26 Ekim 2020 Pazartesi / 9 RebiülEvvel 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Ahmet Metin AYSOY
aaysoy@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Kazanılan mil puan işçinin mi yoksa İşverenin mi?

25 Nisan 2017 Salı

Bu yazımızda uçakla sık iş seyahati yapan çalışanları ilgilendiren güncel bir sorunu ele alacağız.

"Bir şirkette pazarlama yetkilisi olarak çalışıyorum. Görevim gereği  devamlı yurt içi ve yurt dışı uçak yolculuğu yapmaktayım. Uçak biletleri dolayısıyla kazandığım mil puanları bedava bilete çevirdim. Bu bileti özel amaçla (tatil gezisinde) kullandım. Bu uçak bileti şirkette sorun oldu. İşverenim topladığım mil puanlarını şirket iş seyahatlerinden dolayı kazandığımı, seyahat harcamalarının işverence bana ödendiğini, bu nedenle topladığım mil puanlarını sadece iş amaçlı uçak bileti için kullanabileceğimi söyledi. Mil puanları kendi kartımla ve üyesi olduğum programdan kazandım. Bu puanların benim olması gerekmez mi?"

Bu sorunun cevabı için mevzuatımıza bakalım.

1-İş Kanunu: Çalışanın iş seyahatleri uçak biletlerinden dolayı  kazandığı mil puanları özel amaçla yapacağı seyahatler için mi yoksa iş amaçlı yapacağı seyahatler için mi kullanabileceğine yönelik 4857 sayılı İş Kanunu’nda açık bir düzenleme yoktur.

2-Borçlar Kanunu: 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nda yer alan işçinin teslim ve hesap borcuna ilişkin 397’inci madde hükmü söz konusu sorunun cevabını açıklar mahiyettedir. Madde metnini okuyalım.

"İşçi, üstlendiği işin görülmesi sırasında üçüncü kişiden işveren için aldığı şeyleri ve özellikle paraları derhâl ona teslim etmek ve bunlar hakkında hesap vermekle yükümlüdür. İşçi, hizmetin ifasından dolayı elde ettiği şeyleri de derhâl işverene teslim etmekle yükümlüdür."

Madde 397/2'de belirtilen, işçinin işini yaparken işinden dolayı elde ettiği şeyleri derhal işverene teslim etmesine ilişkin yükümlülüğü,geniş anlamda çalışanın  iş amaçlı seyahatle ilgili bedeli işverence seyahat harcamaları kapsamında  ödenmiş uçak biletlerinden dolayı elde etmiş olduğu mil puanlarını da işverene teslim etmesi gereğini, başka bir anlatımla söz konusu mil puanlarını işverenin isteği doğrultusunda iş ile ilgili uçak bileti alımında kullanma mecburiyetini ortaya koymaktadır.

Borçlar Kanunu’nun yukarda belirtilen 397'inci madde hükmü, Borçlar Kanunu kapsamında çalışan işçilerin yanı sıra, 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında çalışanlara da uygulanabilecektir. Çünkü İş Kanunu'nda işçinin teslim ve hesap verme borcuna ilişkin açık bir düzenleme yoktur.

Öğretide, işçinin teslim ve hesap borcunun işçinin sadakat borcunun kapsamı içerisinde yer aldığı kabul edilmekte, sadakat borcuna aykırı davranan işçinin sözleşmesinin feshedilebileceği belirtilmektedir.

Sözün özü iş ile ilgili toplanan mil puanlar, yine iş ile ilgili kullanılmalı.