28 Ekim 2020 Çarşamba / 11 RebiülEvvel 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Ardan ZENTÜRK
azenturk@stargazete.com
Yazarın Sayfası

MÜRTED: Gülen ve Mormonlar...

28 Ağustos 2017 Pazartesi

Tekrar o güne döneceğim, Nisan 2013’de Pensilvanya’da Fetullah Gülen ile buluşup yarısını tam olarak anlayamadığım konuşmalarını dinlediğimde beni en çok rahatsız eden konu, yayınladığı videolarda gördüğümüz müritleriyle birlikte büyük bir “İslami tefsir” çalışması yaptığını söylemesiydi. “Neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duydunuz” sorusuna, “Amerikan yönetimi istedi, burada hapishaneler başta hükümetin görevlendirmek zorunda kaldıkları imamlarda Vehhabi etkisini görmüşler, hatta bizden burada bir ilahiyat fakültesi kurup, resmi görevler için imam yetiştirmemizi de istediler” dedi.

İlahiyat eğitimi açısından zayıf olduğunu bildiğim bir insanın etrafına 40 kadar genç ilahiyatçıyı toplayarak bu tür işlere kalkışmasını anlayamadığımı, aynı konuya büyük endişe ile yaklaştıklarını gördüğüm meslektaşlarım Mahmut Övür ve Yavuz Oğhan ile de paylaştığımı hatırlıyorum.

Meselenin esası, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu şahıs ile ilgili yaptığı -40 yıl gecikmeli- çalışmada ortaya çıktı. Karşımızda -haşa- peygamber efendimizi İzmir’e kadar getiren, yüce Rabbimizin “ulaşılabilir” olduğunu söyleyen, ölmüş zevatın görüşülebilir olduğunu tekrarlayan, söylemler üzerinden İslam’la eski Yunan’ın pagan anlayış izleri ve Hıristiyanlığı birleştirmeye çalışan bir -sözde- Müslüman din adamı var!..

Raporu burada özetleyecek değilim, herkes bu şahsın ne olduğunu o raporla anladı, ama Metin Külünk’ün, “din alimleri neden susuyor, bu şahıs ve hareketi mürted(x) ilan edilmeli” sözlerine katılıyorum.

Amerikalı peygamber yaratmak...

Aslında, Amerika, semavi dinlerin peygamberlerine saygıyı merkeze oturtup, o ilahiyat içinden yeni peygamber oluşturma konusunda uzmandır. Günümüzde “Amerikalı peygamber” olarak adlandırılan Joseph Smith’in (1805-1844) etrafında şekillendirilen Mormon kilisesi bunun açık örneğidir. Mormonlar, inanç sistemlerinin merkezine yine Hz.İsa’yı oturtur fakat, ilk dönem hıristiyanlarının yapmış oldukları hataların, Smith tarafından düzeltildiğine inanırlar.Joseph Smith’in en yakın arkadaşı Hz.İsa’dır, doğrudan Tanrı ile bağlantı kurar, onun yeni vahiylerini yazar ve kitap haline getirir(!).. Mormonluğu Hıristiyanlıkla bağlayan tek kavram Hz.İsa’dır, dinin ana zeminini oluşturan hiç bir kavramla ilgilenmez, hatta, Hıristiyanlığın asırlar içindeki tarihsel birikimiyle de bağlantı kurmaz.

Mormonlar, Amerika’nın “efendi çocuklarıdır...” Alkol, sigara kullanmaz, en iyi okullarda okur, toplumun ve devletin bütün kurumlarına nüfuz eder, eğitim ve hayır kurumlarıyla yeni mürit toplar, özellikle Amerikan derin devletinin içinde çok özel yapılarını sürekli güçlendirirler. 1960’lı yılların başlarından itibaren CIA ve FBI’ya sızmışlar ve bugün, bu kurumların içindeki yapıları “Mormon mafyası” olarak adlandırılır. Yargı en güçlü oldukları alandır, son olarak kilisenin önemli ismi Mitt Romney’i, Amerikan başkan adaylığına gösterecek kadar da kendilerinden emindirler.

Utah, Mormonlar’ın Pensilvanya’sıdır.Mormon kilisesi, bu ülkenin dördüncü büyük kilisesidir. Toplam servetinin 50 milyar dolar olduğu fakat yıllık 7 milyar dolarlık “himmet” akışı nedeniyle bu servetin açıklanandan çok daha fazla olduğu bilinmektedir.Aklı başında Hıristiyan ilahiyatçılar, Mormon kilisesinin “Hıristiyan sayılamayacağında” birleşmişlerdir.

“Amerikan İslamı” zorlaması...

Erdoğan, 17 Nisan günü, Yavuz Sultan Selim’in kaftanını, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak türbeye sererek, ABD’ye net bir mesaj verdi: Buralara karışma!.. O kaftanın, 15 Temmuz başarılı olsaydı, kim tarafından hangi emperyalist gücün hedefleri doğrultusunda kullanılacağını çok iyi biliyordu...

Fetullah Gülen’in Pensilvanya’daki varlığıyla şekillendirilmeye çalışılan -sözde- reformcu İslam anlayışı, Avrupa’da, hatırı sayılır Türk Müslüman barındıran Almanya tarafından da desteklenmektedir. Amaç, Müslümanlar’ın dinlerinin gerçek zemininden koparılması, “Ali’siz Alevilik” nasıl oluşturulmaya çalışıldıysa, “sahte peygamber” üzerinden vicdanlarının da emperyalizm tarafından tutsak alınmasıdır.

Berlin’de FETÖ’cülerin de geniş katılımıyla açılan “liberal camii” bunun açık bir örneğidir. “İslamı Mormonlaştırma” çabalarının geniş coğrafyada süreceği açıktır. Diyanet’in son raporunun Pensilvanya’da hazırlanan o -sözde- tefsirin açıklanmasını geciktireceğine inanıyorum, ama, er-geç karşımıza çıkacaktır.

... Ve kuşkusuz “mürted” bir hareketin “kutsal kitabı”(!) olarak pazarlanacaktır...

Sahi, “din alimleri” hala neden susuyor?...

(x) Mürted: İslam dininden ayrılan, dinden dönen, dini reddeden. Müslüman iken kafir olan kimse.