27 Ocak 2021 Çarşamba / 13 CemaziyelAhir 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Kısa çalışmaya uzatma geldi

01 Eylül 2020 Salı

Bilindiği üzere Koronavirüsü (Covid-19) salgın hastalığının ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla kolaylaştırılmış kısa çalışma uygulamasına geçilmişti. Burada amaç, işçinin işsiz kalmaması, işine devamının sağlanması, genel salgın sona erip hayat normale döndüğünde işçi ve işverenin kaldıkları yerden devam etmelerinin sağlanmasıdır.

Kısa çalışma genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, iş yerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Kısa çalışma;

- İş yerinde uygulanan çalışma süresinin, iş yerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılmasını veya,

- Süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması”,

şartlarının gerçekleşmesi halinde üç ayı geçmemek üzere kısa çalışmadan faydalanılması mümkün bulunmaktadır.

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.

7226 Sayılı Torba Kanun’la yapılan değişiklik uyarınca, Covid-19 kolaylaştırılmış kısa çalışma düzenlemesinde,

26 Mart 2020 ila 30 Haziran 2020 arasında kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olan çalışanlar kısa çalışmadan yararlandırılmıştır.

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması yetkisi de Cumhurbaşkanına verilmişti.

Daha önce, 30 Haziran 2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile kısa çalışma uygulaması ve işveren feshine ilişkin kısıtlamalar bir ay süreyle ve yine 7252 sayılı Kanuna istinaden 31 Temmuz 2020 Tarihli ve 31202 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı neticesinde kısa çalışma uygulaması ve işveren feshine ilişkin kısıtlamalar ile Pandemi Ücretsiz İzin ve Nakdi Ücret Desteği bir ay süreyle uzatılmıştı

31 Ağustos 2020 Tarihli ve 31230 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kısa Çalışma Uygulaması iki ay daha uzatılmıştır.

Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle 30.06.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar başvuruda bulunan işyerlerinin, kısa çalışma uygulaması 2706 ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararlarından sonra başlamak kaydıyla, 2 ay daha uzatılmıştır. Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatılmış oldu.

Kısa çalışmaya başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

Böylece Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İş yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması 26 Mart tarihinden itibaren toplam 7 ay süreyle uygulanmış olacaktır.

Uzatma sürecine ilişkin başvurular, ilk başvuruda beyan edilen süreleri aşmamak ve aynı çalışanlar için yararlanmak kaydıyla uygunluk tespiti ve yeni başvuru sürecine gerek bulunmaksızın değerlendirmeye alınacaktır.

31 Ağustos 2020 Tarihli ve 31230 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kısa çalışma uygulaması iki ay uzatılmış olmakla birlikte fesih yasağına ilişkin bir karar henüz alınmamıştır.