17 Ocak 2021 Pazar / 3 CemaziyelAhir 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Kimler evde bakım parası alabilir?

10 Ağustos 2017 Perşembe

Onlar gözbebeklerimiz, kıyamadıklarımız, en sevdiklerimiz ve belki de bazen acaba benden sonra ne olur diye düşündükçe en çok üzüldüklerimiz. Son 15 yıldır engellilerin haklarında çok ciddi iyileştirmeler yapıldı. Ancak onlar için ne yapsak yetmez.

Engellilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, toplumsal konularda daha aktif katılmaları, çalışma hayatında ve üretimde daha fazla yer almaları için çok şey yapılıyor, daha da yapılmalı.

İşte bugün sizlere engellilere yönelik AK Parti hükümetleri döneminde getirilmiş en önemli haklardan birini yazmak istiyorum.

Başkasının yardımı ve bakımı olmadan, gündelik hayatını devam ettirmesi mümkün olmayan, yeme-içme, insani ihtiyaçlarını tek başına gideremeyen, engellilere verilecek engelli sağlık kurulu raporlarında ‘Ağır Engelli’ raporu bulunan herkes evde bakım parasına başvuru yapabilir. Evde bakım ücreti alınabilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri’ne başvuru yapılması gerekmektedir.

Kimler alabilir?

Engellilerin evde bakım ücreti yardımından faydalanılabilmesi için hem engellinin sağlık raporunun hem de gelir durumunun buna uygun olması gerekmektedir.

Engellilik sınıflandırmasına göre ağır engelli olduğu belgelendirilenlerden; günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olduğu, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden (1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 dönemi için 847.16 TL) daha az olduğu bakım raporu ile tespit edilenler evde bakım ücretinden faydalanabilmektedir.

Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında işlem yapılmaktadır.

Bakıma muhtaç engellilere verilecek bakım hizmeti karşılığında ödenecek ücret tutarları aşağıda belirtilmiştir.

a) Yatılı bakım merkezlerinden, günde yirmidört saat süreyle bakım hizmeti alan bakıma muhtaç engelliler için iki aylık net asgari ücret tutarında,

b) Gündüzlü bakım merkezlerinden, günde sekiz saat süreyle tam gün hizmet alan bakıma muhtaç engelliler için bir aylık net asgari ücret tutarında,

c) Gündüzlü bakım merkezlerinden, günde dört saat süreyle yarım gün bakım hizmeti alan bakıma muhtaç engelliler için bir aylık net asgari ücretin yarısı tutarında,

ç)  Gündüzlü veya yatılı bakım merkezlerinde istihdam edilen bakıcı personel tarafından bakıma muhtaç engellinin ikametgâhında günde üç saat süreyle hizmet alan bakıma muhtaç Engelliler için bakım merkezine bir aylık net asgari ücret tutarında,

d) Akrabaları tarafından günde 24 saat süreyle bakılan bakıma muhtaç Engelliler için bir aylık net asgari ücret tutarında, ödeme yapılmaktadır.

Bakıma muhtaç engellinin veya vasisinin resmi veya özel bakım merkezinden bakım hizmeti almayı istememesi ve bakımını üstlenecek akrabası da bulunamaması halinde; vasisinin bakım hizmetini vermeyi talep etmesi ve bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin uygun görmesi şartıyla, vasi bu Yönetmelikteki esaslar dâhilinde akraba kabul edilerek bakıma muhtaç Engelliye bakım hizmeti verebilir ve bu hizmet karşılığında bakım ücreti alabilir.

Hangi belgeler gerekiyor

Engelliden, ailesinden veya yasal temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenir.

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Engelli sağlık kurulu raporu,

c) Yatılı ve sürekli bakımı için resmi veya özel bakım merkezine yerleştirilecek olan; 18 yaşını tamamlamamış bakıma muhtaç engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı; 18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli bakıma muhtaç Engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı,

ç) Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler,

d) İki adet vesikalık fotoğraf,

e) Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,

f) Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,

g) Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,

İl müdürlüklerince, beyan edilen T.C. Kimlik Numarası üzerinden elde edilecek nüfus cüzdanı sureti, aile nüfus kayıt örneği ve ikametgâh adres belgesi dosyaya eklenecektir.