27 Ocak 2021 Çarşamba / 13 CemaziyelAhir 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Sürekli rapor alan işçi çıkartılabilir mi?

19 Şubat 2019 Salı

İşçi ve işveren arasında yapılan iş sözleşmesi ile tarafların hakları ve yükümlülükleri düzenleniyor. 

Zaman zaman çalışanların çeşitli nedenlerden dolayı hastalandıkları, işlerine devam edemedikleri görülüyor. 

İşçi hastalığının uzaması nedeniyle oluşan devamsızlık, işletmede işlerin yürütümü açısından birtakım sorunlara neden olabilir. Eğer işyerinde ayrıca işgücü istihdam edilmesine ihtiyaç duyuluyorsa, işler sürekli aksıyor, işçinin aldığı raporlar iş düzenini bozuyorsa bu durumda iş sözleşmesinin feshedilmesi gündeme gelebilir. 

İşçinin iş güvencesi kapsamında olması durumunda ise işe iade davaları gündeme gelebilir. 

Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan  işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Yer altı işlerinde çalışan işçilerde en az altı aylık kıdem şartı aranmaz. 

Bu durumun en çok bilinen karşılığı «SIK SIK RAPOR» almadır. Yani sürekli değil kesikli rapor almadır. İşçi farklı zamanlarda sık biçimde rapor alıyorsa, yani kesintili rapor alıyorsa, rapor sayısı önemli ölçüde işyeri düzenini bozuyorsa işveren geçerli nedenle fesih yoluna gidebilir. 

Ancak İş Kanunu’nun gerekçesinde sayıldığı biçimde sık sık hastalanmanın, çalışamaz duruma getirmemekle birlikte işin gerektirdiği şekilde yapılmasını devamlı olarak etkileyen hastalık olması gerekir. 

Sık sık hastalanma iş görme ediminin gerektiği şekilde ifa edilmesini devamlı olarak olumsuz etkiliyor, işyerinin işleyişini bozuyorsa geçerli neden sayılır. İşyeri düzenini etkilemeyen bir durum varsa feshe gidilmesi mümkün değildir. 

Diğer yandan işçinin sık hastalanması nedeniyle raporların belirli bir süreyi aşarak işyerinde aksaklıklara neden olması ve işverenin istihdama ihtiyaç duyması halinde ihbar sürelerin uyularak fesih yoluna gidilmesi mümkündür. 

Örnek bir Yargıtay Kararında olduğu üzere, işçinin üç ay içerisinde farklı branşlardan toplam 43 gün rapor kullandığı görülmüş ve bu durumun iş yerinde iş akışını olumsuz etkilediği, davalı işverenliğin davacıyla çalışma ilişkisini devam ettirmesinin beklenemeyeceği sonucuna varılmış ve geçerli nedenle yapılan fesih kabul edilmiştir. (Y9HD, E.2015/3531 K. 2015/8561 T.02.03.2015) 

Bir başka Yargıtay Kararında da 5 aylık süre içerisinde işçinin bir kısmı aynı bir kısmı farklı rahatsızlıklara ilişkin 8 ayrı raporla toplam 76 gün rapor kullandığı görülmüş ve bunun işyerinde olumsuzluklara neden olduğu, bu nedenle işverenden çalışma ilişkisini sürdürmesinin beklenemeyeceği kabul edilmiştir. (Y9HD. E.2014/14918, K. 2014/17763, T.02.06.2014) 

Özellikle iş planı yapılan işyerlerinde işçilerin sık sık rapor almasının işyeri düzeninde aksaklık meydana getirmesi Yargıtay kararlarında sık karşılaşılan bir olgudur. Yargıtay’ın 2013 yılında vermiş olduğu bir kararda, sık sık rapor alana uçuş personelinin hazırlanan uçuş programlarının aksattığı, iş gücü planlamasının değiştirdiği ve işyerinde olumsuzluklara yol açtığı kabul edilmiştir. Bu şekilde iş ilişkisinin işveren açısından yürütülemez hale geldiği gerekçesiyle geçerli nedenle yapılan fesih kabul edilmiştir. (Y9HD, E.2012/22940, K.2013/117, T.14.01.2013)