Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Ahmet KAPLAN
akaplan@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Merkez sağ ve Ege-2

13 Ekim 2013 Pazar

Bir önceki yazımda, ‘Ege Bölgesi’nde Demokrat Parti ruhuna en çok hangi kentimiz daha çok sahip çıkacak?’ diye sormuştuk. Ege Bölgesi’nde Demokrat Parti ruhu, sağı temsil eden bir olgudur. Kavramsal olarak Türkiye geneli için bugün itibariyle Cumhuriyetçileri CHP, Demokratları da AK Parti temsil ediyor. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar tanımı benim kişisel bir tanımımdır. Türk siyasetinde böyle bir tanım yoktur. Ama siyasi olguları daha iyi değerlendirmek için Türkiye’de gözle görülen iki kutuplu bir yapıyı değerlendirmeye dayalı bir yorumdur.

Ege’de Demokratlar mı, Cumhuriyetçiler mi hakim?

Simgesel olarak Türkiye’de Cumhuriyetçiler ağırlıklı olarak statükoyu,Demokratlar değişimi temsil ediyor. En azından algılar bu yöndedir. Algılar aynı zamanda siyasetin de yönünü belirlemektedir. Algı siyasetinin ana merkezi de Ege’dir. Aslında Ege Bölgesi, demokrat ruhun şahlandığı ana merkezlerden birisi ve ana kaynağıdır. Ege Bölgesi, Demokrat ruha hep sahip çıkmıştır. Peki şimdi Ege’de bir zemin kayması yaşanıyor mu? Buna tam bir zemin kayması demek de doğru değildir. Ama yeni nesil yakın tarihin en dramatik acılarını tarihsel hafızasında unutmaya başladı. Yine de bugün için Ege’de bir Cumhuriyetçilerin hakimiyetinden söz etmek mümkün değildir. Somut örneklere dönersek, Aydın’da 2011 genel seçimlerinde merkez sağ oyların toplamı yani Demokratlar’ın toplam oyu 55, Cumhuriyetçilerin oyu 38’dir. Denizli’de Demokratlar 66.6, Cumhuriyetçiler 31.2, Manisa’da Demokratlar 68.7, Cumhuriyetçiler 16.8, Balıkesir’de Demokratlar 64.5, Cumhuriyetçiler 33.8’dir. İzmir’de Demokratlar 50, Cumhuriyetçiler 44’tür. Amacım teknik ayrıntılara girmek değildir. Ama rakamlar bize çok şey ifade ediyor.  Ege Bölgesi ve İzmir, Cumhuriyetçilerin kalesi değildir. Ancak merkez bölünmesi cumhuriyetçilere yaramıştır. Rakamlarda görüldüğü üzere Ege Bölgesi demokrat ruha halen sahip çıkmaktadır. Demokrat parti ruhuna en çok sahip çıkan başlıca kentler Manisa, Denizli, Balıkesir, Aydın gibi Ege’nin sembol kentleridir. Görüldüğü üzere Ege Bölgesi seçmen profili kendisini merkez sağ seçmeni olarak konumlandırmıştır.

Ege’nin belirleyicisi kim olacak?

Ancak zaman zaman Demokratlardan Cumhuriyetçilere, Cumhuriyetçilerden Demokratlara oy kaymaları yaşanmıştır. Bu kaymalar ağırlıklı olarak yerel seçimlerde yaşanmıştır. Yaklaşık 11 yıla yakındır iktidarda olan demokratlar, devrim niteliğinde değişikliklere imza atmıştır. Seçimlerde yine gözler ağırlıklı olarak İzmir ve Ege’de olacaktır. Demokratlar yine Ege’nin belirleyicisi olacaktır. Ancak bölünmelerin nimetlerini de Cumhuriyetçiler toplayacaktır. Ege’de yeni bir zemin kayması olacak mıdır? Demokratlar yeniden ve güçlü bir şekilde Ege’de yeni zaferlere imza atabilecek midir? Bütün herkes bu soruların cevabını arıyor. Çünkü bu yerel seçimler, geleceğin de önemli oranda belirleyicisi olacaktır. Demokratlar, Cumhuriyetçilerin yürüttüğü kara propaganda ve korku ikliminden rahatsızdır. Çünkü Ege’nin insanı son derece demokrat ve özgürlüğüne düşkündür. Bu özgürlük alanlarına yönelik yaşam tercihlerine müdahale ve rejim elden gidiyor kaygılarının bilinçaltında en çok yer bulduğu bölgedir. Cumhuriyetçiler yine Demokrat Parti dönemi gibi bu propagandaları piyasaya sürecektir. Ama ne olursa olsun ne Ege’de, ne de Türkiye genelinde başlayan tarihi süreç geri döndürülemeyecektir. Türk halkı, demokrasi ve özgürlük kazanımlarını Cumhuriyetçilere teslim etmeye yanaşmayacaktır. Çünkü Cumhuriyetçiler hala değişimin değil, statükonun temsilciliğini yapmaya devam etmektedir. Türk halkı ise değişimden yanadır.