Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Resul TOSUN
rtosun@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Mesele Kürt meselesi de değildir Sünni meselesi de!

08 Ekim 2017 Pazar

Kuzey Irak’tayapılan gayrimeşru referanduma koyulan tepki Kürtlerin hukukuna karşı koyulmuş bir tepki değildir. En azından bizim -Türkiye yönetiminin- tepkimiz Kürtlerin hukukuna karşı değildir.

İki sebeple.

Bir: Referandum meşru değildir. Çünkü yasal açıdan IKBY’nin de kabul ettiği Irak Anayasası’na aykırıdır.

Ayrıca bir ülkenin bir kısmı ayrılacaksa o karara bütün ülke halkı karar vermelidir!

***

Dolayısıyla Kuzey Irak’ın ayrılması için o bölge halkının “kabul” demesi yetmez, bütün Iraklıların oylamaya katılıp onay vermesi gerekir. Bu da hiçbir şekilde mümkün olmadığı için yapılan referandum hukuk açısından yok hükmündedir.

İki: IKBY’ninbağımsızlık referandumu ile Suriye’nin kuzeyindeki kanton oluşturma gayretleri aynı emperyalist planın parçalarıdır. Bölge devletleriyle ve bölge insanlarıyla alakası yoktur. Irak ve Suriye’den sonra sıra Türkiye’ye gelecektir, İran’a gelecektir hatta Suudi Arabistan’a gelecektir.

***

İşte bu sebeplerden dolayı IKBY referandumuna da Suriye’nin kuzeyindeki kantonlara da karşı çıkmak insanlık görevimizdir. Çünkü emperyalizm insan haklarını hiçe sayanların önde gelenidir.

Kürtler değil ama yönetimine talip olanlar bu emperyalist oyuna geldikleri için bizlerin tepkisi Kürtlerin hukukuna değil emperyalist senaryolaradır.

***

Öte yandan Barzani’nin bu günlerde Kürt olmayan Sünnileri özerk bölge kurmaları için tahrik ettiği haberlerini okuyoruz.

Oysa özerk bölge kurmak ile bağımsızlık arasında büyük fark var.

Irakbirleşik yani federal bir devlettir. Irak anayasası her vilayete il konseyinin üçte birinin veya seçmenlerin onda birinin teklifiyle özerk bölge kurmak için referanduma gitme hakkı tanımaktadır.(Madde:119)

Ama kurulan özerk bölgeler, bağımsız devletler değildir; mevcut Irak anayasasına bağlı ve aykırı olmamak şartıyla yetki kullanırlar.

***

Barzanihem referandum ile Irak anayasasını reddediyor hem de bu bölümünü kabul edip başkaları tarafından kullanılmasını isteyerek güya kurnazlık yapıyor ama aslında kendisiyle tenakuza düşüyor.

Ayrıca özerk bölgelerle ilgili bölüm mezhep esaslı değil vilayet esaslı olduğu için Sünnilik kartı sırıtıyor.

Ben daha önce Barzani’nin, “ Sünni devlet kuruyoruz” kartının ne kadar tutarsız ve de Sünnilerin zararına olduğuna 17 Eylül tarihli yazımda temas etmiştim.

***

Irak Sünnilerinin en az IKBY kadar Bağdat hükümetindenrahatsız olduklarını biliyoruz. Ancak Sünni liderler şimdilik bu oyuna gelmediler.

Tabii bu hususta Bağdat hükümetinin tavrı çok önemli. Hükümet kendine çeki düzen vermezse bu oyuna onlar da gelebilirler!

Çünkü IKBY referandumunun en önemli etkenlerinden biri taraflı icraatlarıylaemperyalizmin ekmeğine yağ süren Bağdat hükümetinin bizzat kendisidir!

Umarım Bağdat güttüğü politikanın ne kadar yanlış olduğunu görür de vatandaşlarına eşit muamele yapmaya başlar!

Anayasaya önce kendisi sadık kalır!