27 Kasım 2020 Cuma / 11 RebiülAhir 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Staj sigortasıyla emeklilik var mı?

12 Şubat 2019 Salı

Okurlarımızın ilgi gösterdiği konuların başında stajyerlik sigortası geliyor. 

Meslek Lisesi’nde yapılan staj döneminde, stajyerin öğrenim gördüğü okul tarafından sadece iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigorta primleri ödendiğini belirtmeliyiz. Diğer bir deyişle bu dönemde stajyerler için emeklilikle ilgili malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri ödenmemektedir. 

Stajyerlik hem meslek liseleri ve hem de üniversiteler için söz konusu olabiliyor. Her iki öğrenci grubu için de primler okul tarafından yatırılıyor. 

Dolayısıyla da meslek lisesinde öğrenim görülen okullar tarafından yapılan staj sigortası, SGK işe başlama tarihi olarak kabul edilmediği gibi, SGK prim gün sayısı olarak da dikkate alınmamaktadır. 

Çalışanların ilk defa normal sigortalı olarak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinin ödendiği tarihe göre emeklilik yaşı ve ödenmesi gereken prim gün sayısı belirlendiğinden, stajyerlik döneminde ödenen primlerle erken emeklilik mevcut durumda söz konusu olmamaktadır.   

 

İş güvenliğinde risk değerlendirmesine dikkat!

İşverenlerin, işyerlerindeki çalışanların maruz kalabilecekleri iş güvenliği risklerini ortadan kaldırmak üzere, çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak, sürdürmek ve geliştirmek amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapması veya yaptırması gerekmektedir. Risk değerlendirmesinin yapılması işverenin diğer yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. 

İşletmelerde yapılacak risk değerlendirmesi, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilmelidir. 

Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenmelidir. 

Ayrıca; İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması, işyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi, üretim yönteminde değişiklikler olması, iş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi, çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması, çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi ve işyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması durumlarında risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenmelidir. 

Acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile acil durumlarla ilgili eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesi gerekmektedir. 

İşverenler; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirmelidir. 

Ayrıca işyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirmelidir. İşverenlerin, ilkyardım konusunda Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı, Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, bulundurması zorunludur.