30 Kasım 2020 Pazartesi / 14 RebiülAhir 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

İşverenler dikkat! Stajyer ücretleri değişti!

15 Ocak 2019 Salı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemesiyle birlikte stajyerlere ödenmesi gereken en az ücret miktarı da değişmiş oldu. 

Tüm işyerlerinde ve yaş ayrımı olmaksızın asgari ücret 2019 yılı için günlük brüt 85,28 TL, aylık brüt 2.558,40 TL olarak belirlenmiştir. 

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında sigortalılığı okulu tarafından sağlanan öğrenciler için asgari miktarda ücret ödeme zorunluluğu vardır. 

Sigortalılığı okulu tarafından sağlanmayan stajyerler, yasal olarak stajyer sayılmadığından doğrudan işçi olarak kabul edilip ücret miktarı 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında belirlenecektir. 

3308 Sayılı Kanun’un 25. maddesine göre, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; 

• Yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, 

• Yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde on beşinden, 

• Aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez. 

Genel olarak yukarıdaki şekilde personel sayısına göre stajyer ücretleri belirleniyorken, stajyer desteği uygulaması nedeniyle stajyer ücretleri personel ayrımı yapılmaksızın asgari geçim indirimi hariç Asgari Ücretin Net Tutarının yüzde 30’u şeklinde ödenecektir. Stajyer desteği kapsamında stajyerlere ödenecek en az ücretin, yirmiden az çalışanı olan işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel işletmeler için üçte biri, devlet katkısı olarak İşsizlik Sigortası fonundan karşılanacaktır. 

Buna göre stajyer öğrencilere ödenmesi gereken asgari tutar 548, 71 Türk Lirası olmuştur. Bu tutarın 182,90 Türk Lirası 20’den fazla personeli olan işyerleri için stajyer desteği olarak verilmekteyken; 20’den az personeli olan işyerleri için 365,80 Türk Lirası stajyer desteği olarak verilmektedir. 

Stajyer desteğinden aday, çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrenciler adına yararlanılabilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işletmelerde eğitime devam öğrenciler, staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim kurumu öğrencilerinin yaptıkları stajlar destek kapsamında değildir. 

Stajyer desteğinden yararlanmak için işletmeler sözleşmede belirlenen devlet katkısı dâhil tutarı, en geç her ayın onuncu gününe kadar öğrencinin banka hesabına ödemek zorundadır. Banka hesabı olmayan öğrenciler için banka hesabı açtırması istenmelidir. İşverenin ödediği devlet katkısı tutarı, aynı ayın 25. Gününe kadar işletmelere ödenir. 

*** 

İhbar tazminatı bölünemez!

İş sözleşmesi işveren tarafından sona erdirilen ve istifa eden işçi için ihbar süreleri önemli bir konudur. İster işveren fesih yapsın, isterse de işçi istifa etsin mutlaka karşı tarafa ihbar sürelerine uygun şekilde önceden bildirim yapılması gerekir. 

İş sözleşmesi sona erdirildiğinde ihbar süresi verilir ya da bu süre beklenmeyecekse karşı tarafa ihbar tazminatı ödenir. Diğer bir deyişle hem ihbar süresi hem de tazminat birlikte olmaz. Ya da sürenin bir kısmının kullanılıp diğer kısmının tazminatının ödenmesi de mümkün olmaz. Örneği 3 yıldan fazla çalışması olduğu için 8 haftalık ihbar süresi olan bir çalışan için, 4 haftalık kısmının çalışılarak, kalan 4 haftalık kısmının ise ihbar tazminatı ödenerek yapılması mümkün olmayacaktır.