20 Ocak 2021 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Aziz ÜSTEL
austel@stargazete.com
Yazarın Sayfası
Dinle

''Paralel yapı yani (FETÖ) evanjelisttir!''

26 Aralık 2020 Cumartesi

Tarih Ekim 2015, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Güney Amerika'ya giderken, uçakta gazetecilere Paralel Yapı konusunda düşüncelerini açıkladı. Kimi yazarlar paralel yapıyı "Opus Dei" ye benzetince Tayyip Bey anlatmaya başladı:

"Bunlar tarikat havasında değiller. Bu Amerika'da fazla yaşamanın getirdiği bir şey de olabilir. Türkiye'den 1999'da gidiş, sonrasında ABD'de yapılan şeyler ortada. Ama tabanları bunu bilmiyor, meşruiyet olarak algılıyor... Öyle şeyler vardır ki bulunduğunuz makam bunları söylemenize izin vermez. Bunlarda bir kere insana acıma diye bir şey yok. Geçenlerde bir başlık atmışlardı: Kod adı Süfyan yeri Sincan! Kimin kod adı Süfyan? Beni kastediyorlar. Beddua ediyorlar sürekli..."


Peki Tayyip Beyin paralel yapıyla ilgili "Opus Dei" benzetmesi yerine Evenjelist'lere daha çok benziyor açıklaması ne anlama geliyor? ABD'de en etkili Hristiyan tarikatlardan birine dönüşen Evenjelistleri, diğer Hıristiyan tarikatlardan ayıran en önemli özellik, Siyonizme olan bağlılıkları. Musevilere değil Siyonizme!! Bu ayırım çok önemli çünkü biri inancı diğeriyse siyasal bir görüşü anlatıyor.Anadolu coğrafyası, Hıristiyanlar için çok önemlidir. Çünkü Hristiyanlık, havariler döneminde iyiden iyiye yayılmış, bunun sonucu gerçekleşen kurumsal yapılanmanın temellerini Tarsus'lu Pavlus atmış. Böylece bu coğrafyada Hristiyanlık resmi din olarak kabul edilmiş. İslam'ı kucaklayan Osmanlı her inanca da saygılıydı ancak kendi inançlarından da hiç ödün vermezdi. Bu yüzden Osmanlı döneminde açılan misyoner okulları ve onlarca kilise Türk milletini pek de etkilememiştir.

Türkiye'deki ekonomik, siyasi ve toplumsal olaylar dikkate alındığında hem Türkiye istikrarsızlaştırılmaya çalışılmakta hem de Türkiye'nin Orta Doğu coğrafyasında etkili olması engellenmekte. Fetullah Gülen'in batıdan aldığı emirler doğrultusunda yaymaya çalıştığı dinler arası diyalog fikri, Hristiyanlığı Türk milletine sevimli göstermek ve İslam yerine Hristiyanlığın benimsenmesini sağlamak amacını gütmekte. Evanjeliklere göre Türkler ne kadar çabuk Hristiyan olura Hz.İsa, o kadar çabuk dünyaya geri gelecektir!! Bütün bunlar bize FETÖ'nün tehlikeli bir terör yapılanması olduğu kadar akıllara ziyan bir hainler güruhu olduğunu, İslam düşmanlığını dindarlık maskesi altında nasıl pazarladığını da kanıtlamaya yeter sanırım.