18 Ocak 2021 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Ahmet Metin AYSOY
aaysoy@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Kendinize ait aracı da kullanırken dikkat

12 Eylül 2017 Salı

Alkollü araç kullanmak başta olmak üzere trafik kurallarına uymamak kaza yapma riski yanında bazen iş sözleşmenizin derhal ve ihbar tazminatınız ödenmeksizin feshine sebep olabilir.

Diyebilirsiniz ki, işyerine ait aracı kullanırken kaza yapmak ve işyerine ait arabaya zarar vermek nedeniyle iş sözleşmesinin feshi tamamda, işyerine ait olmayan, kendimize ait araçla ve iş dışında alkollü araç kullanmak gibi trafik kurallarına uymamak neden iş sözleşmemizin ihbar tazminatsız feshine yol açsın?

İş saatleri dışında ve kendinize ait araçla alkol alarak trafiğe çıktığınızı farz edelim. Yapılan trafik kontrolünde alkollü araç kullanmak nedeniyle  veya başka bir trafik kuralı ihlali nedeniyle ehliyetinize el konsun.  Şoför, satış veya pazarlama elamanı olarak çalışmak gibi çalıştığınız iş  yerinde işinizin gereği olarak araç kullanma zorunluluğunuz bulunsun. Ehliyetinize el konduğu için işinizi yapamaz durumuna düştünüz.

Ehliyetinize el konma nedeniyle çalışamadığınız süre bir haftayı geçerse,  bakın işvereniniz ücret ve diğer özlük haklarınızla ilgili neleri yapmaya yetkili;

1-Ehliyetinize el konduğu için çalışamadığınız ilk hafta için haftalık ücretinizin sadece yarısını öder. Bir haftadan sonra ücret ödemez.

2-İhbar tazminatı ödemeksizin haklı nedenle sizi işten çıkarabilir.

3-İşten çıkarılma durumunda iş yerinde en az bir yıldan beri hizmetiniz varsa kıdem tazminatınızı öder.

Bu anlattıklarımızın yasal gerekçesi şu;
4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25'inci Maddesi'nin (III) numaralı bendinde, işçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması halinde, işverenin derhal fesih hakkının olduğu açıklanmıştır.
4857 Sayılı Yasa'nın 40'ıncı maddesi uyarınca, işçinin zorlayıcı nedenlerle Kanun'un 25/III maddesi kapsamında kalan “çalışılmayan süreler” için yarım ücret ödenir.

İşçinin iş sözleşmesinin zorlayıcı nedenlerle 25/III bendi uyarınca feshi halinde, işverenin bildirim şartına uyma ya da ihbar tazminatı yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Ancak 1475 Sayılı Yasa'nın 14'üncü maddesi uyarınca kıdem tazminatının ödenmesi gerekir.
Sözün özü; kendinize aracı da kullanırken dikkat.