24 Eylül 2020 Perşembe / 6 Safer 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Nafaka veren ‘AGİ’yi alır

27 Ağustos 2015 Perşembe

Eşlerin evlilik süresince birliğin mutluluğunu sağlamak, çocukların bakımını, eğitimini ve gözetimini beraberce özen göstererek yerine getirmek, birlikte yaşamak, birbirlerine sadık kalmak ve birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katılma yükümlülükleri bulunmaktadır. Evlilik birliği boşanma halinde sona ermektedir. Bu birliğin sona ermesi durumunda eşlerin ve çocukların mağduriyetlerini önlemek amacıyla nafaka verilmesi kararlaştırılabilmektedir. 

 Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanmaktadır. Asgari geçim indirimi çalışanların ücretlerinin vergi tutarlarından direk bir indirim sağladığından, net ücreti arttırmaktadır. Asgari geçim indirimi; asgari ücretin yıllık bürüt tutarının; mükellefin kendisi için yüzde 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için yüzde 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için yüzde 7.5 diğer çocuklar için yüzde 5’idir. 

Asgari geçim indiriminin uygulanmasında çocuk tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, eş tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade etmektedir. Eşlerden her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecektir.

İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, ücret geliri elde edilen aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabına, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

Her ikisi de gerçek ücretli ve boşanmış olan eşlerden çocukları için asgari geçim indiriminin nafaka veren eşin ücretine uygulanması gerekmektedir, Ancak nafaka veren babanın çocukları için asgari geçim indiriminden yararlanmaması halinde, çocuğun anne velayeti altında olup bakmakta olduğu ve sosyal güvenlik yönünden anneye tabi olan çocuklar için asgari geçim indiriminden faydalanılması mümkündür.

Memur zamları belli oldu

Toplu sözleşme uyarınca memur ve emeklilere 2016 yılı birinci altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 zam yapılacak, ayrıca enflasyon farkı doğarsa fark tutar da maaşlara yansıtılacaktır. 2017 yılı birinci altı ay için yüzde 3, ikinci altı ay için yüzde 4 zam yapılacak, aynı şekilde enflasyon farkı doğarsa fark tutar aynen yansıtılacaktır.

2016 yılı ilk altı ay için, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı ise ilk altı ay için 4.297,54 TL, ikinci altı ay için 4.512,42 TL olarak belirlendi.

Toplu sözleşme ile ayrıca devlet memurlarımız için çok sayıda yeni kazanım edinilmiş olması da sevindiricidir.

Memurlarımıza tanına yeni haklar konusunu da bir başka yazımızda ele alacağız.

SGK primleri iade edilir mi?

Okurumuz T.Y. “Eşimden boşandım, annem ve babamdan emekli maaşı almaktayım. Daha önce çalıştığım yerden ayrıldım ve çalışmıyorum. 1962 doğumluyum 1980 SGK başlangıcım SGK’ya yatırılmış 3600 pirim gün sayım bulunmaktadır. SGK’dan yatırılmış olan bu prim ödemelerini SGK’dan iade alabilir miyim? Eğer alamazsam 3600 gün üzerinden emekli olabilir miyim? Emekli olursam yetim aylığım kesilir mi?”

SGK tarafından sigortalı olarak gösterildikleri dönemde adlarına yatırılan primlerin toptan ödeme şeklinde sigortalıya verilmesi 5510 sayılı Kanun gereğince mümkündür. 

Ancak, sigortalının emeklilik için doldurması gereken yaşa gelindiğinde (08.09.1981  tarihinden önce sigortalılıkları başlayan kadınlar için  bu yaş 50’dir) emeklilik için yeterli olan hizmet ve gün şartının sağlanmamış olması koşuluyla toptan ödeme yapılabilmektedir. Dolayısıyla 50 yaşını tamamladığı için prim günü 3.600 günden az olsa idi adına yatırılan primleri toptan ödeme olarak alabilecekti.

Okurumuzun sorusunda 1980 yılında sigortalılığının başladığı ve 3.600 prim ödeme gün sayısının olduğu belirtiliyor. 50 yaşını doldurduğu için talep etmesi halinde SSK (4/a) statüsünden yaşlılık aylığı bağlanacaktır. Bu nedenle toptan ödeme alma hakkı olmayacaktır.

Kendi çalışmasından dolayı aylık bağlandığında anne ve babasından aldığı yetim aylığı SSK ve Bağ-Kur statüsünde ise her iki maaş kesilecektir. Ancak, anne ve babadan aldığı yetim aylığının biri emekli sandığı  statüsünde ise emekli olursa diğer statüdeki (SSK veya Bağ-Kur) maaş kesilecek ancak emekli sandığı statüsündeki maaşı almaya devam edebilecek.