İhbar Süresine Uymayan Tazminat Öder

İhbar/Bildirim süresine uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İhbar tazminatı da giydirilmiş ücret üzerinden ödenir 

Kıdem tazminatı için hesaplanan ücret belirlenerek bir güne düşen ücret hesaplanır 

Bulunan rakam üzerinden ödeme yapılır. 

İhbar tazminatında, kıdem tazminatında olduğu gibi, herhangi bir tavan sınırlaması yoktur. 

İşverenin fesih bildirimine uymaması halinde ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü olduğu gibi işçinin de ihbar sürelerine uymaması halinde ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır. İşçinin ihbar süresini vermeksizin iş sözleşmesini sona erdirmesi durumunda, işverenler ihbar tazminatı alacakları için işçinin ücret vb. alacaklarını bloke ya da takas da edemezler. Ancak işveren ihbar tazminatı alacağı için dava açma yoluna gidebilir.