24 Eylül 2020 Perşembe / 6 Safer 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Ahmet Metin AYSOY
aaysoy@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Sigortalının ödeneği iade etmemesi için...

25 Temmuz 2017 Salı

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması koşuluyla iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için, sigortalının  hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde ise, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir.

Sigortalılara hesaplanacak günlük kazancının yatarak tedavilerde yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisi (2/3) üzerinden hesap edilerek geçici iş göremezlik ödeneği her gün için verilmektedir.

Bu yazımızda, çalışanların, geçici iş göremezlik ödeneği  alma hakkını kaybetmemeleri veya ödenmiş olan geçici  iş göremezlik ödeneğinin kendilerinden geri alınmaması için  dikkat etmeleri gereken bazı hususlara değineceğiz.

1-Çalışabilir belgesi almadan çalışmak

Tedavi gördüğü hekimden, tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna dair belge almaksızın çalışan sigortalıya SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği ödenmemekte, ödenmiş olanlar da yersiz yapılan ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte sigortalıdan geri alınmaktadır.

Örnek: Akciğer TBC teşhisli hastalığı nedeni ile iki ay istirahatli kılınan sigortalı, hekimden çalışır kararı almadan bir ay sonra işyerinde çalışmaya başlarsa çalıştığı günler için geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecek, ödenmiş olanlar var ise geri alınacaktır (SGK 2016/21 Genelge).

Bu noktada, çalışanların bilmelerinde yarar bulunan bir Yargıtay kararından söz edeceğiz.

5510 sayılı Yasa'nın 22. maddesinin (d) bendinde ; “Tedavi gördüğü hekimden, tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna dair belge almaksızın çalışan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez, ödenmiş olanlar da yersiz yapılan ödeme tarihinden itibaren 96 ncı madde hükümlerine göre geri alınır.hükmü yer almaktadır.
Yargıtay’a göre SGK, yersiz ödeme talebine gerekçe olarak 5510 sayılı Yasa'nın 22. maddesinin (d) bendini esas almakta ise de; madde metninde yer alan “ ödenmiş olanlar ” ifadesinden, sigortalının çalışabilir olduğuna dair belge almaksızın çalışması halinde, çalışmadan sonraki ödemelerin anlaşılması gerekmekte olup çalışmaya başlamadan önce ödenen iş göremezlik ödeneklerinin yersiz ödeme olarak istenilmesi mümkün değildir(Y.21.HD, 17.6.2014, E.2013/8577, K.2014/14145).

2-Kontrol muayenesine gitmemek

Uzun süreli ve sonu kontrol öngörülen istirahatlerde, sigortalının birbirini takip eden raporlarının kontrol tarihinde sağlık hizmet sunucusuna başvurarak kontrole gitmesi, ancak son almış olduğu uzun süreli istirahate ait kontrole gitmemesi halinde, sigortalı adına son rapordan önceki raporlara ait geçici iş göremezlik ödeneği ödenmekte, kontrole gitmediği istirahat raporuna ait ödenek ödenmemekte, ödenmiş ise yersiz ödeme kapsamında geri alınmaktadır (SGK 2016/21 Genelge).

Sağlık ve esenlik dileklerimizle….