03 Mart 2021 Çarşamba / 19 Recep 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

İstihdam Eylem Planı ne getirecek?

13 Temmuz 2017 Perşembe

Geçen hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız başkanlığında Danışma Kurulu adı altında, içerisinde benim de bulunduğum ve alanında katkı sunabilecek isimlerden oluşan bir kurul oluşturuldu. Esasen önemli bir fonksiyon ifa edebileceğini düşündüğüm ÇSGB Danışma Kurulu, iş dünyası ile bürokrasi arasında bir köprü işlevi görerek sahada yaşanan sorunları anında bürokrasiye aktararak iş dünyasının önünü açacak.

Şu an için devletin en büyük hedefi kayıtlı istihdamı artırmak, işsizliği düşürmek ve belki de en önemlisi iş dünyasının sahada yaşadığı sorunları özel sektör dinamizmi ve hızı içerisinde çözebilecek bir mekanizma kurmak. Özellikle bürokrasiyle iş dünyasını ve alanın uzmanlarını bir araya getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu’na teşekkür etmemiz gerekiyor. Her şey nitelikli işgücü kaynağını geliştirmek ve evine ekmek götürecek yurttaşlarımızın huzurlu bir iş ortamına kavuşmasını sağlamak için.

İstihdamda planlı dönem

Bu arada istihdamla ilgili 2017-2019 yılı istihdam hedeflerini içeren eylem planı, 7 Haziran tarihinde Resmî Gazete'de yayınlandı. 

Yüksek Planlama Kurulu, 4 politika ekseni ve 7 sektör üzerinde önemli dönüşümleri sağlayacak hedeflerini belirlemiş oldu.

Buna göre eylem planının gerçekleştirilmesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aktif görev alacak. Eylem planında dört temel politika ekseni ise,

- Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi,

- İşgücü piyasasında güvence ve esnekliğin sağlanması,

- Özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması,

- İstihdam-sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi olacak.

Ayrıca bilişim, finans, inşaat, sağlık, tarım, turizm, tekstil ve hazır giyim sektörleri için özel tedbirler alınacak, bu sektörlere özgü çalışmalar yapılacak.

Temel hedef: İşsizliğin azaltılması

Eylem planının temel hedefi, işsizliğin azaltılması amaçlanıyor. Halen, yüzde 11.7 civarına dolaşan işsizlik oranının yüzde 5 seviyesine düşürülecek. Genç işsizliğin de bu seviyeye çekilmesi sağlanacak. İstihdam oranı yüzde 55 seviyesine yükseltilecek. Tarım dışı sektörde kayıt dışı istihdam oranı yüzde 15 in altına indirilecek.

İşsizliğin azaltılmasında fırsat eşitliğinin sağlanması için, 2019 yılında kadar işgücü piyasasına erişimi zor olan kadın, engelliler, gençler, yoksullar, kırsal alanda yaşayanlara özel destekler verilecek.

Buna göre kadınların kayıt dışı çalışma oranı düşürülecek, ayrımcı politikalar engellenecek, işgücü piyasasında erişimi zor olan özel grupların prim gün sayılarında ve analık haklarında esneklikler sağlanacak.

Esnek çalışanlar için sosyal güvenlik uyumu yapılacak

İstihdamın arttırılması ve her kesimin işgücü piyasasına katılması için güvenceli esnekliğin sağlanması hedefleniyor.

Buna göre esnek çalışma biçimleri hakkında farkındalık, teşvik ve tanıtım faaliyetleri yapılacak, esnek çalışanların tabi amacıyla veri tabanı oluşturulacak, esnek çalışanlara karşı eşit işlem yükümlülüğüne yönelik tedbirler alınacak, esnek çalışan özel grupların prim gün sayılarında ve analık haklarında esneklikler sağlanacak, esnek çalışma ile sosyal güvenlik uyumu gerçekleştirilecek.

Bankacılık ve finans sektörü engellilere açılacak

Eylem planında bankacılık ve finans sektörü için önemli hedefler var. Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü için aktif işgücü hizmetleri devreye sokulacak. Sektörde nitelikli işgücü sayısı yüzde 28 artırılacak. Sektörde engelli istihdamı yüzde 10 oranında artırılarak, engelli istihdam edene özel teşvik verilecek.