28 Şubat 2021 Pazar / 16 Recep 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Medaim YANIK
myanik@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Öfke kontrolü eğitimleri toplumda yaygınlaştırılmalı

17 Ağustos 2019 Cumartesi

Benim geliştirdiğim Beş Basamaklı Öfke Kontrol Eğitimi İbn Haldun Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda öğrencim olan Yağmur İskit’in tezinde etkinliği sınandı ve etkili olduğu bulundu. Bu iyi bir haber. Artık bu programın toplumun farklı katmanlarına yayılma zamanı geldi. 

  

Programı Başakşehir’de İbn Haldun Üniversitesinin klinik uygulama merkezi olan İPAM’da uyguladık. Eğitim programına 38 kişi katıldı. Öğrencim Yağmur İskit bu kişilere eğitim öncesinde ve eğitimden sonra bir ve ikinci ayda öfkenin ifade tarzları ve kontrolü ile ilgili testler verdi. Elde ettiğimiz sonuçlara göre; öfkede azalma ve öfkenin kontrolünde artma istatistiksel olarak anlamlı düzeyde gerçekleşti. 

  

Beş Basamaklı Öfke Kontrol Eğitiminin içeriği

Bu eğitimde beş modül bulunur. Birinci modül öfke duygusu ve öfke patlaması hakkında genel tartışma içerir. Bu modülde; sağlıklı öfke duygusu ile öfke patlaması arasındaki fark, katılımcıların öfke düzeyini belirleme, öfke patlamasının maliyeti, öfkeyi kontrol etmenin gerekçeleri, öfke patlamasını kontrol edebilmenin şartları tartışılır. 

  

İkinci modülde öfke tiplerini ayırt etme üzerine odaklanılır. Programın özgün taraflarından biri olan bu ayırımda üç farklı öfke tipi olduğu varsayılır ve katılımcılara kendi öfke türlerini ayırt etmeleri istenir. Çünkü program her bir öfke türü için farklı önerilere sahiptir.    

  

Üçüncü modülde 5 Basamaklı Öfke Modeli Çalışması yapılır. Program, öfkenin patlamasının ardışık beş ayrı aşamadan oluştuğunu ve kontrolünde bu beş ayrı aşamaya özgün müdahale edilmesi ile mümkün olacağını varsayar. Amaç her bir aşamada öfkeyi durdurmak veya zarar azaltmaktır. 

  

Dördüncü modülde öfkeyi takip etme ve kaydetmeyi öğrenme üzerine çalışılır. Bu modülde “Öfke Sonrası Değerlendirme Ölçeğini” kullanmayı öğrenme ve “Aylık Öfke Nöbeti Takip Çizelgesi” üzerine çalışılır. 

  

Beşinci modülde ise gerçek bir klinik örnek vaka üzerinden bu programın uygulanmış bir hali anlatılır. Bu modülde öğrenilen bilginin vaka üzerinden pekiştirilmesi hedeflenir. 

 

5 Basamaklı Öfke Kontrol Eğitimi’nin avantajları

Beş Basamaklı Öfke Kontrol Eğitimi’nin en büyük avantajı üç saatlik bir sürede ve tek bir gün içinde birçok kişiye birden uygulanabilmesidir. Diğer öfke kontrol eğitimleri genellikle haftada bir ortalama 7 seans olmak üzere 7 haftalık programlardır. Bu uzun sürelerin programın topluma yayılmasını güçleştireceği açıktır. Bir seferde uygulanabilmek açık bir avantajdır. Ayrıca programın geniş bir topluluğa aynı anda uygulanabilmesi de önemli bir avantajdır. Çünkü öfke kontrolü ile ilgili birçok program ya psikoterapi seansı içinde uygulamaya uygundur ya da 6-12 kişilik küçük gruplar için tasarlanmıştır. 

  

Şimdiye kadar öfke kontrolü programımın geliştirilmesi tamamlandı. Klinik olarak programı uzun süredir psikoterapi seansları içinde zaten uyguluyordum. Klinik deneyimlerimizde programın anlaşılır ve etkili olduğunu biliyordum. Artık, öfkeyi azaltmada ve öfkenin kontrolünde işe yaradığı bilimsel olarak da, en azından tez düzeyinde, gösterildi. Şimdi programın toplumda yaygınlaştırılma zamanı. Umarım kendi içinde zorlukları olan bu süreci de başarırım.