22 Ekim 2020 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Aziz ÜSTEL
austel@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Siyah Sancak - 1

12 Haziran 2019 Çarşamba

Gerek Müslümanlar gerekse de Türkler için Siyah Sancak neden çok önemlidir? Yavuz Sultan Selim Han bu sancak için Mısır seferine çıkmış, Abdülhamid Han ise Ertuğrul gemisiyle Süveyş'ten başlayıp Japonya'ya kadar Siyah Sancağı dalgalandırmış... 

Herhangi bir toplumun en önemli simgelerinden biri sancaktır. Ancak... Sancaklar arasında bir sancak vardır ki önemi ve anlamı nedeniyle diğer sancaklardan ayrılır. Tam 1400 yıldır İslam'ın simgesi Siyah Sancak, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in, adı Ukab olan emaneti, Sancak-ı Şerifidir. Hz. Peygamber her katıldığı savaşta, Ukab'ı yanından ayırmaz. 

*** 

Arap kabileleri arasında sancağın yere düşmesi yenilgi anlamına gelir. Sancak yere düştüğü an askerler savaş alanını terk ederdi. Bu nedenle sancağı taşıyan kişi yaralandığında ya da öldüğünde, onu taşıyacak bir sonraki kişi belliydi ve hemen sancağı devralırdı. 

Hz. Muhammed ilk kez Bedr Savaşı’nda biri beyaz ikisi siyah sancak kullanır. Hayber seferinde kale bir türlü ele geçirilemeyince Peygamberimiz, "Bayrağı öyle birine vereceğim ki, O, Allah'ı ve Resulünü sever, Allah ve Resulü'de onu sever" buyurmuş ve Hz. Ali'yi çağırıp siyah bayrağını ona vermişti. Böylece Hayber'in fethi Hz. Ali'ye nasip olmuştur. Peygamberimizin sancağı üzerinde "La ilahe illallah, Muhammed'ür Resuluallah" yazılıydı. 

İslamiyet'in yayılması ve Peygamberimizin vefatından sonra dört halife bu şerefli emaneti almıştı. Resmi kayıtlara göre daha sonra Emevi ve Abbasi halifelerince kullanılan Sancak, Moğolların Bağdat'ı işgali sonrasında Abbasi Halifesi tarafından Mısır’a götürüldü. Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı almasıyla birlikte Siyah Sancak Osmanlılara geçer.