15 Temmuz 2020 Çarşamba / 24 Zilkade 1441
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Yakup KÖSE
ykose@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Merhum Eygi ne yapmıştı?

29 Temmuz 2019 Pazartesi

12 Temmuz’da vefat eden Mehmet Şevket Eygi Bey’i benim için kıymetli kılan yönü, sahibi olduğu Bedir Yayınevi’nden yayımladığı eserlerdir. 

Kabaca özetlersek Türkiye’de iki aşamadan bahsedebiliriz: 

1- İslâm harflerinin ve bu harflerle basılmış İslâm’ı anlatan kitapların yasaklamasıyla halkın temel eserleri temin edememesi ve bir süre sonra da temin etse bile okuyamaması, dolayısıyla da köklerden kopuş. 

2- Mezkûr yasağın yumuşamasına rağmen İslâm’ın içtimâî veçhesini anlatan eski eserlerin basımına izin verilmezken ne ilginçtir ki devlet desteğiyle Anadolu’nun ruh kökünün bağlı olduğu Ehl-i Sünnet itikadına aykırı kitaplar tercüme edilmiş ve Anadolu’da dağıtılmıştır. Bu da, birinci aşamadaki köklerden kopuşla birlikte köklere sövmeyi, aşağılamayı getirmiştir. Mevcut düzen, izlediği laik politikalara rağmen köklere sövdüremediği ve dirençle karşılaştığı kesimleri bu şekilde yönlendirerek köklere sövdürmüştür, asıllarını inkâr ettirmiştir! 

İşte bu hengâmede, çer çöp ne varsa tercümesi yapılarak Anadolu insanının üzerine boca edildiği bir zamanda Mehmet Şevket Eygi Bey kurduğu yayıneviyle mezkûr melanete karşı köklerimizi hatırlatıcı kitaplar çıkarmıştır. 

Mızraklı İlmihâl, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Hazretleri’nin “Ehl-i Sünnet itikadı” adlı eseri, Mezhepsizlik Bid’attır, Ehl-i Sünnetin Müdafaası, Yakıcı Yıldırımlar, İslâm’da Devlet ve Hilafet Hukuku, Hilafet-i İslâmiyye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kur’an Tercüme Meselesi, Cemaleddin Efgani/Siyasi Hayatı, Muhammed Abduh-Reşit Rıza ve İctihad, Yakın Tarihimizde Cami Kıyımı, Yazımız gibi eserleri yayımlanmasına öncülük eden merhum Eygi, Fethullahçı Terör Örgütü üzerinden Türkiye’de hayata geçirilen “Dinlerarası Diyalog” fitnesine karşı ikâz edici eserler de yayımlamıştır. 

Eygi Bey’in çeşitli mevzularla alâkalı düşüncelerine itiraz edebileceğimiz hususlar olabilir ama bütüne baktığımız zaman köklerimize muhalif ve düşmanlık edecek hiçbir menfi hareketin içinde olmamıştır. Aksine, ikâz edici ve menfilikleri önlemede hem fikri hem de aksiyoner bir tavır sergilemiştir. 

Onun hakkında Batıcılar’ın attıkları iftiralara cevap vermeye çalışmak züldür. Bırakın ABD’nin kucağında ‘antiemperyalistlik’ oynamaya devam etsinler!.. 

Benden kitap listesi isteyen kardeşlerime, kitap listesi yapmak üzerine düşüncelerimi paylaşmadan önce merhum Eygi Bey’den bahsetmenin münasip olacağına kanaat getirdim. Niçin’i yazının başındaki iki maddede var! 

Yazının başındaki iki maddeyi gözönünde bulundurarak inşaallah kitap listeleri üzerine Çarşamba günü düşüncelerimi yazacağım. 

Bu vesileyle merhûm Mehmet Şevket Eygi Bey’e bir kez daha Cenâb-ı Hakk’dan rahmet niyaz ediyorum!