24 Ocak 2021 Pazar / 10 CemaziyelAhir 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Prof. Dr. Erdem YEŞİLADA
eyesilada@yeditepe.edu.tr
Yazarın Sayfası

Kulak çınlaması sorununa Ginkgo ile çözüm

30 Mart 2019 Cumartesi

Halk arasında kulak çınlaması, birilerinin sizi andığı şeklinde yorumlanır. Ancak tıp dilinde “kulak çınlaması” şikayetleri “tinnitus” olarak adlandırılan bir hastalıktır. Hastalar ortamda mevcut olmayan çınlama, fısıltı, gürültü gibi sesleri duyar. Başlıca etkenler arasında işitme yolağındaki bir rahatsızlık olabileceği gibi metabolik, kalp-damar veya kas-iskelet sistemindeki bir soruna bağlı olarak da gelişebillir. Tedavisinde lokal anestezikler, depresyon ilaçları, yatıştırıcı ilaçlar, beyin ve kokleadaki (iç kulakhelezoni boşluk) kan akımını artırıcı ilaçlar, iltihap giderici ilaçlar veya sinir sisteminde değişkenlere uyumu artırıcı (nöroplastisite) ilaçlardan yararlanılmaktadır. 

Yeni yapılan bilimsel ölçekteki bir klinik çalışmada beyinde kan akımını artıran pentoksifilin etken maddeli ilaç ile standard bitkisel bir ilaç olan Ginkgo Biloba yaprak özütü (EGb761) karşılaştırmalı olarak incelenmiş. En az üç aydır (unilatteral veya biateral) subkronik veya kronik tinnitus şikayetleri bulunan 30 yaş üzeri 200 gönüllü seçilerek gruplandırılmış. Hastalar iki gruba ayrılarak bir gruba standard Ginkgo ekstresi tablet (günde 2 defa 120 miligram) ve tinnitus tedavilerinde reçetelenen pentoksifiline benzeyen etkisiz tablet verilirken, diğer gruba pentoksifilin tablet (günde 2 defa 600 miligram) ve Ginkgo tabletine benzer etkisiz ilaç verilmiş. Oniki haftalık uygulamanın sonuçları başlangıç ve süre sonunda uygulanan uluslararası değerlendirme indeksleri kullanılarak yorumlanmış. Her iki grup hastalarda da ölçülen tinnitus, anksiyete şikayetlerinde belirgin ve eşit seviyede düzelme sağlandığı gözlemlenmiş. Buna karşılık bildirilen yan etkiler bakımından Ginkgo tabletin daha güvenilir olduğu ifade ediliyor. 

Burada hatırlatmakta yarar görüyorum. Ginkgo yapraklarının çay olarak kullanılmasının hiçbir yararı bulunmuyor. Çünkü etkili bileşenleri olan ginkgolitler ve bilobadit suda çözünmüyor. Kullanılacak tablet/kapsül şeklindeki Ginkgo ürünlerinin ise mutlaka standart bir özüt olan EGb761 ekstresi içermesine dikkat edilmeli. Çevrede görüyorum. Amerika’dan Ginko tablet aldım diyorlar. Halbuki Amerika’da yapılan analiz çalışmalarda Ginkgo ürünlerinin büyük kısmının etkili maddeler taşımadığı tespit edilmiş.