10 Temmuz 2020 Cuma / 19 Zilkade 1441
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Cüneyt Özek
cozek@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Meme Büyütme Ameliyatları

29 Kasım 2015 Pazar

KADINLAR için hem işlevsel olarak hem de görsel olarak en önemli dişilik organlarından bir tanesi memedir. Tarih boyunca, hemen her kültür de doğurganlığın ve dişiliğin sembolü haline gelmiş, birçok kadının özgüvenini ve görüntüsel tatminini direkt olarak etkilemiştir. Bu nedenle kadınlar bu konu da her zaman duyarlı olmuş, deforme veya küçük memelerini kamufle edebilmek için pekçok yönteme başvurmuşlardır. Teknolojinin ilerlemesi protezle meme büyütmede hem görüntüsel mükemmeliğe yaklaşılmasına sebep olmuş hem de bu yöntemi en güvenilir yöntemlerden biri haline getirmiştir. Ve böylece meme büyütme operasyonları dünya da en sık uygulanan estetik cerrahi operasyonlarından biri haline gelmiştir.

Kadınların meme büyütmeyi seçmelerinin sebepleri

- Az veya hiç gelişmemiş memelerini normal büyüklüğe getirmek,

- Vücutlarını daha orantılı hale getirmek,

- Emzirmeden veya yaştan dolayı şekli bozulmuş olan memelerini şekillendirmek ve büyütmek,

- Büyüklüğü veya şekli farklı olan memeleri dengelemek.

Meme büyütme de en sık kullanılan yöntem tartışmasız meme protezleridir. Bunların yanı sıra yağ enjeksiyonları deneysel olarak kullanılmıştır, fakat bu yöntem kuşkuyla karşılanmıştır. Enjekte edilen yağın büyük miktarda erimesi ve böylece yaratabileceği şekil bozuklukları, verilen yağın çekilecek mammografilerde sorun yaratma potansiyeli bu yöntemin kullanılmasına plastik ve estetik cerrahların negatif bakmasına sebep olmuştur. Bunun dışındaki maddelerin enjeksiyonlarının yapılması da son derece sakıncalıdır hatta suçtur. Bunların ışığında meme büyütme de gelinen en üst ve güvenilir yöntem meme protezleridir. Meme protezlerinde de pekçok değişik protez denemiş olmakla beraber şu an da dünyada en sık kullanılan protezler içi salin (bir çeşit tuzlu su) ve slikon jel dolu slikon zarflı protezlerdir. Ülkemizde ve Avrupa da en sık olarak bu 2. tip yani içi slikon jel dolu protezler tercih edilmektedir.

1960’lı yıllarda kullanılmaya başlanan silikon protezler günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Halen ABD’lerinde 2 milyondan fazla kadın silikon meme protezi taşımaktadır. Son 20 yıl içinde önemli derecede yenilikler sağlanmış ve yapılan bilimsel araştırmalar silikonun insan vücuduna en az zararlı madde olduğunu ortaya koymuştur. Silikon içeren ürünler kozmetik sanayide ve tıpta başka amaçlarla da kullanılmaktadır.  Meme protezleri, meme şeklinde hazırlanmış balona benzer yapılardır. Yuvarlak ve anatomik denilen damla şeklinde olanları mevcuttur. Kadının memesindeki duruma uygun olarak bunlardan biri seçilir. Balon kısmı silikondan yapılmıştır; vücuttaki dokulara uyum sağlaması için protezin yüzeyi pürtüklü olarak üretilmiştir. Balonun içini dolduran maddeler farkı olabilir.

Başlıca 3 ana yerleştirilme bölgesi vardır; Meme başı çevresi-Bu en az belli olandır, fakat 3.5 cm meme çapı ve yukarısın da etrafa kesiyi uzatmadan uygulanabilir.

Meme altı kıvrımı: Bu kesi meme altındaki deri kıvrımında saklandığı için çok popülerdir.

