28 Şubat 2021 Pazar / 16 Recep 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Aziz ÜSTEL
austel@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Paralel devletin görevi var olan milli devleti yıkmaktır!

20 Mayıs 2019 Pazartesi

Egemen Devlet, son elli yılda, hele de Komünizm yıkılmaya başladıktan sonra Paralel Devleti açıkça desteklemeye başlar. Burada Egemen Devletin yani ABD'nin tek amacı vardır. Var olan devlete karşı bir başka ve salt kendi yönetiminde bir devlet kurmak ya da bu paralel yapı aracılığıyla ülkeyi toptan ele geçirmek, iç ve dış politikalarına yön vermek, yani Devletin dizginlerini ele almaktır! 

Peki nasıl gerçekleşiyor bu? Amerikalıların "toplumsal algı üretmek ve yönlendirmek" olarak adlandırdığı beyne yeni algılama düzeneği yerleştirme, örgütleme, kimlik oluşturma ve eyleme geçirme süreci 22 adımda gerçekleştiriliyor: 

(1) Kamuoyu oluşturucular devşirilir. Yani aydınlar, yazarlar, bilim adamları bütün masrafları karşılanarak yurt içinde ve dışında çeşitli toplantılara götürülür. Bunlardan bir bir görüşmelerde, ülkeleri hakkında bilgi alınır. Düşünce-Örgütlenme özgürlüğü başlığı altında yeni bir yapılanma düşüncesi benimsetilir. 

(2) Yeni örgütler kurulur. 

(3) Yeni propaganda örgütleri kurulur. Radyo, gazete, dergi, televizyon, video yayınları devreye sokulur. Gerçekte olmayan ama olmaktaymış gibi kurgulanan insan hakları ihlalleri yaratılır. 

(4) Gazeteciler devşirilir. İçerde ve dışarıda "Gazeteci Eğitim Programları" düzenlenir. 

(5) Akademisyenler devşirilir. Yerel vakıf ve "think tank" ler kurulur. 

(6) İşadamları ve işçiler örgütlenir. Var olanların içine danışmanlar sızdırılır 

(7) Açık istihbarat ağı kurulur. ABD televizyonlarının yerel şubeleriyle yayına geçilir. Eksik ve yanlış bilgilendirmeyle kitleler yönlendirilir. 

(8) Etnik ayrılıklar derinleştirilir. Bu derinleştirmeyi geliştirmek amaçlı kültür festivalleri vb düzenlenir, etnik azınlıklara kendi kültürlerini yeniden hatırlatma toplantıları yapılır. 

(9) Kitleler yanlış ve eksik bilgilendirmeyle yönlendirilir. Etnik sürtüşmeleri önleyen kurumlar yıpratılır. Yeni kimlik başlığı altında toplantılar düzenlenir. 

(10) Güvensizlik ve çaresizlik algısı geliştirilir. Toplumda bıkkınlık yaygınlaştırılır: Kurtarıcı arayışı yoğunlaştırılır. 

(11) Ekonomik yaşam ele geçirilir. 

(12) Devlete karşı güvensizlik yaratılır. Ekonomik bunalımlarda yerel sanayicilerle iletişime geçilir, onlara konferans, sempozyum adları altında düzenlenen kapalı toplantılarda, devlete güvenmemeleri telkin edilir. (Yarın: İşadamlarının devşirilmesi)