Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Ahmet Hamdi Çamlı
ahcamli@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Milletin Kürt’leri “BİZ” tantanasına asla aldanmaz..!

25 Mayıs 2015 Pazartesi

Kürt halkının temsilciliğine soyunmuş gibi gözüküp, en fazla Kürt katleden terörcü parti BİZ’e oy ver, diye bir tantana geliştirmiş..! 

CHP’nin bir asra yakındır uyguladığı soysuz politikalarla inim inim inlettiği milletin Kürtleri bu çağrıyla ahlaksızca aldatılmaya çalışılıyor..!

Birlik ve beraberliği çağrıştıran “BİZ’e oy ver” sloganı ile şeytanlığın yeni bir versiyonu daha denenmek isteniyor...

“Biz” ne demek? Kim siziniz Siz..?

Ey “Biz” diyen Siz’ler, var olduğunuzdan beri, mezrada, köyde, kasabada, zaten devlet tarafından ayrımcılığa tabi tutulmuş, ezilmiş, mazlum Kürt halkını tehdit ve şantajlarla sindirmeye çalışıp, size tabi olmayanları da beşiktekinden yatalak ihtiyarına kadar, insanlık tarihinin en feci metodlarıyla katleden  terörcüler değil misiniz..!

SizEmperyalizmin bereketli topraklarımızı sömürmesinde, aynı zamanda da Ziyonizm’in Arzı Mev-ud hayalini gerçekleştirmek için besleyip, yetiştirip kullandığı mezhebi ve meşrebinin bir hükmü bulunmayan terörcüler değil misiniz..!

Siz’ler, kalleşlikle yayılan korku ortamından beslenen karanlık kafaların kör tetikçileri, Kurban Bayramında fukaraya bir avuç et taşıyan şehid Yasin Börü’yü ve onlarca vatan evladını, en zalim oğlu zalime bile reva görülmeyecek bir şeklide, önce binadan aşağı atıp sonra da kafasını taşla ezerek katleden insan görünümlü kan emiciler değil misiniz..!

“Biz” tantanasında kadın hakları, eşitlik adalet vurgusu da ihmal edilmemiş. Bu terörcü katiller demek istiyor ki; yeteri kadar çocuk katledemedik... Ağlamamış çok Kürt çocuğu anası kaldı... Anladığımız manada eşitlik ve adalet gereği ilk fırsatta kalan Kürt çocuklarını da katledip kalan anaların ağlaması için elimizden gelen ihaneti terimizin son damlasına kadar çalışarak sağlayacağız.

“Biz”ciler, 90 yıllık işbirlikçi kafaların sayesinde imanı ve değerleri yıpratılmış gençler de ihmal etmiyor. Bir yandan tüyü bitmemiş çocukları dağ’a kaldırıp eline zorla keleş tutuşturarak ölüme yollayan terörcüler, bir yandan da tecavüz etmeye çalıştıkları vatan topraklarını koruyacak Mehmetçik bulunamasın için “vicdani red” tantanasıyla gençleri askerlikten soğutmayı da ihmal etmiyor..!

“Cinsel yönelim” tanımıyla tarif edilen kapsama giren “Biz” cilere de özgürlük tantanasıyla, cinsel anormallikleri normalleştirerek, zaten uzun senelerdir değerlerinden koparılmaya çalışılmış toplumu yozlaştırmaya, kaldığı yerden tam gaz devam edeceklerini de açıkça beyan ediyor, bu terör seviciler...!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin torunu Kürtleri ve İslam tasavvufunu öğrendiğimiz münevver hocalarımızı yetiştiren Kürt milletini, yeni yetme bir müşrik anlayışıyla Aleviliği de İslam dışı görenAli’siz Alevilik adı altında yeni bir din icad etmeye çalışanlarla aynı potada eritmeye çalışıyor bu terörcü “Biz”ciler...

Ancak, ferasetli ve imanlı Kürt milleti ve vatansever memleket evlatları kendilerini bu terörcülerin “BİZ” tantanalı kavramı kapsamında gömüyor..! 

Batı’da yumuşak eşcinselci, din diyanet ve değer düşmanı, doğuda tehditci ve terörcü, çocuk katili ana ağlatıcı, “gezi parkında” işbirlikçi piyon, her türlü kalkınmayı, yatırım ve gelişmeyi provake edici, İzrail dostu Amerikalı hodja ile ihanette işbirlikçi olan BİZ’ler Milletsiz’liğe ve yalnızlığa mahkum kalmışlardır ve yine aynı sonu yaşayacaklardır..!

Milletimizin Müslim ve gayri Müslim bütün unsurları “BİZ” deyince, Milli ve Manevi değerlerine bağlı, vatanını seven, çalışmayı ibadet sayan, insanlık âleminin bütün mazlumlarına yardımcı olmayı kendisine vazife eddeden, kardeşlik duyguları içerisinde asırlar boyu nasıl yaşamışsa aynı şekilde ve engin sosyal tecrübesini zamanın ruhuna uygun bir şekilde hayata hakim kılmaya çalışanları anlıyor..!

Anlaşılıyor ki, terörcü parti’nin BİZ’i ile Milletin BİZ’i arasında dağlar kadar fark var.

Milletin Kürt’leri BİZ tantanasına asla aldanmaz..!