27 Eylül 2020 Pazar / 9 Safer 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Özel sektöre 9 gün tatil var mı?

16 Ağustos 2018 Perşembe

2018 yılı Kurban Bayramı 21-22-23-24 Ağustos 2018 tarihlerine rastlamaktadır. 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü (arife günü) saat 13.00 itibariyle bayram tatili başlamaktadır. Geçtiğimiz günlerde hükümetin aldığı kararla Arife günü olan pazartesi de tatile dâhil edilerek, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığı açıklandı.

Açıklamanın ardından özel sektör işyerinin bu kapsama girip girmeyeceği konusu merak uyandırdı. Bu düzenleme devlet memurlarına ilişkin olup, özel sektör işyerlerini kapsamamaktadır. Kamu kurumlarındaki nöbetçi personel ile acil iş ve işlemler yürütülmekte, kamu çalışanlarının önemli bir kısmı bu kapsamda idari izinli sayılmaktadır.

Bu çerçevede kamu kurumları için 20 Ağustos günü idari izinli sayılma hususu özel sektörü kapsamamaktadır.

Özellikle belirtmek gerekir ki, söz konusu idari izinli sayılmaya ilişkin uygulama kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar personeli ilgilendirmektedir. Dileyen özel sektör işyerleri bu günlerde personelini yıllık izne çıkarabilmeleri mümkün olduğu gibi, telafi çalışması da yapılabilecektir. Telafi çalışması yapılmasını mümkün kılan durumlardan ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesidir.

İsteyen özel sektör işyerleri de, arife günü çalışma yapmayarak (daha sonra telafi çalışması yapmak şartıyla) dokuz günlük tatil yapabilecek. Telafi çalışması yapmak isteyen işyerleri için merak edilenler aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.

 

Arife günü telafi çalışması yapılabilir

2018 yılı Kurban Bayramı 21-22-23-24 Ağustos 2018 tarihlerine rastlamaktadır. 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü (arife günü) saat 13.00 itibariyle bayram tatili başlamaktadır.

Bayram günlerinin hafta içine rastlaması nedeniyle 9 günlük bir tatil olacağı düşünülüyor. Ancak 20 Ağustos 2018 Pazartesi gününün öğleden öncesi, özel sektör için resmî tatil kapsamında olmuyor.

Bazı işyerleri arife günü çalışma yapmayarak çalışanlarının kesintisiz dinlenmesi için telafi çalışmayı tercih ediyor. İş mevzuatına göre bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilerek telafi çalışması yaptırılması mümkün. Ancak telafi çalışmasının şartları var.

 

Telafi çalışması nedir

Genel olarak telafi çalışması, işçinin ücretini aldığı ancak çeşitli sebeplerden dolayı çalışmadığı bir süreyi sonradan çalışarak yerine getirmesidir.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 64. maddesine göre, zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde telafi çalışması yaptırılabilir.

20 Ağustos arife günü için telafi çalışması iki türlü yaptırılabilir; bunlardan birincisi ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesidir. Birincisi ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi işçilerin genel talebiyle olabileceği gibi işverenin tek taraflı beyanıyla olabilir. Yani, telafi çalışması tarafların anlaşmasına veya işçinin onayına bağlı değildir.  İşyerinde bu sebeple telafi çalışması yapılacağı hususunda işçileri bilgilendirmek zorunludur.

İşyerinin genelinde tatil ilan edilmiyorsa, bazı üretim birimlerinin çalışmasına devam ediliyorsa, bu durumda şahsi olarak çalışanlar talep ederek izin isteyebilirler. Burada izin verme yetkisi işverene ait olup izin vermenin koşulu telafi çalışması yaptırılması olmalıdır.

Öncelikle telafi çalışması yaptıracak işveren; bu çalışmanın kanunda sayılan nedenlerden hangisine dayandığını açık olarak belirtmek, hangi tarihte çalışmaya başlanacağını, ilgili işçilere bildirmek zorundadır. Telafi çalışması, kaynağını oluşturan zorunlu nedenin ortadan kalkması ve işyerinin normal çalışma dönemine başlamasını takip eden 2 ay içerisinde yaptırılır.

Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati aşmamak koşulu ile günde 3 saatten fazla olamaz. Telafi çalışması, tatil günlerinde yaptırılamaz.

Telafi çalışması usullerin uymamanın 2018 yılındaki idari para cezası miktarı her işçi için 337 Türk Lirası’dır.