12 Temmuz 2020 Pazar / 21 Zilkade 1441
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Cem Küçük
cemkucuk@stargazete.com
Yazarın Sayfası

RTÜK’ün FETÖ karargahına dönüştüğüne bir örnek!

27 Kasım 2015 Cuma

TÜRKSAT, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na gönderdiği 12.05.2015 tarih ve 21454 sayılı yazısında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu’nun 27.04.2015  tarih ve 2014/114240 saylı yazısı kapsamında yayın yapan TV/radyo kanalları ile ilgili gerekli incelemenin yapılmasını talep ediyor.

Bahsi geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunun yazısında ise “paralel devlet yapılanması olarak isimlendirilen terör örgütü hakkında silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, hükümeti yıkmaya teşebbüs etmek, Anayasal düzeni zorla ihlal etmek, suçlarından dolayı hali hazırda soruşturmaların sürdüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Fethullah Gülen hakkında Silahlı Terör Örgütü kurmak ve yönetmek, siyasi ve askeri casusluk yapmak, hükümeti ortadan kaldırmaya ve görev yapamaz hale getirmeye teşebbüs suçlarından dolayı soruşturmaların yürütüldüğü söz konusu örgütün çağrı ve faaliyetlerinin ellerinde bulunan basın ve yayın organları eliyle verildiği, bu faaliyetler ile basın yayın organları kullanılarak kitlesel olarak örgütlü yapının bir arada tutulmaya çalışıldığı, örgütün yöneticisinin açıklama ve propagandalarına yer verildiği çeşitli programlarda terör soruşturmasında yer alan savcı ve hakimlerin hedef gösterilip, tehdit edildikleri, topluma kin ve nefret yükleyen eleştiri ve sınırlarını aşan açıklamalar yapılıp programların defalarca tekrarlanarak yayınlandığı, bu işler yapılırken devletin imkanlarından istifade edildiği belirtilerek devlete ait imkanları kullanan ve yayın yapan bu örgütün elindeki televizyonlar, radyolar ve internet siteleri, devlete ait uydulardan yayın yapan her türlü görsel ve basılı yayınların topluma ulaştırılmasında devlet imkanlarının engellenmesi için gereğinin yapılması isteniyor.

TÜRKSAT’ın yazısına cevaben RTÜK 16.06.2015 tarih ve 1174-8667 sayılı yazısında, “Üst Kurulumuzca 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar hakkında yayın ilkelerine aykırılığın tespiti halinde gereği ona göre sağlanmakta olup, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının şirketinize muhatap söz konusu talebin karşılanıp karşılanmaması hususunun ise Şirketinizin inhisarında bulunduğu ve bu nedenle şirketinizce değerlendirilmesinin gerektiği” şeklinde cevap veriyor.

TÜRKSAT’ın yazısı RTÜK’e Hukuk Müşaviri ve Genel Müdürünün imzasıyla gelmesine rağmen dönemin Başkanı Davut Dursun bu yazıyı RTÜK Hukuk Müşavirinden gizleyerek yazıyı Başkan Yardımcısı İlker Ilgın ve İzleme Değerlendirme Dairesi Başkanı Emir Ulucak’a havale ediyor.

Cevap yazısında Üst Kurul Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının söz konusu talebin karşılanması hususunda yetkinin TÜRKSAT’ta olduğunu bildirmiş olmasına karşın bu konudaki kendisine mevzuatın tanıdığı yetkileri kasıtlı olarak kullanmamıştır. 6112 sayılı Kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı olamaz” düzenlemesi aynı maddenin (b) bendinde “Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” düzenlemesi yer almaktadır. Adı geçen Kanunun 32. maddesinin 5. fıkrasında ise “8. maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki ilkelere aykırı yayın yapılmasını müteakip verilecek yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının on güne kadar durdurulmasına; ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilir” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu durumda, RTÜK malum kanallar için her şeyden önce Kanunun 8. maddesinin a ve b bentlerini ihlalden dolayı ceza verir ve yayınlar sürekli olarak yapıldığı içinde savcılık yazısından bu yana lisans iptaline gidebilirdi.

Uydudan yapılan yayınların iletilmesinde yetki TÜRKSAT’ta diyen RTÜK karasaldan yapılan yayınlar için bu zamana kadar herhangi bir işlem yapmadığı gibi daha kolay yayın yapmaları için elinden gelen imkanları sunmuştur. Örneğin Yumurcak Yayıncılık Hizmetleri A.Ş. unvanlı yayın kuruluşuna 2011 yılında lisans ücreti alınmadan yayın hakkı verilmiş ve diğer kuruluşların ancak altı eşit taksitle ödeme yapmaları halinde yapabildikleri yayını bu kuruluş bir ücret ödemeden beş yıl süre ile yapmıştır.