04 Temmuz 2020 Cumartesi / 13 Zilkade 1441
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Ahmet Metin AYSOY
aaysoy@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Memurların ücretsiz izin soruları

03 Ekim 2017 Salı

Bir neden göstermeksizin memur ücretsiz izne ayrılabilir mi?

Memurlar ücretsiz izinde iken sigortalı işte çalışırsa, işveren Sosyal Güvenlik Kurumu’na  prim ödeyecek mi?

Memurlar ücretsiz izinlerinde iken Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan sağlık yardımından yararlanmaya devam edecek mi?

Bu yazımızda, memur okurlarımızın ücretsiz izin ile ilgili sorularını ele alacağız.

1-Bir neden göstermeksizin ücretsiz izne ayrılma: Memurların doğum, evlat edinme ve yakınlarının ağır hastalığı gibi nedenlerle ücretsiz izin alabildikleri sıkça yazıldı. Peki, bir neden göstermeksizin memur ücretsiz izine ayrılabilir mi? Mümkün. 657 Sayılı Yasa’nın 108. Maddesi'nde bu husus düzenlenmiş. Şöyle ki;

Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

2-Memurların ücretsiz izinde iken SSK kapsamında çalışmaları: Memurların malum ikici işte veya kazanç getirici işte çalışmaları yasak. Peki, diyelim ki memur ücretsiz izinde iken SSK’lı işte çalıştı. Sigortalı sayılacak mı? SSK’lı işte çalışması nedeniyle işveren prim ödeyecek mi? Bu soruların cevabı ; hayır. Şöyle ki;

5510 Sayılı Kanun'un 4'üncü Maddesi'nin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılardan (memur)  657 Sayılı Kanun ve ilgili personel mevzuatı gereğince ücretsiz izne ayrılanların kadroları ile ilişikleri devam ettiğinden, bu sürelerde 5510 sayılı  Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının a bendi (SSK) kapsamında sigortalı sayılmalarına ve prim ödemelerine imkan bulunmamaktadır.  (SGK 3/7/2015 tarihli ve 2015/19 Sayılı Genelge)

Örnek: 15/12/2003 tarihinde 5434 Sayılı Kanuna göre öğretmen olarak göreve başlayan ve 17/3/2014 tarihinde ücretsiz izne ayrılan sigortalı, 1/4/2014-31/12/2014 tarihleri arasında özel bir dershanede öğretmen olarak çalışmıştır. Memurun ücretsiz izinde bulunduğu süre içinde kadrosu ile ilişiği devam ettiğinden 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine (SSK)  göre sigortalı sayılması ve prim ödenmesi söz konusu değildir.

3-Memurların ücretsiz izinde iken sağlık hizmetlerinden yararlanmaları: Memurların ücretsiz izinde genel sağlık sigortalılıkları devam eder mi? Bu sorunun cevabı, memuriyete giriş tarihine göre değişmektedir. Şöyle ki ;

- 5510 Sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesinden ( 2008 yılı ekim ay başı ) evvel memur olanların aylıksız izin kullanmaları halinde, süre kısıtlaması olmaksızın aylıksız izinli oldukları sürelerde genel sağlık sigortalılıkları devam eder. 
- İlk defa 5510 Sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sayılanların (2008 yılı ekim ay başı ve sonrası memur olarak işe girenlerin ) en fazla bir yıllık aylıksız izin sürelerinde genel sağlık sigortalılıkları devam eder (Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim Ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği).