20 Nisan 2021 Salı / 8 Ramazan 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Teknoloji, inovasyon ve girişimcilik

25 Haziran 2019 Salı

Son yıllarda bir çok kişinin duyduğu ‘Endüstri 4.0’ aslında toplumsal açıdan bir çok şeyi değiştirecek. Dolayısıyla endüstri 4.0 ile birlikte hayatımıza yepyeni kavramların ve modellerin girmesi kaçınılmaz olacaktır. Dördüncü Sanayi devrimi bu yüzyılla birlikte başladı ve dijital devrim üzerinde yükseliyor. Onu, çok daha yaygın ve mobil bir internet, ucuzlayan daha küçük ama daha güçlü sensörler ve yapay zeka ile makine öğrenmesi karakterize ediyor.

Geçen hafta 21-23 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi tarafından ‘3. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı’, ‘Endüstri 4.0 Odaklı İnovasyon, Teknoloji, Girişimcilik ve Üretim’ temasıyla düzenlendi.

Konferans Onursal Başkanı İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut AK, Konferans Genel Koordinatörü Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ve Konferans Başkanı Prof. Dr. Sefer Şener’in üstün gayretleriyle yurtiçi ve yurtdışından yüzlerce akademisyen, araştırmacı, sanayici ve işadamının katılımıyla düzenlenen konferansta yenilik, teknoloji ve girişimcilik konuları mühendislik bilimleri, sosyal bilimler, sanat ve sağlık bilimleri dalları açısından yenilik, girişimcilik ve teknoloji konuları tartışıldı.

Bir çok kurumda Endüstri 4.0 açısından çalışmalar yapılıyor. Benim de öğretim üyesi olduğum İstinye Üniversitesi’nde yapay zeka konusunda önemli çalışmalar yapılıyor. Bir yandan ‘Yapay Zeka Atölyesi’ programı uygulamaya alınırken, öte yandan yapay zekâ ve tıp arasındaki etkileşim alanlarında proje geliştirmek, araştırma ve uygulama çalışmaları amacıyla TYZAUM (Tıbbi Yapay Zekâ Araştırma ve Uygulama Merkezi) kuruldu. Önümüzdeki ay üniversite tercihleri yapılacak. Gençlere fikir vermesi açısından bu hafta geleceğin mesleklerini ve gelecekte bizleri bekleyen yenilikleri yazayım istedim.

 

İşler robotlar aracılığıyla yapılacak

Sanayileşmenin başladığı 18. yüzyılda buharın kullanımı ve üretimde makineleşmenin ekonomide meydana getirdiği büyük değişimlerle üretimde el ve beden emeğinden makine gücüne geçilerek, bir yandan üretim maliyetleri düşürülmüş, öbür yandan da üretim miktarı ve ürün kalitesi artırılmıştır.

21.yüzyıla gelindiğinde iletişim, bilgisayar ve internet teknolojilerinin birleşmesiyle beraber, 4. Sanayi devrimi olarak da adlandırılan Endüstri 4.0 toplumdaki yerini almıştır.

Bu dönemde klasik emek faktörleri olan kol ve kas gücüne olan ihtiyaç neredeyse tamamen ortadan kalkmakta olup makineler hem kendilerini ve hem de üretim süreçlerini yalnız başlarına yönetmeye başlamışlardır.

Üretim ilişkilerinden toplumsal ilişkilere, kültürel yapılardan siyasi akımlara kadar birçok değişimi beraberinde getirecek olan endüstri 4.0 devriminin daha öncekilerden farkı, teknolojideki gelişmeleri birbiri ardına tetikleyerek koordineli bir yapıya evrilecek olması ve bilimsel ilerlemenin her alanında etkisini hissettireceği gerçeğidir.

Hız ve genişliğin ötesinde dördüncü Sanayi devrimi çok sayıda farklı disiplinin ve keşfin artan ölçüde uyumlaştırılması ve bütünleştirilmesi nedeniyle de benzersizdir.

Endüstri 4.0, vasıfsız iş gücü gerektiren işlerin robotlar aracılığıyla yapılması ve insanların da vasıflı işlerde uzmanlaşarak katma değer yaratma devrimidir. Vasıfsız işgücünün yerini robotların ve makinelerin almasıyla birlikte, bir yandan fabrika gibi endüstri ilişkilerinin yoğun şekilde görüldüğü üretimde çalışan işçi kesimlerini ortadan kaldırırken, öte yandan da emeğin yapısını, karakterini ve niteliklerini dönüştürecektir.

 

Yenilikleri takip etmek

Hayatımıza entegre olan yeni teknoloji ve gelişmeler sayesinde 3D yazıcılar, yapay zekaya sahip nitelikli robotlar, biyoteknoloji, nesnelerin interneti, ekransız ekranlar, yapay tarlalar, sürücüsüz araçlar, temel verilerle birlikte dijital entegrasyon ve veri odaklı hizmetler, Hyperloop, Siber-Fiziksel Sistemler, Sanal gerçeklik gibi Endüstri 4.0 başlığı altında ele alabileceğimiz teknolojik gelişmeleri yakın zamanda hayatımızın içinde göreceğiz.

Günümüzde gelişme ve kalkınmanın temel şartının Endüstri 4.0 ‘ın getirdiği yenilikleri takip etmek ve bu teknolojiyi üretmek olduğu görülmektedir. Endüstri 4.0 genel olarak aşağıdaki 3 yapıdan oluşmaktadır.

-Nesnelerin interneti,

-Hizmetlerin interneti,

-Siber-fiziksel sistemler.

Bir sonraki yazımda özellikle gençleri bekleyen yeni ve önem kazanacak meslekler ile önemini kaybedip unutulacak meslekleri yazacağım.