05 Ağustos 2020 Çarşamba / 15 ZilHicce 1441
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Deniz Adnan ÇOBAN
acoban@htagrup.com
Yazarın Sayfası

Sorunlardan kaçanların hastalığı: Pasif agresif davranış

22 Haziran 2014 Pazar

İnsanoğlunun en büyük savunma aracı iletişim ve diyalogdur. Duyguları biriktirmeyip uygun bir dille ifade etmek kadar insanı rahatlatacak ve motive edecek bir başka davranış yoktur. İşte bazı insanlar çocukluktan itibaren duygularını bastırmayı öğrenirler ve sonuçta arzu edilmeyen davranış özellikleri gelişir. Bunlardan biri de Pasif Agresif Davranıştır. 

Özellikleri nelerdir?

Şu tür yakınmalar: “İşyerindekilerin istekleri karşısında kendimi ağır bir yük altında hissediyorum, kendimi çok yorgun hissediyorum, Hep yanlış anlaşılıyorum, bana değer verilmiyor.” 

-Kızgınlık, pişmanlık duyguları

-Sorunlarla yüzleşmekten kaçma

-Kızgınlıklarını, kırgınlıklarını direkt ifade etmek yerine dolaylı yolları tercih etmek

-Her an hayal kırıklığına uğrayabile cekleri kaygısı taşımak

-Çaresizlik düşünceleri

-Kendini değersiz hissetme

-Değerinin verilmediğini, haksızlığa uğradığını, yanlış anlaşıldığını, şanssız olduğunu düşünme

-İşler istediği gibi gitmediğinde öfkelenme, Somurtma, muhalif olma

-İşbirliği içine girmeme

-Otorite figürü tarafından verilen işleri sürekli erteleme, unutma

-Otoriteyi sürekli eleştirme ve küçümsemeye çalışma

-Saldırgan ve öfkeli davranışla da bulunurken bir taraftan da pişmanlık duyma

-Bezgin ve yorgun hissetme

-Gelecek ile ilgili kaygılanma 

Temelde çocukluk dönemi var

Yapılan çalışmalarda, bu davranış örüntüsünün çocukluklarında aileleri tarafından ihmal edilen, ailelerinin kararsız davranışlarına maruz kalan, çaresizlik düşünceleri ile büyüyen, depresif kişilerde geliştiğini gösteriyor. Bu kişiler kızgınlıklarını ifade edemeyip biriktirmekte ve ilerleyen dönemlerde pasif agresif yollara baş vurmaktadırlar. Örneğin, yöneticisi bir şey yapmasını istediğinde bu işi erteler, yanlış yapar ya da dosya sürekli önünde açık durur. Olumsuzlukları, sorunları başkalarına yansıtma eğilimi gösterirler. Bu nedenle sorunlarla başa çıkmaya çalışmak yerine sorunlarının başkalarından kaynaklandığına odaklanırlar. Bağımlılık ve girişimcilik arasında kararsızlık yaşarlar. 

Tedavisi mümkün

Kişinin duygu, düşünce, davranış ve alışkanlıklarını değiştirmek için uzun süreli psikoterapi programı uygulanmalıdır. Terapide, kökleşmiş davranışlar, olaylara yaklaşım ve bakış açıları, ilişki dinamikleri ele alınır. Geçmişte yaşanan ve hala kişiyi etki altında bırakan travmalar tespit edilip etkisizleştirilir. Kişinin tedaviye gönüllü olarak gelmesi, çaba sarf etmesi, sorunların sorumluluğunu üstlenmesi durumunda iyileşme süreci biraz daha kısa zaman almaktadır.