Koltuk altı: Daha az gizli bir iz bırakır, özellikle dekolte giyim de  ve güneşlenirken  belirgin olarak görünebilir, ayrıca operasyon sırasın da kanama kontrolü sorunlu olabilir, ama memesinde iz istemeyen kadınlarda seçenek olabilir. Bunun dışında deneysel olarak göbek civarı kesi ile endoskopik olarak yapıldığı bildirilmiştir.

Meme büyütme prosedürü sırasında, implantlar ya göğüs kasının altına (submusküler) veya kasın üzerinde ve meme bezlerinin altına (subglandüler) yerleştirilir. Meme protezlerinin her sene yüzde 2 yıpranma payı vardır, yani 15-20 sene de değiştirmek lazımdır. 

Silikon protezlerin meme kanserine yakalanma riskini artırıp artırmadığı ve oluşan bir meme kanserinin saptanmasını gizleyip gizlemediği konusu uzun yıllardır tartışma ve merak konusudur. 1995 yılında Kanada’da 11 bin hasta üzerinde yapılan ve bugüne dek yapılmış en fazla hasta sayısına sahip bir araştırmada, meme büyütme ameliyatı uygulanmış hastalardaki meme kanseri görülme oranı, meme protezi olmayan hastalarla karşılaştırılmış ve sonuçta meme büyütme ameliyatı uygulanan hastalardaki meme kanseri görülme sıklığında genel nüfusa oranla istatistiksel olarak belirgin fark olmadığı saptanmıştır.1999 yılında, Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi Tıp Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada da meme protezli hastalarda ilk ya da tekrarlayan meme kanseri görülme sıklığında bir artış olmadığı görülmüştür. Özet olarak meme protezleri kanser yapmaz. 1994 yılında İngiliz Sağlık Bakanlığı’nın bir araştırmasına göre annedeki meme protezlerinin bebekte herhangi bir tehlike oluşturmadığı bildirilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda meme protezi olan annelerin emzirmesine engel olacak hiçbir kanıt bulunamamıştır. 1991 yılında yapılan bir çalışmada meme protezi olan annelerde, anne sütünde düşük düzeylerde silikon saptanmış; ancak bu çalışmada aynı miktarda silikonun, meme protezi olsun olmasın, çalışma grubundaki tüm annelerin sütünde bulunduğu ortaya çıkmıştır. Hatta 1999 yılındaki Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi Tıp Enstitüsü tarafından yapılan çalışmada inek sütü ve mama formüllerinde bile anne sütünden daha fazla miktarlarda silikon bulunduğu gösterilmiştir. Meme büyütme cerrahisi uygulanan hastalarda emzirmenin etkilenmesi ancak teknik sebeplerden olabilir. Örneğin, memebaşı çevresinde yapılan kesilerde, meme başının alt yarısına gelen süt kanalları kesilebilir. Ancak memealtı ve koltukaltı kesilerinde böyle bir durum ile karşılaşılmadığı gibi; protezler meme altı ya da kas altı düzlemlere yerleştirildiğinden ötürü meme bezine herhangi bir zarar gelmesi de söz konusu değildir. Her cerrahi girişimin olduğu gibi meme protezi operasyonunun riskleri de mevcuttur. Bunlar, kanama, enfeksiyon, kapsül kontraktürü, meme başı ve cilt duyusunda değişme, izde belirginlik, protezin dışarı çıkması veya yırtılması gibi komplikasyonlardır. Bu riskleri en aza indirmenin yolu doğru kişiye ameliyat olmaktır. Bu operasyonlar estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahlarca yapılmalıdır. Bu cerrahların Türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneğine üyeliğine dikkat edilmesi cerrah seçiminde bir güvencedir. Estetik cerrahlar dışında yapılan operasyonlar risklerin artması anlamına gelir.

Kısaca özetlemek gerekirse protezle meme büyütme ameliyatı, genel olarak iyi ve kalıcı sonuç veren, kişinin ve eşinin ruh sağlığını düzelten, onları yaşama daha bağlı hale getiren bir ameliyattır. Doğru eller de son derece yüz güldürücü sonuçlar verir.